آرشيو

پگیدا چرا و چگونه؟؟؟

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 


چکیده
نام پگیدا مخفف عبارت بلند آلمانی  Patriotische Europäergegendie Islamisierung des Abendlandes به معنای اروپایی‌های وطن‌پرست علیه اسلامی کردن غرب است که این عنوان به روشنی گویای هویت پگیدا که بر دو محور اصلی ملی‌گرایی و ضدیت با اسلام تکیه دارد، است. این جنبش افراط گرا از اکتبر 2014در شهر درسدن آلمان ظهور پیدا کرده و تقریبا به صورت هفتگی اعتراضات گسترده ای را به ویژه در این شهر آلمان برگزار می کند که البته اخیرا از تعداد حامیان این گروه ضد اسلامی بسیار کاسته شده است.بسیاری از سیاستمداران آلمانی انتقادهای شدیدی را به ایده های این گروه افراطی وارد کرده اند. هر چندگروه پگیدا در ابتدای ظهور خود رشدی سرطان گونه داشت و توانست چندین بار تظاهرات بزرگی را بویژه در شهر درسدن علیه مسلمانان و اسلام برگزار کند با این حال اکنون وضعیت خوبی ندارد.در این نوشته،چگونگی ظهور این جنبش و علل و ابعاد آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلیدواژه : اسلام‌هراسی،پگیدا،تبعیض نژادی،برلین،ملی‌گرایی.
مقدمه
اسلام هراسی، از اصطلاحات جدیدی است که به تازگی و به طور خاص، در زمینه رابطه اسلام و غرب، نسبتاً تداوم یافته است. اما پدیده هراس از اسلام از زمان ظهور دین اسلام سابقه داشته است و می توان گفت این پدیده در تاریخ کهنی ریشه دارد که سرشار از سلسله درازی از روابط نا آرام میان غرب و اسلام است و در طی این روابط نا آرام، هراس از اسلام در ذهنیت غربی تثبیت شده و موجب شده اسلام را چونان خطری جدی بنگرند که تهدید کننده کشورهای غربی است.
امروزه پدیده اسلام گرایی با عناوین مختلف اسلام سیاسی، بنیادگرایی، افراط گرایی و حتی تروریسم و مانند آن در ادبیات غرب یکسان و به یک معنا مورد استفاده قرار می‌گیرد و در گفتمان غربی معمولاً عمل گرایی اسلامی را پدیده ای کم و بیش واحد معرفی می‌کنند. چه برچسب آن «اسلام گرایی» باشد چه اسلام سیاسی یا بنیادگرایی اسلامی آن را در مقابل عمل به اسلام به عنوان یک دین از سوی مسلمانان معمولی قرار می‌دهد.
اسلام‌هراسی در کشورهای غربی و اروپایی در اشکال مختلف خود را به نمایش گذاشته است. یکی از ابعاد این امر، جنبشهای متعدد است که جنبش افراط‌گرای پگیدا در برلین از جمله این هاست.
اگرچه درباره ظهور این جنبش، عوامل مختلفی ذکر شده است، اما مهم‌ترین جنبه آن اسلام‌هراسی است.در این نوشته سعی بر آن است که به ظهور این جنبش و علل آن پرداخته شود.


پگیدا چرا و چگونه شکل گرفت ؟
اولین تظاهرات پگیدا به ابتکار لوتس باخمن با یک فراخوان فیسبوکی و با شرکت ۵۰۰نفر برگزار شد. هدف برگزار کنندگان جلب توجه به سیاستهای غلط مهاجرت و پناهندگی عنوان کردند.مطالبات اولیه پگیدا در قبال سیاست مهاجرت درآلمان بود.پگیدا به تدریج توانست افراد بیشتری را جذب کند تا آنجا که در۱۵ دسامبر حدود  15هزار نفر در تظاهرات آن شرکت کردند.درحال حاضر نیز بیانیه های پگیدا برای جلب نظر طیف وسیعتری تنظیم میشوند و تلاش برای آن است که در شعارها،شائبه نژادپرستی پیش نیاید.هشدار درباره نفوذ بنیادگرایی مذهبی در فرهنگ مسیحی-یهودی مغرب زمین وسوءاستفاده از پناهندگی از محورهای فکری پگیدا هستند.(لامع زاده،1391: 24)
در اوایل دسامبر 2014 لیستی یک صفحه ای ، بدون تاریخ و ناشناس منتشر شد که در آن به 19 خواسته سیاسی اعضای این گروه اشاره شده است . بسیاری از گزینه های آن شامل اقدامات نژادپرستانه و در راستای تشدید خشونت و محدودیت برای اقلیت های مذهبی و نیز مهاجرین ساکن آلمان می باشد. آنها مهاجران و پناهندگان را به عنوان عامل کاهش رفاه اجتماعی معرفی می کنند و در نتیجه افکار عمومی را از مجرمان واقعی منحرف می سازند. برای حاکمان بانک ها و شرکت های بزرگ و همچنین خانم مرکل و شرکایش خارجی ستیزان بسیار مفید هستند، هر چند اگر گاهی علیه پگیدا حرفی هم زده باشند.(www.sozialismus.info/2015/01/pegida-stoppen-sozialabau-bekaempfen/)
یوهانس کیس پژوهشگر در دانشگاه لایپزیک مدعی است: پگیدا مسائلی را عنوان میکند که بسیاری با آن موافقند ولی از بیان آنها هراس دارند. کیس معتقد است: با اینکه سازماندهندگان این جریان و حامیانشان، خود را راست افراطی نمیدانند اما دیدگاهشان دست راستی و به همین دلیل ضددمکراتیک و نسبت به برخی اقلیت ها تحقیرآمیز است.(لامع زاده: همان)
علاوه بر این،نظرسنجی‌ها در این کشور نشان دهنده آن است که تفکرات افراطی در آلمان رشد یافته و با وجود ادعای دولتمردان آلمانی سطح دمکراسی در این کشور تقلیل یافته است و بسیاری از آلمان‌ها بر این عقیده هستند که اقتصاد بیشتر در این کشور بر سیاست تاثیرگذار است و بر همین اساس رأی آنها در تغییرات سیاسی در آلمان چندان اثرگذار نیست.(http://www.dw.de)
آلمان که به عنوان یک کشور غربی مدعی دمکراسی تحرکات سیاسی خاص خود را در بعد بین‌الملل در این زمینه متمرکز ساخته است و دولتمردان این کشور برای گسترش فعالیت بین‌المللی خود با شعار دمکراسی برنامه‌ریزی کرده‌اند که نمونه این موضوع در وقایع اوکراین پیاده‌سازی شد.(www.alborznews.net/fa/news)
به همین دلیل می توان گفت، آلمان از این لحاظ تحرکات جالب توجهی را آغاز کرده است. علاوه بر پگیدا که روحیه ملی‌گرایانه و ضد اسلامی دارد دیگر احزاب سیاسی در این کشور نیز دست به تحرکات بین‌المللی می‌زنند. حضور کلودیا رویت، یکی از اعضای برجسته حزب سبز آلمان و دیدار وی با برخی از اصلاح‌طلبان ایرانی از جمله این موارد است. سخنان روت بعد از سفرش به ایران نیز نشان داد که وی برای امکان سنجی و رصد سیاست داخلی کشورمان بنابر یک سیاست کلی و سیستماتیک جهت تقویت نیروهای سیاسی موافق غرب به کشورمان سفر کرده است.(www.mashreghnews.ir/fa/news)
دولت‌ آلمان اگرچه تلاش می‌کند مخالفت شدید خود را علیه اقدامات این گروه‌های تندرو و نژادپرست نشان دهند اما عملاً سیاست‌های کلی و قوانین حمایت‌گرایانه وضع شده از سوی آنان زمینه اصلی بروز چنین اقدامات خشونت‌آمیز و غیرانسانی را در قلب اروپا -که ادعای آزادی عقیده، بیان و مذهب در آن وجود دارد- فراهم کرده است.


عوامل رشد اسلام هراسی در اروپا
در مقطع کنونی چند عامل به رشد اسلام هراسی در اروپا کمک کرده است .از جمله اینها عبارتند از:
۱-شهروندان اروپایی گمان می کنند که مسلمانان افرادی منزوی، جدایی طلب و گوشه گیرند. آنها مایل به حل شدن در جامعه نیستند و از معاشرت و تبادل فرهنگی و معیشتی با غیر مسلمانان دوری می کنند؛
۲-شهروندان اروپایی و غربی فکر می کنند که دین اسلام یک دین تک صدایی، راکد و بی اعتنا به تغییر و تحول است و از آن رو جایی در جامعه مدرن ندارد؛
۳-اروپایی ها مسلمانان را بزرگترین منتقدان خود می دانند؛
۴-تلاش طولانی اروپا و غرب برای تحقیر مسلمانان و معرفی اسلام به عنوان دینی غیر منطقی و بدوی به دنیای غرب بویژه نسل های جدید؛
۵-تصویر غرب مبنی بر اینکه اسلام در پی حکومت کردن بر آنان است( ایرانلو، ۲۶ مهر ۱۱ :۱۳۸۵).
۶-به باور بسیاری از اروپاییان و غربی ها هر قدر هم که اسلام و دموکراسی در تئوری با یکدیگر موافق و همگام باشند در عمل با یکدیگر ناسازگاری دارند؛
۷-معرفی کردن اسلام به عنوان دینی ضد زن و غیر مسلمانان؛
۸-رشد و تقویت گرایشات راست افراطی و احزاب افراطی در اروپا (بویژه در کشورهای اتریش، ایتالیا، هلند، فرانسه و آلمان)؛
۹-شرایط نظام بین الملل پس از ۱۱ سپتامبر و عملکرد رسانه های غربی در پیوند دادن اسلام با خشونت ( قهرمان پور، ۲۵ فروردین ۲۵ :۱۳۸۷).
۱۰-طرح بیداری اسلامی و احیای هویت مسلمانان بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان منبعی الهام بخش؛
با این اوصاف به نظر آید که امروز اروپا با میراث سیاسی و فکری اش قهر کرده است آنچنان که نه دیگر نشانی از عصر مدارای مذهبی را در خود دارد و نه اندک تمایلی برای تساهل و تسامح دینی، اروپا این روزها به جای آزادی و برابر خواهی به تمایز طلبی هویت خویش خوش آمد می گوید: پس به جای لیبرالیسم به فاشیسم محل ظهور می دهد و در عین حال سیاست مذهبی را جانشین سکولاریسم می کند( خسرو شاهین، ۲۵ فروردین ۲۳ :۱۳۸۷).


پگیدا و اسلام هراسی آن
جنبش نو ظهور، افراطی و ضد اسلامی پگیدا که فعالیت‌ها و تجمعات طرفداران آن در آلمان این روزها خبر بسیاری از رسانه‌های غربی شده است، در اصل زاییده پروژه اسلام‌هراسی غرب است که دولتمردان آلمانی را با چالش مواجه کرده است. اسلام‌هراسی سیطره وسیعی را در جامعه غرب از آن خود کرده است که طی آن مسلمانان قربانی باورهای غلطی چون تبعیض نژادی، خشونت‌های برخاسته از تعصبات دینی، صدور حکم‌هایی چون مهجور کردن مهاجران مسلمان، هستند.
اسلام‌هراسی در اصل پروژه‌ای برای تسهیل استمرار مداخلات سلطه‌گرایانه قدرت‌های غربی به ویژه طی سال‌های بعد از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 بود.
اوج فعالیت این گروه پس ازحمله به دفتر هفته نامه شارلی ابدو در پاریس بود که با توجه به افزایش احساسات ضد اسلامی حدود 25 هزار نفر در تظاهرات 12 ژانویه گروه پگیدا در شهر درسدن شرکت کردند. اما پگیدا نتوانست در دیگر شهرهای آلمان تظاهرکنندگان زیادی را به سوی خود جلب کند.اعضای پگیدا معتقدند اسلام دینی ضدزن و دارای ایدئولوژی های خشونت آمیز است.
رهبران جنبش تلاش می کنند مرزی مبهم میان اسلام ستیزی و مخالفت با « اسلام گرایی افراطی » ایجاد نمایند اما واقعیت این است که اقدامات نژادپرستانه آنها موجی از مخالفت های جدید با اسلام و مسلمانان را علاوه بر آلمان ، در برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز به راه انداخته است.رسانه های آلمان نیز در این کشور رشد اسلام هراسی را هشدار داده و نگران این موضوع هستند. حدود ۱۷۵۰۰ نفر در این کشور به پگیدا پیوسته اند که مبین رشد اسلام هراسی در این کشور است.
علاوه بر این، تظاهرات علیه مسلمانان در این کشور روز به روز افزایش می یابد و زندگی را برای مسلمانان دشوارتر میسازد.
تعداد حملات به مسجد در آلمان به شدت افزایش یافته و به ارزشهای اسلامی نیز توهین می شود.
حدود ۴ میلیون مسلمان در آلمان زندگی می کنند که حدود ۲۲۰۰۰۰ نفر آنها در برلین هستند. ترکها حدود دو سوم از اقلیت مسلمان در آلمان را تشکیل میدهند.
از سال ۲۰۱۲ تاکنون حداقل ۸۱ مسجد تخریب شده است و مساجد زیادی نیز تهدید به حمله شده اند.(www.mehr.com)
همه اینها بیانگر این امر است که موجی از اسلام‌هراسی و اسلام ستیزی در جریان است که طیف وسیعی از موافقان و مخالفان را با خود به همراه دارد. اگرچه صدراعظم آلمان و دیگر مقامات این کشور در ظاهر با جنبش پگیدا مخالفت میکنند اما در واقع به دنبال این هستند که هر چه بیشتر چهره اسلام را در بین ملت آلمان تخریب نموده و روزبه‌روز طرفداران این دین را بیشتر به حاشیه برانند.


نتیجه گیری
پگیدا پدیده‌ای دست‌پرورده سیاست‌های اسلام‌هراسانه غرب است که حالا سران این کشور را گرفتار چالش کرده و البته موج خشم و نفرت مردمی از این‌گونه مواضع اسلام‌ستیزانه این بار در مبارزه با این جنبش افراطی به کمک سیاستمداران غربی آمده است.بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه تشکیل گروه های افراط گرایی مانند « پگیدا » فقر و عدم توزیع عادلانه ثروت در کشورهای اروپایی از جمله آلمان می باشد . به نظر می رسد این جنبش ضداسلامی ، قربانی کردن مهاجرین و بخصوص مسلمانان را بعنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن دولت استفاده می کند تا به مقاصد خود دست یابد .
علاوه بر این، دولت های اروپایی مکرراً بر طبل عدم رعایت حقوق بشر در سایر کشورها و بخصوص کشورهای اسلامی می کوبند، در حالی که به نظر می رسد حقوق مسلمانان برای تدوین کنندگان قوانین حقوق بشری و شهروندی اروپا جایگاهی ندارد . عدم برخورد دولتی و قضایی با عوامل  به آتش کشاندن مساجد و نژادپرستی علیه مسلمانان در آلمان اثبات کننده رویکرد دوگانه غرب با  اسلام و جمعیت یک میلیارد و 700 هزار نفری پیروان آن است.
اما علیرغم وجود این جنبش‌ها باید اشاره کرد که، تظاهرات مردم کشورهای اروپایی علیه اسلام هراسی و رویکرد آنان در این موضوع نشانگر جایگاه اسلام در میان مردم  اروپا است که واهی بودن اسلام هراسی سران غرب را نشان می دهد. حساسیت مردم  اروپا نسبت به این موضوع بیانگر این حقیقت است که ملت ها با یکدیگر مشکلی ندارند و این سران غرب هستند که عامل تفرقه اند.
منابع
1-ایرانلو، مژگان. "می‌هراسند چون نمی‌شناسند". روزگار وصل.1385.
2-خسرو شاهین، هادی. "بازگشت به هویت". شهروند امروز.1387.
3-قهرمانپور،رحمان. "علت یا معلول، ظهور ناسیونالیسم. افراطی در غرب". شهروند امروز، 1387.
4-لامع زاده،شقایق. "نشانه شناسی شعارهای پگیدا" ،مجله بین الملل مهر، شماره یک،4 بهمن 1393.
- 5http://www.alborznews.net/fa/news/95216
-6http://www.dw.de/کاستیهای دمکراسی آلمان از دید شهروندان این کشور/a-18276745
-7http://www.mashreghnews.ir/fa/news/386023
-8www.mehr.com.
-9www.sozialismus.info/2015/01/pegida-stoppen-sozialabau-bekaempfen/


ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 32 - شهریورماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837