آرشيو

مرثيه‌اي براي هفده هزار شهيد ترور

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده:
با وقوع انقلاب اسلامی ایران،قدرت های استکباری با اقدامات مختلف تهدیداتی را متوجه امنیت ملی کشور نمودند.ترور ،بمب گذاری و عملیات های جنایتکارانه تنها بخش کوچکی از نقشه دشمنان داخلی و خارجی برای مبارزه با اهداف و مقاصد انقلاب اسلامی بوده است. در این میان نکته قابل توجه،نسبت دادن اقدامات تروریستی به ایران می باشد. در صورتیکه ایران خود بزرگترین قربانی تروریسم است .درخشیدن نام 17 هزار شهید ترور بر جمهوری اسلامی ایران خود گواه مظلومیت ایران است. در این مقاله به مسئله تروریسم علیه ایران و اقدامات صورت گرفته در مقابله با این تهدید امنیتی پرداخته شده است.
واژگان کلیدی:تروریسم-استکبار-قربانی-ایران-امنیت-تهدیدات.

مقدمه:
تروریسم، یکی از ابعاد مهم تهدید کننده در قلمرو امنیت ملی و بین الملل می باشد. تبیین و بیان‌های متفاوتی از مبانی نظری و مفهومی تروریسم منجر به شکل گیری رفتارها، راهبرد ها و سیاست های متفاوت در خصوص آن گشته تا جایی که اختلافات عمده ای در خصوص مصادیق سازمان های تروریستی، افکار تروریستی و اقدامات تروریستی به وجود آورده است.
با این تفاسیر، شاهد مبانی نظری و مفهومی متفاوتی از تروریسم می باشیم.چراکه در این مسئله به فراخور درک، فرهنگ و منافع ملی هر مجموعه ای اشکال مختلفی از این پدیده، تبیین شده است. و در خصوص علل و ریشه های آن نیز توجه به حوزه های روانی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی غیر قابل اجتناب می باشد.
اکنون با توجه به پیشرفت علمی و تکنولوژیکی، مسئله تروریسم نیز ابعاد مهمتری به خود گرفته چرا که، با ایجاد نا امنی و تهدید، تبدیل به یک پدیده استراتژیک امنیتی شده است. و گروه ها و سازمانهای تروریستی فجایعی غیر قابل جبران را متوجه کشور ها نموده اند و امنیت ملی آنها را با مخاطره جدی روبرو ساخته اند. که  جمهوری اسلامی ایران نیز  مواجه به پدیده تروریستی می باشد ، زیرا موقعیت ژئوپولتیک و ایدئولوژی حاکم بر کشور، سبب آن شده است تا  گروههای مختلف  تروریستی با حمایت و همکاری دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، تهدیدات و خطراتی را متوجه امنیت ملی کشور سازند. در این مقاله سعی شده تا ضمن تحلیل اقدامات تروریستی علیه ایران،تدابیر مسئولین امر در مبارزه با تروریسم نیز بررسی گردد.
1-تعریف پدیده تروریسم
یک رویکرد معمول برای تعریف تروریسم، این است که آن را براساس پیش فرض های ویژه ای که وجود دارد، تعریف کنیم.برای مثال اگر از دیدگاه حقوق جزا به آن نگریسته شود، می توان تروریسم را به عنوان یک جرم تعریف کرد و اگر با دید نظامی به آن نگاه شود، میتوان آنرا یک ابزار جنگی تعریف کرد. بحث درباره یافتن معنای مناسبی برای تروریسم، بسیار پرزحمت و نهایتا احتمال رسیدن به یک تعریف دقیق درباره آن بسیار سخت است.(سروش نژاد، 1387، ص 150 و 149)
مجموعه تعاریف ارائه شده از تروریسم در دانشنامه و فرهنگ ها، مفاهیمی مانند ترساندن، خشونت، تغییر وضع موجود، سازمانمند بودن یا تشکیلاتی بودن اقدام کننده را مورد توجه قرار داده اند. با این وجود در یکی از این منابع با توجه به تعاریف مختلف، شاخصه ها و اجزای مفهومی تروریسم به شرح زیر ترسیم گردیده است:
1.    خشونت: کاربرد خشونت از پیش طراحی شده و نیز قابل پیش بینی و یا تهدید به خشونت برای بدست آوردن اهداف مشخص توسط تروریست می باشد.(گریفیتس، اوکلدگان، 1388، ص588)
2.    قربانی: انتخاب تصادفی یا از روی هدف غیر نظامیان یکی از ویژگی ها و معیارهای اقدامات تروریستی است. در این خصوص برخی گروههای تروریستی نظیر «اتا»یا ارتش جمهوری خواه ایرلند قبل از حملات خود به مردم هشدار می دهند تا از شمار قربانیان کاسته شود و برخی نظیر القاعده به دنبال بیشترین قربانی می باشند.
3.    هدف: هدف تروریسم، ایجاد وحشت و ترس در قربانی است که این قربانی می تواند حکومت، کل جامعه یا گروهی از اعضای جامعه باشد.
4.    انگیزه: اقدامات تروریستی ممکن است برای رسیدن به اهداف سیاسی ، مذهبی یا اقتصادی انجام شود و یا ممکن است براساس کسب منافع شخصی صورت گیرد.(عبدالله خانی،  1386، ص 22-23)
5.    قانونمندی: غیر قانونی بودن از ویژگی های بارز تروریسم است.
6.    قبول مسئولیت: صدور بیانیه پس از اقدام تروریستی یکی از ویژگی های تروریسم است. این بیانیه می تواند ضمن قبول مسئولیت اقدام، ترویج کننده مواضع عقیدتی، سیاسی ویا ملی تروریست ها نیز باشد.
7.    عامل اقدام تروریستی: بسیاری از تعاریف تروریسم، اقدامات حکومت های قانونی را به عنوان اقدام تروریستی در نظر نمی گیرند، مگر آنکه کار آنها پنهانی و در زمانی غیر از جنگ انجام شود. زیرا که اقدامات جنگی اصولا در حوزه تروریسم قرار نمی گیرد. در شاخصه عامل اقدام تروریستی، حکومت ها نیز با یک قید وارد دایره تروریسم می شوند و آن این که اقدامات آنان غیر فانونی باشد. اما مسئله ای که اینجا مطرح است، این می باشد که هنوز معلوم نیست اقدامات یک حکومت علیه حکومت دیگر با کدام قانون سنجیده می شود. قوانین داخلی کشور عمل کننده و یا حقوق بین الملل.(کدخدایی ، ساعد،1390، ص 14)
8.    مشارکت کم: به رغم انقلاب ها وشورش های خیابانی که سطح گسترده وسیعی از مردم در آن شرکت دارند، معمولا در عملیات تروریستی تعداد کمی از افراد در پس ترور قرار دارند.
9.    سازمان یافتگی: عملیات تروریستی به شدت ودر سطحی بسیار بالا، سازمان یافته و طراحی شده است.
10.    جهت گیری عمومی: هرچند افراد شرکت کننده در یک عملیات تروریستی معدود واندک است ولی عموم مردم به نحوی در مشمول و دایره ی این اقدام، قرار میگیرند. در حقیقت افراد ترور کننده انتظار دارند تا عملیات آنها بازتاب وسیعی در جامعه داشته باشد. در واقع هدف قربانی نیست، بلکه هدف عموم به مثابه یک کل است.
در همین چهارچوب ریمون آرون می نویسد: آنچه ما آن را عمل تروریستی می نامیم، اعمال خشونتی است که آثار روانی آن بر آثار مادی محض آن می چربد؛ زیرا هدف تروریسم تنها محدود به کشتن افراد یا تخریب اموال نمی شود، بلکه با استفاده از خشونت سازمان یافته می کوشد تا مردم را چنان وحشت زده کنند و دلها را چنان متزلزل سازد که قدرت مقاومت و تفکر را از آنها سلب کند.(حاتمی، 1390، ص 33و32)
با توجه به شاخصه های معرفی شده برای تروریسم از میان تعاریف ارائه شده، می توان تعریف زیر را براساس تحقیق حاضر پذیرفته، و بر اساس آن مطالب را سازماندهی کرد: «تروریسم دربردارنده یک هدف و غایت سیاسی است و براساس خشونت و یا وحشت از خشونت استوار شده است. تروریسم به منظور ایجاد وحشت در مخاطبان، که غیر از بزه دیدگان مستقیم هستند، طراحی می گردد. چنین خشونتی بایستی از سوی یک سازمان یا یک فرد به صورت برنامه ریزی شده صورت گیرد. لااقل یکی از بازیگران تروریسم، خواه مرتکبان، بزه دیدگان یا هردو، اشخاصی غیر دولتی هستند، و در پایان اینکه تروریسم خشونتی است که برای تخریب یا ساختن قدرت در وضعیتی که این قدرت رو به افول است، طراحی می گردد. بدین معنا که اقدامات خشونت آمیز تروریستی در پی آن هستند که مبنای قدرت به عنوان عاملی که ارتکاب این اعمال را برعهده می گیرد، را تقویت می کند.»  (کدخدایی، ساعد، 1390، ص41)
2-تهدیدات تروریسم علیه ایران
تروریسم در ادبیات سیاسی بسیاری از کشورها همواره به عنوان یک مسئله و یا موضوع امنیتی مهم مطرح بوده است. اما پس از حادثه 11 سپتامبر به یکی از مهمترین مسئله های امنیت بین المللی تبدیل گردید. در این میان، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم  امنیت ملی آن  را طی سه دهه به چالش کشیده است که  در این چارچوب چند مسئله اساسی وجود دارد:
1)جمهوری اسلامی ایران خود یکی از متهمان حمایت از تروریسم در سطح بین المللی می‌باشد.
آمریکا به عنوان سردمدار این مسئله، جمهوری اسلامی را متهم به حمایت از تروریسم در سطح بین المللی نموده است.
2)جمهوری اسلامی ایران خود در طول 36 سال گذشته در معرض شدیدترین اقدامات تروریستی بوده است.
3)وجود تشکل ها و جریان های خشونت محور فرا ملی در کشورهای همسایه، تشکل ها و جریان های خشونت محور در سطح ملی و همچنین گروه ها وتشکل های بین المللی خشونت محور که جمهوری اسلامی ایران، بنابر موقعیت ژئوپلتیک و ایده حاکمیت خود، یکی از آماج های آنان در آینده می تواند باشد نیز از جمله این مسائل است. به علاوه آسیب پذیری های جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی مانند مرزها و مناطق قومی و در این چارچوب ناتوانایی برخی دولت های همسایه در اعمال حاکمیت بر تمام کشور، تروریسم را به یک دغدغه مهم برای جمهوری اسلامی تبدیل نموده است.(عبدالله خانی، 1386، ص12-11)
در طی سال های گذشته، مردم ایران، به کرات قربانی صورت های مختلفی از جنایات و اقدام های تروریستی بوده است. ریشه ی اصلی این اقدامات ضد بشری عموما در چند عامل خلاصه می شود: داعیه تشکیل حکومت دینی، فعالیت سیاسی خارج از چارچوب نظام دو قطبی  پیش از فروپاشی شوروی و نظام تک قطبی(تا چند سال گذشته) با شعار  نه شرقی، نه غربی و نهایتا عدم پایبندی به مناسبات نا نوشته حاکم بر روابط بین الملل.(سایت ترور ،2687405 )
دشمنان این نظام اسلامی با نشانه  گرفتن امنیت ملی ایران توسط گروه های معاند سیاسی و در پی آن بروز اقدامات تروریستی و ایجاد ناامنی در پی خدشه وارد کردن به اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران می باشند و در مقابل در جهت بی گناه جلوه دادن خویش، از سال 1357، همواره آمریکا و کشورهای مختلف اروپایی، جمهوری اسلامی ایران را متهم به حمایت از گروه های تروریستی می کنند.
(bahgat,2010)
4)یکی از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب دفاع از مظلوم بوده است. که در این میان حمایت از گروههای مقاومت فلسطینی و حزب الله در این چارچوب قرار می گیرند. اما از ابتدای اجرایی ساختن این سیاست،همواره دشمنان انقلاب این اقدام را در ردیف حمایت از تروریسم عنوان داشته.و با ترور و به شهادت رساندن فرماندهان نظامی مرتبط با مقاومت سعی در خاموش ساختن این برنامه کرده اند.
وقایع تروریستی پس از انقلاب
17 هزار شهید ترور،نشانگر عمق کینه و نفرت استکبار جهانی از انقلاب ،اندیشه و آرمانهای جمهوری اسلامی ایران داشته است .درادامه  به معرفی و شرح اقدامات تروریستی دشمنان و انواع گروههای تروریستی سازماندهی شده در پس از انقلاب اشاره می گردد.
1) تنها چندروز پس از واقعه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357، دولت جمشید آموزگار که با شعار دولت فضای باز سیاسی روی کار آمده‌بود، مجبور به استعفا گردید و در روز 4 شهریور، محمدرضا پهلوی از جعفر شریف امامی که فرزند روحانی و رئیس مجلس سنا بود و به برخی مخالفت‌ها با دولت هویدا مشهور بود، دستور داد تا دولتی با شعار آشتی ملی تشکیل دهد.
اندکی بعد و در روز سیزدهم شهریور، راهپیمایی بزرگ عید فطر در تپه‌های قیطریه تهران، تبدیل به تظاهرات بر ضدّ حکومت شاهنشاهی شد. به دنبال این تظاهرات، ناآرامی‌های دیگری نیز تا روز شانزدهم شهریور به وقوع پیوست.
دعوت کننده اصلی راهپیمایی روز هفده شهریور روحانی‌ای به نام علامه یحیی نوری بود. این فرد از مبارزین برضد نظام شاهنشاهی بود که به صورت انفرادی عمل می‌نمود و ساکن اطراف میدان ژاله بود. از اولین ساعات صبح روز جمعه، مردم برای شرکت در راهپیمایی و نماز جمعه به امامت علامه یحیی نوری راهی میدان ژاله گردیدند. غافل از آنکه از ساعت 6 صبح، حکومت نظامی توسط فرماندار تهران ارتشبد غلامعلی اویسی اعلام و درحال اجرابود و اجتماع بیش از سه نفرهم  ممنوع بود. اعلام دیرهنگام حکومت نظامی (ساعت 6 صبح همان‌روز) از دلایل شلوغی این تظاهرات بود.
فرماندهان نظامی ابتدا چندبار با بلندگو از مردم خواستند که متفرق شوند و وقتی با بی‌تفاوتی مردم روبه‌رو شدند، به سوی آنان آتش گشودند. گلوله‌باران توسّط نظامیان، برای چند دقیقه بیشتر به طول نینجامید.
تعداد شهيدان فرمانداری نظامی تهران آمار 87 کشته و 250 مجروح را تأیید نمود. اما مخالفان حکومت، اعلان داشتند که در این روز بیش از 4000 نفر شهيد شده اند و تعداد کسانی که تنها در میدان ژاله جان باخته‌اند 500 نفر است. سالها بعد عماد الدین باقی طی تحقیقی با توجه به دسترسی اش به آمار بنیاد شهید انقلاب اسلامی و منابع دیگر تعداد شهيدان 17 شهریور را 88 نفر ذکر می‌کند که 64 نفر آنها در میدان ژاله شهيد شدند.(تبیان،178558)
2- پس از اعلام عدم کفايت بني‌صدر و عزل او از رياست جمهوري و فرار مفتضحانه او، دشمنان انقلاب اسلامي تلاش خود را در براندازي حکومت اسلامي بيشتر کردند و با توسل به ترور و خشونت گسترده، سعي در از بين بردن مسؤولين وفادار نظام نمودند. بدين ترتيب پس از واقعه هفتم تير که طي آن شهيد بهشتي و 72 تن از ياران انقلاب را به شهادت رساندند، اقدام به بمب‌گذاري در دفتر نخست وزيري نمودند و در اين واقعه شهيد محمدعلي رجايي رييس جمهور محبوب و مردمي و نيز نخست وزير متفکر و دانشمندش حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر محمدجواد باهنر به درجه رفيع شهادت نايل آمدند. اين واقعه همچون واقعه هفتم تير، عليرغم خيال باطل دشمنان اسلام که معتقد بودند موجبات منزوي شدن مردم و سقوط نظام را فراهم مي‌آورد، باعث رشد و آگاهي و حضور فعال‌تر مردم شد؛ به طوري که، تروريست‌ها نتيجه عکس گرفتند و خود در ميان مردم انقلابي به انزواي مطلق کشيده شدند. براي گرامي داشت خاطره اين عزيزان که در حقيقت الگوي ناب دولتمردي در نظام اسلامي بودند، هفته اول شهريور ماه به عنوان هفته دولت نامگذاري شد تا يادآور خاطرات تلخ و جانگداز آن دوران، دوران تلاش و سخت‌کوشی عناصري دلسوز و ايثارگر در نظام اجرايي انقلاب که تمام هم و غمشان رفع مشکلات محرومين و حل مسائل مردم بود باشد.( irdc.ir)
3-آيت ‏اللَّه سيداسداللَّه مدني در سال 1292 ش (1323ق) در روستايي در آذرشهر آذربايجان شرقي چشم به جهان گشود و در سنين جواني براي تحصيل علوم ديني به قم عزيمت نمود. وي پس از گذراندن دروس مقدماتي و سطح، در حدود چهار سال به تحصيل دروس فقه و اصول در محضر حضرت امام خميني(ره) مشغول شد. سپس راهي نجف اشرف گرديد و در جلسات درس حضرات آيات: سيدابوالحسن اصفهاني، سيد عبدالهادي شيرازي، سيد محسن حکيم و سيد ابوالقاسم خويي شرکت نمود. آيت‏اللَّه مدني، سال‏ها پيش از ورود به عرصه مبارزات سياسي، در مقابل افکار ضدديني کسروي مقابله کرده بود و با شهيد نواب صفوي همکاري داشت. با آغاز قيام مردمي ايران به رهبري حضرت امام خميني(ره) و تبعيد آن حضرت به نجف اشرف، آيت‏اللَّه مدني در کنار استاد و رهبر خود قرار گرفت و در ايام سفر به ايران، ضمن نام بردن از حضرت امام، رسالت و وظايف مردم مسلمان را در برابر رژيم پهلوي بيان مي‏کرد. آيت اللَّه مدني در سال 1350 به فرمان امام جهت تدريس علوم ديني به خرم آباد رفت و در آنجا حوزه علميه تأسيس نمود. چندي بعد بر اثر فعاليت‏هايي که عليه رژيم ستم‏شاهي داشت به مدت بيش از سه سال به شهرهاي مختلف تبعيد شد و با اوج‏گيري انقلاب اسلامي، از تبعيد به قم بازگشت. اين روحاني مبارز، پس از پيروزي انقلاب به دعوت مردم همدان، راهي اين شهر گرديد و از طرف مردم اين استان به مجلس خبرگان قانون اساسي راه يافت. آيت اللَّه مدني پس از شهادت آيت‏اللَّه قاضي طباطبايي، نخستين امام جمعه تبريز، از سوي امام خميني(ره) به عنوان نماينده ولي فقيه و امام جمعه تبريز انتخاب شد و در اين سنگر به پاسداري و حراست از آرمان‏هاي انقلاب اسلامي همت گماشت. اين مجاهد نستوه سرانجام در بيستم شهريور 1360 ش برابر دوازدهم ذي‏قعده 1401 ق در 68 سالگي در همين سنگر پس از اقامه نماز در محراب نماز جمعه تبريز توسط منافقين به شهادت رسيد. و پس از تشييعي با شکوه در تبريز و قم، در حرم مطهر حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد. ( irdc.ir)
4- مجاهدین خلق: (منافقین )
این گروه که توسط سه دانشجوی صنعتی شریف در اواخر دهه چهل تشکیل شد و عمدتا به کار ترور مستشاران نظامی آمریکایی مقیم ایران و نیز بعضی مسئولین درجه 2 و 3 رژیم گذشته مشغول بود در سال 1350 توسط ساواک شناسایی و تمامی کادر آن دستگیر شدند و اعدام گردیدند.
از بین آنها فقط مسعود رجوی که آدرس بقیه را ساواک لو داده بود از اعدام عفو شد و به حبس ابد محکوم گردید.
عوامل باقیمانده بعد از این ضربه سنگین و خردکننده ساواک به نجف و به دیدار امام خمینی رفتند که امام خمینی بعد از همان دیدار اول آنان را رد نمودند و چندی بعد این گروه در بیانیه ای رسمی خود را مارکسیست نامید.
رجوی در 30 دی 57 از زندان ازاد شد و به جمع آوری عوامل خود پرداخت.انقلاب پیروز شد و مجاهدین در انتخابات مجلس اول شرکت کردند و چند کرسی به دست اوردند.
رجوی تلاش کرد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت که تایید نشد سپس به حمایت از ابوالحسن بنی صدر(بزرگترین خائن به ارتش و سپاه در اوایل جنگ)پرداخت و به او نزدیک شد.
بعد از شکستهای پی در پی نیروی های ایران در 9 ماه اول جنگ امام خمینی بنی صدر را از فرماندهی ارتش عزل کرد و در 30 خرداد 60 عوامل مجاهدین در تهران به شورش و اوباشگری و غارت اموال عمومی و تجاوز به نوامیس مردم پرداختند که با حضور مقترانه سپاه سرکوب شد.
رجوی و بنی صدربا همراهی سرهنگ خلبان معزی خلبان مخصوص جت شاهین شاهنشاهی با لباس زنانه به پاریس گریختند.
مدتی بعد بین رجوی و بنی صدر اختلاف افتاد و رجوی دختر بنی صدر را طلاق داد.و مریم عضدانلو ملقب به مریم رجوی را به زور از شوهر قانونی اش مهدی ابریشمچی گرفت و در ازدواجی عجیب و تاریخی و نامشروع که ان را ازدواجی در راه تعالی اهداف سازمان مجاهدین خلق نامید مریم همسر مسعود شد.
در 6 تیر 60 در مسجد ابوذر تهران با انفجار بمب در مسجد ابوذر به جان آیت الله خامنه ای سوءقصد کردند و ایشان به شدت زخمی شد و بخشی از بدن ایشان برای همیشه از کار افتاد.
در همان روز به جان آقای رفسنجانی سوقصد کردند که با فداکاری همسر باهوششان خانم عفت مرعشی نجات یافت.
در 7 تیر 60 مقر حزب جمهوری اسلامی منفجر شد و سید محمد بهشتی به شهادت رسید.
در 8 شهریور 60 دفتر نخست وزیری منفجر شد و رجایی و باهنر شهید شدند.
با گسترش ترور ها امنیت شهری تهران به سپاه و بسیج واگذار شد و در مدت کوتاهی با اطلاعات مردمی تمامی خانه های تیمی منافقین کشف و همگی دستگیر شدند.
در سنگین ترین حمله به ستاد مرکزی منافقین در تهران که موسی خیابانی و اشرف رجوی مرد شماره دو و زن شماره سه سازمان در ان بودند تمامی عوامل ان به هلاکت رسیدند و عده ای نیز دستگیر شدند.
وبعد از این منافقین آرام آرام ستاد خود را به عراق منتقل کردند و با انواع و اقسام خیانت ها به ارتش وسپاه ایران اسرار نظامی ایران را به عراقیها می دادند.
اگر موشکی به تهران شلیک می شد به عراق خبر می دادند که موشک کجا فرود امده است.
آمار نیروهای ایران-ترورهای کور و...از دیگر جنایات انهاست.
در آخرین روزهای جنگ نیز با پشتیبانی هواپیماهای عراقی از طریق کرمانشاه به ایران حمله ور شدند که با فرمان امام و هجوم سیل آسای ارتش – سپاه –بسیج و نیروهای مردمی که بالغ بر 100 هزار نفر بودند و نیز بمباران سنگین منافقین با فانتوم ها وهلی کوپترهای توپدار و موشکباران بوسیله توپخانه ارتش و حمله تمام کننده و نهای بسیجیان تار و مار گردیدند و 5 هزار نفر از انان کشته-زخمی-اسیر شدند.رجوی نیز مخفیانه باز هم به عراق گریخت.بعد از جنگ نیز در سال 73 حرم مطهر امام رضا را بمب منفجر کردند که چندین کشته و زخمی در پی داشتسپس به درگیری های محدود مرزی پرداختند که با هوشیاری ارتش و سپاه ناکام ماند
در سال 77 نیز به خمپاره اندازی به مراکز حساس تهران نمودند که با هوشیاری وزارت اطلاعات ظرف چند هفته تیم تروریسی انها تلاشی گردید.
در21 فروردین 78 در اقدامی ناجوانمردانه که لکه ننگی بر پیشانی چرکین این گروه ماند.امیر سرفراز ارتش ایران که عاشق ایران و ایرانی بود و دهها عملیات زمان جنگ را طرحی کرده بود و بسیاری از طرح های وی نیز هم اکنون از تز های نظامی روز هستند و حتی ایشان در بین نظامیان خارجی نیز معروف و قابل احترام بودند.
یعنی سپهبد شهید علی صیاد شیرازی را با شلیک ده ها گلوله توسط یک تروریست در پوشش رفتگر شهرداری به درجه رفیع شهادت نائل کردند.
شهادت این عزیز که نامش در تاریخ ایران جاودانه خواهد ماند و همچنان می درخشد در انتقام این گروه از طراحی عملیات مرصاد توسط ایشان صورت گرفت.
در تشییع پیکر ایشان هزاران ایرانی شرکت کردند و آیت الله خامنه ای بر تابوت ایشان بوسه زدند و تا چند روز چهره ایران از فقدان این عزیز مغموم بود.
هر ساله در سالروز شهادت ایشان مراسمی در مسجد ستادکل نیروهای مسلح برگزارمی شود.
با این ترور موج حفاظتی در کشور تشدید شد و استراتژی اطلاعاتی ایران به کشف هسته های این گروه و منفعل کردن ان معطوف شد و بحمدالله در 10 سال اخیر ضریب امنیتی کشور بسیار بالا رفته و دگر ترور خاصی مشاهده نگردید.
این گروه با این برخورد قاطع وزارت اطلاعات در خاک عراق زمین گیر شد تا اینکه در فروردین 82 با حمله امریکا به عراق دچار فروپاشی سازمانی گسترده گردید و بسیاری از کادرهای ان از ان جدا شدند و باقیمانده انها نیز به پاریس رفتند.
هم اکنون حدود 2000 منافق در پادگان اشرف در استان دیاله عراق و در 100 کیلومتری شمال شرقی بغداد مستقرند که بنابر اعلام صلیب سرخ وضعیت بسیار وخیمی دارند.
مسعود رجوی نیز حدود14 سال است در هیچ جا دیده نشده است و گهگاهی به ارسال بیانیه از پایگاه مخفی اش می پردازد.
می گویند وی در پایگاه نظامیان امریکایی در فرودگاه بغداد و یا پایتخت اردن دیده شده است.
برخی منابع نیز از مهاجرت او به پاریس خبر دادند.

5 .گروه فرقان:
این گروه نیز که دیگر اثری از ان باقی نمانده است یک گروه افراطی با اعتقاداتی عجیب و غریب بود که در اوایل انقلاب به ترور رهبران نظام از جمله استاد مطهری و سپهبد شهید قرنی رییس ستاد ارتش پرداخت.

6.گروه کومله:
گروهی تجزیه طلب و تروریستی و کمونیستی که داعیه جدایی کردستان از ایران را داشته و دارند و در سال 1365 در حمله سنگین و کوبنده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکست سختی خوردند و عواملش به اروپا و امریکا گریختند.هم اکنون نیز بعضی اقدامات پراکنده انجام می دهند که با هوشیاری سپاه و وزارت اطلاعات در دم خفه می شود.

7.حزب دمکرات کردستان:
این گروه که در سال 57 و چند روز پس از پیروزی انقلاب به سرکردگی فردی مزدور و خائن به نام عبدالرحمان قاسملو پادگان ارتش در مهاباد را غارت و دهها تانک و توپ و سلاح را به یغما برده بود به دولت مرکزی اعلان جنگ داد.
بازرگان هیاتی به نام حسن نیت را به سنندج و مهاباد فرستاد.درخواست قاسملو غیر قابل پذیرش بود و خواستار جدایی کردستان از ایران عزیز بود.
سرانجام در 28 مرداد 1358 امام خمینی در فرمانی تاریخی به تمامی ارتشیان-چاسدارن و نیروهای مردمی از سراسر کشور علیه این گروه تجزیه طلب فتوای جهاد دادند.
خلخالی با پروازی مستقیم از تهران به سنندج رفت و در همان لحظه ورود در فرودگاه سنندج تعدادی از عمال کمونیست و جدایی طلب را تیرباران کرد.
هزاران ایرانی از سراسر کشور و به خصوص تهران-اصفهان و یزد و بخش عظیمی از لشکرهای ارتش مانند 64 ارومیه-28 کردستان-81 کرمانشاه و جنگنده های نیروی هوایی و بالگرهای هوانیروز به سمت کردستان حمله ور شدند و بسیاری از مزدوران را از پای درآوردند.
قاسملو که شکست را نزدیک دید درخواست اتش بس کرد که حدود سه ماه بعد اتش بسی موقت برقرار شد.
در سال 59 مجددا اقدامات تجزیه طلبانه آغاز گشت که این بار با هجوم سراسری نیروهای مسلح کار تجزیه طلبان یکسره شد و کردستان به آغوش میهن بازگشت و قاسملو به خارج از کشور گریخت.
در اوایل سال 73 نیز حزب دمکرات اقدامات خود را دوباره شروع کرد که با رشادت سردار رشید ایران سرلشکر شهید احمد کاظمی فرمانده وقت قرارگاه حمزه سید الشهدا شمال غرب و حمله برق آسا به مقر این گروه در کردستان عراق این گروه برای همیشه به تاریخ پیوست.
هم اکنون نیز در شهر واشنگتن و لس انجلس امریکا دفتر دارد و تعداد انها نیز از انگشتان دست فراتر نمی رود.
http://www.centralclubs.com/topic-t49871
8-پ.ک.ک و پژاک:
حمله ایالات متحده به عراق و اشغال نظامی آن کشور) 0330 م( سرآغاز دگرگونی نظم سیاسی منطقه به شمار می رود. کردها به عنوان اقلیتی اکولوژیک، با توزیع فضایی در 7 کشورایران، ترکیه، عراق و سوریه و داشتن پیوستگی سرزمینی، بیشترین اثر را از چنین رویدادی پذیرفته اند.
پاگرفتن و رسمیت یاقتن حکومت خودمختار کردستان عراق، اسقرار همه سویه شبه نظامیان پ.ک.ک در شمال عراق و نیرو گرفتن اردوگاه قندیل )پایگاه آموزشی – عملیاتی پ.ک.ک( و نیز سربرآوردن شاخه ایرانی این گروه )پژاک(،جایگاه کردها را در نظم آمریکایی – اسرائیلی مورد نظر ایالات متحده برای خاورمیانه روشن کرد.)پور موسوی، قره خانبگلو، رضایی، کوهشاهی، 1382 ، ص 62 )
در این میان، گروه های تروریستی فراوانی با سوءاستفاده از این دگرگونی سیاسی منطقه، سعی در ایجاد ناامنی و آشوب در مرزهای جمهوری اسلامی ایران نمودند.
از میان این گروهک ها شاید گروهک تروریستی پژاک از جمله نیروهایی هستند که در سال2003  به عنوان شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه)پ.ک.ک( با راهبرد جنگ مسلحانه بر ضد جمهوری این گروهک در طی این سالها، هیچ گاه نتوانست در میان مردم کردستان جایگاهی به دست آورد و حتی دول غربی از ترس اتهام طرفداری از تروریسم، از حمایت آشکار آن طفره می روند.
راهبرد این گروهک بر مبنای جنگ نا متقارن می باشد. و رئیس آن رحمان حاج احمدی تحت نظارت سازمان اطلاعات آلمان و با حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا اقدامات تروریستی پژاک را سازماندهی می نماید. قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه و سایر جرائم ارتکابی این گروهک، بررسی پرونده آن را بیشتر به حوزه جرائم سازمان یافته سوق می دهد تا حوزه گروه های سیاسی. (انوری،1390،ص65)

9-در خصوص گروههای تروریستی نیز تهدیدات بسیاری متوجه ایران است.جنایت های گروه تروریستی جندالله (جندالشیطان) که از معارضین سنی بلوچ تشکیل شده است، در سال های اخیر، مهمترین مسائل خشونت بار داخل کشور به شمار رفته است.
در خصوص عملیاتهای این گروه و مسئله تهدید امنیت ایران می توان این طور بیان داشت که قبایل و طوایف منطقه پیشین از قدرت تخصی و اجرایی و جایگاه مردمی سپاه در راستای امنیت سازی در منطقه استقبال کرده، با اشتیاق اقدام به فراگیری آموزش های نظامی و فرهنگی سپاه نموده اند. ماهیت این رویکرد نرم افزاری و و ثمربخش رقبای منطقه ای ایران را بسیار نگران کرده است. در این میان گروهک ریگی دریافت که چنانچه روند تسلیح قبایل و طوایف وفادار به نظام با موفقیت همراه شود و فرآیند امنیت زایی، بومی شود، دیگر جایی برای شرارت های امثال ریگی باقی نمی ماند. از سوی دیگر افزایش نفوذ اجتماعی و سیاسی ایران در آن منطقه موجب خنثی سازی تاکتیک های مختلف عملیات روانی ریگی می شود. درپی این مسائل، گروه تروریستی جندالله اقدام به جنایتهایی همچون بمب گذاری در مسیر اتوبوس سپاه پاسداران و انفجار پیشین نمود.
از دیگر اهداف این گروهک در جنایات «پیشین» از منظر عملیات روانی مدنظر تروریست ها، به ظاهر نمایش قدرت نفوذ و رخنه عناصر تروریست به درون مناطقی از خاک ایران است، اما در واقع اهمیت و جایگاه مردمی و فرهنگی-اجتماعی سوژه ی مورد هدف(سرداران سپاه) موجب شده است، این عملیات به نوعی ضد تبلیغ علیه تروریست های گروهک ریگی تبدیل شود. مهمترین دلیل پناه بردن ریگی به خاک افغانستان و پاکستان، فقدان پایگاه مردمی و اجتماعی تروریست های این گروه در درون سیستان و بلوچستان است.(جمالی، 1388، ص70-71)
10-جریان های تروریستی تکفیری یکی دیگر از تهدیدات امنیت ملی ایران می باشند. یکی از عوامل گسترش سلفی‌گری، به قدرت‌رسیدن شیعه در ایران و سپس در دیگر کشورهاست. از نظر یک سنی، خلافت اسلامی به مراتب بیشتر از یک شیعه، اهمیت دارد. اهل‌سنت در طول تاریخ همیشه دارای امپراتوری و خلافت بوده‌اند. اکنون یک سنی مي‌بیند که شیعه بدعت‌گذار به حکومت رسیده است، اما یک سنی‌ که حق است، نتوانسته است به حکومت برسد. در نگاه یک فرد سنی، مشکل از کجاست که خدا از اهل‌سنت روی‌گردان شده است و شیعه کافر را قدرت داده است. در نگاه آنان، مهم‌ترين دلیل روی‌گردان‌ شدن خدا از اهل‌سنت، دورشدن آن‌ها از ایمان و عمل سلف است. لذا بازگشت به سلف که فقط از سوی سلفی‌ها مطرح مي‌شود و به‌شدت تحت تأثیر ابن تیمیه است، تنها راه‌حل برون‌رفتِ جهان اسلام از این وضعیت است که جوانان نیز آن را می‌پذیرند.
به‌عبارت‌ِدیگر، اکنون همه عوامل سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی آماده‌اند تا تفکر سلفي‌‌گري در جهان اسلام گسترش يابد و هر روز نيز گسترده‌تر شود، مگر آنکه جریانی معتدل، از اهل‌سنت به قدرت رسد و فضای تکفیر در جهان اسلام فروکش کند.
دلايل قدرت‌گرفتن جریان‌هاي تکفیری در دهه اخیر
مهم‌ترين عامل قدرت‌یابی جریان‌هاي تکفیری بدون شک و شبهه‌ای، حضور نظامی آمریکا در منطقه در دهه اخیر است. براساس تفکر سید قطب، همه مشکلات ما از جاهلیت قرن بیستم است و جاهلیت قرن بیستم چیزی به غیر از فرهنگ غرب و دموکراسی و اومانیسم نیست. یک دهه است که آمریکا با تمام توان (حتی به‌صورت نظامی) آمده است تا این فرهنگ را در منطقه نهادینه کند. حال وظیفه یک مسلمانِ متدین غیرت‌مند چیست؟ جهاد علیه آنان و مسببان و کمک‌کنندگان به آنان در منطقه.
در نگاه القاعده، آل سعود هم مثل بقیه حاکمان اسلامی، کافر است و فرقی میان آل سعود و دیگر حکومت‌ها نیست، اما حکومت شیعه عراق رسماً با کمک آمریکا به سرکار آمده است و باید با او مخالفت کرد. ثانیاً در طول تاریخ همیشه حکومت عراق در دست اهل‌سنت بوده است و امروز مانند زمان حمله هلاکوخان مغول به بغداد، به همراهی خواجه نصیرالدین طوسیِ شیعه، بارِ دیگر آمریکای کافر با هم‌دستی شیعه کافر و مشرک به فتح بغداد دست زده است و وظیفه هر مسلمانی است که نگذارد این پیمان میان شیعه و آمریکا تحقق عملی پیدا کند؛ ازاين‌رو مسلمانان (حتی  با عملیات  انتحاری) باید جلوی این هم‌پیمانی را بگیرند و از تکرار تاریخ جلوگیری کنند.
حضور آمریکا در افغانستان باعث شد که بسیاری از جوانان جماعه التبلیغ که به تبلیغ مذهب دیوبندی مشغول بودند و کاری به سیاست نداشتند، جذب گروه‌هاي تکفیری شوند و احساس کنند امروز دیگر با تبلیغ نمي‌توان جهان اسلام را از ورطه سقوط نجات داد، به همين سبب به جریان‌هاي تکفیری می‌پیوندند و وزنه این جریان‌ها را سنگین‌تر مي‌کنند.
سقوط مرسی از حکومت در مصر، باعث شد که گروه‌های جهادی عزم خود را بیشتر جزم کرده و تصور کنند تنها راه باقی‌مانده برای احقاق حق خود، فقط جهاد و مبارزه مسلحانه است. یقیناً سقوط مرسی به گسترش افکار سلفیه جهادی و گروه‌های تکفیری کمک خواهد کرد. اگر این اتفاقات در کشورهای دیگر مثل تونس و لیبی هم بیفتد و افراد سکولار در رأس امور قرار گیرند، یقینا به قدرت‌یابی جریان‌هاي سلفی کمک خواهد کرد.
مسئله سوریه از دیگر اموری است که باعث گسترش تفکر تکفیری‌ها شد. با فتواهای جهاد از سوی افرادی، مثل دکتر یوسف قرضاوی که به رهبر معنوی اخوان‌المسلمین یا فقیه اخوان معروف است، بسیاری از جوانان تند اخوانی و غیر اخوانی به سوریه رفته و جذب گروه‌های تکفیری در سوریه شدند و بعد از اختلاف داعش با جبهه النصره، عده‌اي از همین جوانان، اکنون در کنار داعش به مبارزه مسلحانه با حکومت عراق مي‌پردازند و نمي‌دانند که به جنگ مذهبی دامن زده‌اند و در زمین آمریکا بازی مي‌کنند. بنابراین مي‌توان به صراحت بیان کرد که علت اصلی قدرت‌یابی جریان‌هاي تکفیری در دهه اخیر، حضور آمریکا در منطقه است. پس بلندتر از قبل باید فریاد زد: مرگ بر آمریکا. www.17000.ir

تبیین اقدامات ایران در جهت مبارزه با تروریسم
جنایات تروریستی ظرف چند دهه اخیر گسترش یافته است. این در حالی است که تنها 300 جنایت تروریستی در سال 1970 برشمرده اند، اما حدود 5000 سانحه ناشی از آن در 1999 ثبت گردیده است. (ساعد، 1390، ص360)
طی سالیان اخیر، با توجه به این روند روبه رشد تروریسم، در همه کشورها اقداماتی به منظور تدوین راهبردهای ملی ضد تروریستی به عمل آمده است. در کشورمان، این اقدام مهمتر جلوه می کند زیرا جمهوری اسلامی ایران قربانی تروریسم بوده و هست. متأثر از شرایط امنیتی ناشی از گسترش پدیده شوم تروریسم و همچنین مقتضیات تأمین صلح و امنیت در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، طرح ریزی راهبردهای مقابله با انواع و اشکال تروریسم اعم از سنتی و نوین در دستور کار سیاستگذاری امنیت ملی کشورمان نیز قرار گرفته است.
تلاش برای تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تلاشی هماهنگ از سوی مجموعه نهادهای دفاعی، امنیتی و مالی دولت در سال های جاری است که در پرتو آن سعی شده است تا در این خصوص استانداردسازی صورت گیرد و ظرفیت های ملی کشور به گونه ای هماهنگ و هم افزا شود.که هم پیشگیری و مقابله مؤثر با تروریسم محقق شود و هم آستانه های تولید امنیت در فضای ملی نیز تقویت گردد. روشن است که افزایش تلاش ملی برای مبارزه با تروریسم در سطح ملی و منطقه ای و همچنین بین المللی، از جمله تدابیری است که ضمن ارتقای امنیت داخلی، توسعه صلح در سطوح مختلف مذکور را نیز ارتقاء خواهد بخشید. از این رو، تدابیر ملی ضد تروریستی کشورمان دارای کارکردهای صلح زایی نیز هست. صلحی که با تکیه بر آموزه های دینی و همت نهادها و مسئولین کشور و اهتمام عمومی، قادر است ریشه های تروریسم را در سطح کشور علیه امنیت ملی هدف قرار دهد.(کدخدایی، ساعد، 1390، ص299)
الف)تأمین کنندگان امنیت
یکی از مسایل اصلی در امنیت و مبارزه با تروریسم، بررسی و پاسخ به سؤال مربوط به تأمین کننده امنیت است. در هر حال امنیت، مقوله ای قابل مدیریت است. به عبارت دیگر می توان با تخصیص منابع، برنامه ریزی و هماهنگی، سطح امنیت را کنترل کرد.
در نظریه جمهوری اسلامی می توان با تأمین کنندگان گوناگون امنیت برخورد کرد. از یک سو دولت به معنای عام به صورت رسمی وظیفه ی تأمین امنیت را بر عهده دارد. از سوی دیگر نهادهای خاص امنیتی مانند نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، امنیت ملی و داخلی را تأمین می نماید.(گروه همکاری امنیت، 1387، ص236)
به عنوان نمونه، در ماده 3 قانون نیروی انتظامی آمده است: هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.(گروه تحقیق و تدوین دفتر سیاسی، 1376، ص19) و یا در خصوص راهکارهای نظارتی و کنترل در مقابله با تروریسم و برقراری امنیت، وزارت اطلاعات در ایران مسئول گردآوری اطلاعات از تروریست ها می باشد. که این وظیفه را می توان از اطلاق ماده 10 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب مرداد 1362 فهمید. بر پایه بند یک این ماده، یکی از وظیفه های وزارت اطلاعات؛ کشف توطئه ها وفعالیت های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران است. در خصوص کنترل نامه ها، پیام ها، تلفن ها و موج های اطلاع رسان می توان آنرا از وظایف و اختیارات پلیس و ضابطین دادگستری دانست. در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، ملاحظه تفتیش و بازرسی و ارسالات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم، در صورتی جایز است که برای کشف جرم لازم باشد و با دستور مقام قضائی انجام شود.(عالی پور، 1388، ص14-13) جدا از نهادهای رسمی و امنیتی، مردم نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم در تأمین امنیت دخالت دارند.
دکترین بسیج عمومی که توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مطرح شده در جنگ تحمیلی کارکرد و نقش کاملا مؤثری داشت به عنوان یک اصل و سیاست مهم در حوزه امنیت ملی و عمومی مورد پیگیری قرار گرفت.(گروه مطالعاتی امنیت، 1387، ص236).  بنابراین همانطور که ملاحظه شد نهادهای رسمی همچون دولت، نیروی انتظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات مسئول برقراری نظم و امنیت و مبارزه با تروریسم هستند. و در کنار آنها، مردم نیز در برقراری امنیت نقش مهمی را ایفا می کنند.
ب)اقدامات روانی در مهار تروریسم
1)تشدید اختلاف گروه های پژاک و جندالشیطان با احزاب و گروه های سنتی با استفاده از سایتها و رسانه های محلی
2)انجام عملیات بر علیه اشرار از طریق مردم محلی مانند ایجاد مزاحمت، انجام عملیات، تظاهرات و هر گونه اعتراض و . . .
3)شرکت دادن نیروهای بسیج بومی و دیگر  نیروهای شرکت کننده در عملیات پاکسازی با پوشش لباس کردی و بلوچی
4)تغییر نگرش سیاسی متنفذین محلی به نفع امنیت منطقه با اقداماتی چون توسعه تلاشهای فرهنگی و اجتماعی و . . .
5)خنثی سازی عملیات روانی و تبلیغی و دستگاه های رسانه ای ضد انقلاب با استفاده از امکانات مدرن (گزارش داخلی سپاه، 1390)

نتیجه
تروریسم مسئله ای است که قرن هاست، بشریت با آن درگیر می باشد. و در طول تاریخ، به آزادی و حقوق انسانی، لطمه های فراوانی را وارد نموده است. امروزه نیز با گذشت سال ها، این پدیده همچنان یکی از مقولات مهمی می باشد که امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و همچنین در سطحی بالا، امنیت جهانی را نیز با مخاطره روبه رو ساخته است.
متأسفانه به دلیل آنکه، ارزش ها و منافع کشورها در تعریف تروریسم دخیل و مدنظر می باشد، هنوز پس از قرن ها، تعریف جامع و یکسانی از تروریسم نمی توان ارائه نمود و منابع سیاسی دولتها، سبب گشته تا تروریسم به مفهومی ساخته و پرداخته دست آنها تبدیل شود. با توجه به سابقه ی طولانی پدیده ی تروریسم، و خطراتی که متوجه امنیت ملی و بین المللی می باشد، اما شاهدیم که پس از حادثه 11 سپتامبر با تغییر نظم امنیتی، مسئله تروریسم و راهکارهای مقابله با آن معنای جدیدتری گرفت.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلتیک و اندیشه و ایدلوژی خاص ضد استکباری خود از تهدیدات تروریستی در امان نبوده است. مرزها، حضور اقدام متعدد، گرایشات فکری و مذهبی گوناگون، سبب گشته تا امنیت ملی ایران در برخی اوقات با بحران ها و تنش هایی درگیر باشد. و با ظهور عصر جدیدی از تروریسم و پیوند آن با تکنولوژی و ابزار نوین و همچنین تقویت از سوی قدرت ها بزرگ و اشغالگر، می توان اذعان داشت که امنیت ملی ایران به جد با تروریسم پیوند محکمی خورده است.
در کنار اقدامات تروریستی گروهها، باید حمایت های قدرتهای بزرگی همچون آمریکا و غرب را نیز در نظر گرفت. ایالات متحده با توجه به سیاست خصمانه ای که از ابتدای انقلاب، نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته، با تشکیل نطفه های اصلی این گروههای تروریستی در اطراف کشور، سعی دارند تا با جنگ نرم رسانه ای و تنش های فرقه ای و مذهبی، محیط امنیتی کشور را با خطر جدی مواجه سازند. آموزش اعضای گروهک پ.ک.ک در مراکز فرماندهی ارتش آمریکا در ایالت فلوریدا و همچنین پایگاه های موساد در کردستان عراق، خود از دلایل روشنی است که می توان اذعان داشت، این گروهک ها به عنوان بازوهای آمریکا و صهیونیسم در جهت ضربه زدن به ایران فعالیت می کنند. در تقابل چنین اقدامات خصمانه ای، نهادهای امنیتی – نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قوانین موجود مقابله با تروریسم، ضمن آسیب شناسی سازمان های تروریستی بالاخص گروهک های پژاک و جندالله، در جهت مهار اقدامات تنش آمیز آنها قدم برمیدارد. دستگیری عبدالمالک ریگی، فرمانده گروهک جندالله و اعلام آتش بس و تسلیم شدن گروهک پژاک، از جمله راهبردهای موفق آمیز دستگاه های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی ایران می باشد که در جبهه سخت افزاری جنگ با تروریسم به مقابله با اقدامات جنایتکارانه آنها پرداخته است.
منابع:
1-    سروش نژاد، احمد. تروریسم و دفاع مشروع، تهران: دفتر مطالعات بین المللی مبارزه با تروریسم، دانشگاه آزاد اسلامی، 1387
2-    گریفیتس، مارتین وتری اوکلاگان. مفاهیم کلیدی روابط بین الملل، ترجمه دکتر محمد امجد، تهران: نشر میزان، 1388
3-    عبدالله خانی، علی. تروریسم شناسی،تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقاتی ابرار معاصر،1386
4-    کدخدایی ،عباسعلی .ساعد، نادر. حق بر صلح عادلانه، تهران: دبیرخانه کنفرانس بین الملل ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه، 1390
5-    حاتمی، محمد رضا. «تروریسم از دیدگاه اسلام»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره 6، بهار 1390
6-    جمالی، جواد. « بازخوانی عملیات روانی در پرتو تروریسم، مطالعه موردی گروهک ریگی»، فصلنامه علمی-تخصی عملیات روانی،جلد6، شماره23، پائیز1388
7-    گزارش داخلی سپاه، «گروهک پ.ک.ک و پژاک در شما عراق»، تیرماه1390
8-    عالی پور، حسن.«امنیت ملی و حقوق متهم، مطالعه تطبیقی آئین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره12، شماره43، اردیبهشت 1388
9-    گروه مطالعاتی امنیت: نظریه امنیت جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، 1387
10-    پور موسوی، سید موسی و جهان بخش رهنما قره خانبگلو، بابک رضائی ، مهدی میرزاده کوهشاهی. « دگرگون شدن نظم ژئوپلتیکی خاورمیانه و اثر آن بر روابط سوریه و پ.ک.ک» ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، سال 23، شماره9-10، خرداد و تیر 1388
11-    )انوری، حسن. « بررسی عملکرد گروهک تروریستی پژاک از مناظر عملیات روانی»، فصلنامه علمی- تخصی عملیات روانی، سال 8، شماره 29، تابستان 1390
12-    Bahgat,Gawdat,(iran and terrorism: The transat(unite Responges),2010
www.teror-victims.com/268740511-(ایران، بزرگترین قربانی خشونت و تروریسم)
•    http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17855812- دوشنبه 14/6/1390
13-    http://www.irdc.ir/fa/calendar/45/default.aspx                                                        
http://www.17000.ir/ %8C.html 14-
جریان شناسی گروهک های تروریستی تکفیری
نویسنده:مهدی فرمانیان1
http://www.centralclubs.com/topic-t49871.html15-
13 گروه تروريستي خطرناک ايراني رابهتر بشناسيم

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 33 - مهرماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837