آرشيو

از رهایی تا اسارت زنان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی چکیده:
از سال 2011 جهان شاهد شکل گیری یکی از بزرگترین و خشن ترین گروههای تروریستی به نام داعش می باشد. این گروه با حمایت قدرت های جهانی سرزمین های اسلامی را با خطر فروپاشی روبرو کرده است. داعش که با راهبردهای گوناگون خود در ابعاد مختلف نشان داده ،با یک استراتژی دقیق و منظم برای اهداف پرچمداران اصلی خود وارد میدان شده ،قسمتی از برنامه و اهدافش را نیز به زنان و دختران جوان اختصاص داده است. نکته قابل توجه ،گرایش زنان غربی با ویژگی هایی از دنیای فمینیستی به این گروه می باشد. استراتژی رسانه ای قوی و ترسیم یک آرمانشهر برای زنان غربی،سبب شده تا آنها برای رهایی از یکنواختی زندگی غربی و و وصول حقوق فراموش شده ،قدم در راه این گروه تروریستی بگذارند. در این مقاله سعی شده تا با بررسی دیدگاه داعش نسبت به زنان،چرایی و علل جذب زنان اروپایی به آن تحلیل شود.
واژگان کلیدی: داعش، زنان، غرب، خشونت، حقوق.
مقدمه:
توســل به خشونت برای دســتيابي به اهداف سياســي، اجتماعي و اقتصادی از ســابقه و قدمت طولاني برخوردار اســت و به صورت های گوناگون خود را نشان داده است. ترور شخصيت ها و مقامات سياسي با هدف كسب قدرت با شيوه ايجاد رعب و وحشت بخشي از تاريخ التهابات سياسي را تشكيل مي دهد و اهداف و نيات مختلفي كه پشت سر اقدام خشونت آميز نهفته است به پديده تروريسم ابعاد بسيار پيچيده ای بخشــيده است چراكه توسل به خشــونت برای احقاق حق و مبارزه عليه ظلم و استعمار نيز به لحاظ روش های مبارزاتي از سوی كشورهای غربي به عنوان اقدامات تروريستي معرفي شده اند. امروزه واژه تروريسم تبديل به يك سلاح شده است كه توسط افراد و گروه های مختلف با انگيزه های سياسي برای كسب مشروعيت سياسي برای خود و مشروعيت زدايي از رقيبان و دشمنان به كار مي رود و كاربرد اين واژه به قدری وسيع و گسترده شده و به اندازه ای در راستای توصيف اقدامات و شرايط گوناگون به كار برده مي شود كه تقريبا آن را مي توان برای همه گونه های توسل به زور و خشونت به كار برد.
یكي از ويژگي های نسل جديد تروريسم استفاده حداكثری از ظرفيت های ارتباطات و قدرت رسانه هاســت. توسل به خشونت بي حدومرز، از ميان بردن مرز ميان نظاميان و شهروندان عادی، گسترش جغرافيايي خشونت در سطح جهاني از مولفه های نسل دوم تروريسم است. توانايي وسيع در عضوگيری از مناطق مختلف جهان، استفاده از قدرت رسانه ها برای برقراری ارتباط و تبليغات در سطح وسيع، حضور فعال و درعين حال مخفي ، سرعت و دقت در سازماندهي و اجرای عمليات تروريستي و پيگيری اهداف ايدئولوژيكي در سطح جهاني و منطقه ای نسل جديد تروريسم را از نسل قديم آن متمايز مي كند. باوجود ويژگي های قابل توجه نسل جديد تروريسم و چابكي سياسي، سازمان يافتگي، بهره برداری گسترده از تكنولوژی همان طوری كه هارمون متذكر شده است تروريسم همواره يك ماهيت دارد و آن سوءاستفاده از افراد بي گناه در تامين اميال سياسي است. تروريسم اقدامي جنايتكارانه با قصد قبلي و نظام مند است كه قتل، كشتار بي رحمانه و هراس افكني در بين افراد بي گناه را در راستای اهداف مشخص سياسي و ايدئولوژيكي به كار مي گيرد. تروريسم با توسل به ابزار رواني و مادی جنگ در سطح گسترده به دنبال دستيابي به قدرت در جايي است كه در آنجا خلأ قدرت وجود دارد يا قدرت مركزی متزلزل است. (مولایی،1393 :1)
با توجه به تعاریفی که از مفهوم تروریسم شد،باید اشاره کرد که تروریسم و گرایش به اقدامات افراطی از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر جامعه بین المللی را دستخوش  چالش نموده است. پس از حادثه  11 سپتامبر بود که خطر گسترش اقدامات تروریستی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت.شکل گیری و گسترش گروههایی همچون القاعده ،القاعده مغرب اسلامی،جبهه النصره،دولت اسلامی عراق و شام(داعش) و.. شاهد این مدعاست.(حیدری،1393: 50)                                                                                                 
در این میان شاید گروه تروریستی داعش نسبت به گروههای دیگر تروریستی توانسته با اقدامات هراس انگیز خود ،خشونت را بسط دهد.
گروه تکفیری و تروریستی داعش یا دولت اسلامی عراق و شام پس از حمایت های گسترده کشورهای غربی با سردمداری آمریکا و صهیونیسم جهانی در منطقه آسیای غربی هم زمان با اعلام کشته شدن بن لادن در سال 2011 شکل گرفت. گسترش خود را از طریق حملات نظامی و سخت به سمت نقاط استراتژیک کشورهای عراق و سوریه آغاز کرد. و طی مدت کوتاهی این نقاط را با هم دستی حزب بعث عراق و با حمایت کشورهای  غربی،عربی و ترکیه در سوریه به تصرف خود در آورد.(احمدی،1394: 152)
اما نکته مهم از زمان ظهور این گروه تروریستی،راهبرد فرامنطقه ای و عضو گیری از زنان کشورهای مختلف اروپایی است. درسال 2013 و 2014 شاهد افزایش تعداد زنان اروپایی که به سوریه رفتند هستیم. سازمان های مختلف مبارزه با تروریسم،نگرانی خود را از نقش زنان در این رابطه ابراز داشته اند.در مطالعه اخیر موسسه گفتگوی راهبردی تخمین زده شده در حال حاضر حدود 550 زن غربی در سوریه حضور دارد.( de Leede، Bakker:2015)
سوالی که این پژوهش در پی پاسخگویی به آن می باشد،علل جذب زنان اروپایی به داعش است؟ فرضیه مورد تایید نیز این می باشد که زنان اروپایی به دلایل خشونت،بحران مالی و عدم عدالت در اروپا در جهت فرار از تبعیض،عدالت،جهاد نکاح و وعده آرمانشهری جذب این گروه تروریستی می شوند.


ایدئولوژی و تفکر داعش نسبت به زنان
بی تردید زنان در طول تاریخ نقش عمده ای را  در فتوحات اسلامی و مبارزات ملل اسلامی داشته و دارند اما با  تشکیل و قدرت گرفتن گروه داعش این نقش آفرینی نقطه عطف خطرناکی را به خود دید تا شاهد حضور پررنگ رسانه ای زنان در اقدامات تروریستی از یک سو وفعالیت های منافی عفت از سوی دیگر باشیم .(فارس نیوز/0631001222 )
جذب گسترده زنان اروپایی به یک گروه تروریستی خشن،این سوال را در ذهن هر فردی به وجود می آورد که استراتژی داعش نسبت به زنان بر چه اصولی حاکم است که سبب ایجاد انگیزه در زنان اروپایی شده است.
بر این اساس و به طور کلی داعش پنج کارکرد اصلی را برای زن در نظر گرفته است:

الف ) کارکرد جاذبه گرا
ب ) کارکرد وحشت آفرین و ارعاب انگیز
ج) کارکرد نظامی
د) کارکرد جمعیتی – تربیتی
ه) کارکرد درآمد زایی


الف ) کارکرد جاذبه گرا
برای جذب تروریست‌های جدید و بکارگیری آنها در عملیات جنگی و همچنین حفظ نیروهای موجود، موثرترین روش از نظر رهبران داعش بهره گیری از جذابیت های جنسی زنان است.

تحت حکومت داعش، نقش اصلی زنان برآورده کردن نیازهای مردان و تشویق آنها به جنگیدن و ماندنشان در خلافت داعش است.

به گفته مؤسسه گفتگوی راهبردی (Institute for Strategic Dialogue)، زنان وقتی به داعش می پیوندند به اقامتگاهی فرستاده می شوند که در آنجا «ارزش» آنها توسط دیگر زنان مشخص می شود و سپس به سرعت شوهر داده می شوند.

بدین منظور مفتی‌های وهابی با صدور فتوایی بهترين راه براي شرکت زنان در درگیری‌های سوریه را "جهاد نكاح" عنوان کردند. براساس این فتوا که آن را به مفتی تندرو "محمد العریفی" نسبت می‌دهند، دختران 14 تا 16 ساله و یا "زنان مطلقه" اگر برای رفع نیازهای جنسی شورشیان سوری به این کشور سفر کنند، ثواب آن‌ها بهشت خواهد بود.

این فتوای غیر انسانی و غیر اخلاقی سبب گردید تا تعداد زیادی از دختران جوان و نوجوان، زنان بیوه و حتی زنانی که در آرزوی رستگاری و جهاد از شوهران شان طلاق گرفتند راه سوریه را در پیش گیرند.

در گام بعدی، داعش برای نظم بخشیدن به این برنامه شرم آور تعدادی فاحشه انگلیسی را استخدام و مسئولیت این زنان را به این فاحشه ها سپرده است.

به واقع هدف اصلی از این فتوای شیطانی، اغوای مردان مسلمان برای حضور در جبهه مخالفان سوری بوده است. تا کنون صدها زن باردار و هزاران کودک نامشروع و گسترش بیماری‌های مقاربتی، حاصل این فحشای به ظاهر دینی بوده است ...

داعشیان البته در توحش و بربریت جنسی، پا را از حیوانات نیز فراتر گذاشته اند. چندی پیش ناصر العمر شیخ وهابی در سخنرانی خود در شبکه ماهواره ای وصال  اعلام کرد مجاهدین در سوریه در غیاب زنان مجاهد نامحرم می توانند با محارم و خواهران خود "عقد نکاح" داشته باشند.

 تروریست های تکفیری نیز با استناد به این فتوا اعلام کرده اند که امروز آنها از نظر دینی این حق را دارند با محارم خود نزدیکی کنند و خداوند گناهی را برای آنان و نزدیکانشان ثبت نخواهد کرد چرا که این امر توسط شیخ شان حلال شده است.

ب ) کارکرد وحشت آفرین و ارعاب انگیز
خشونت و تعرض جنسی بخشی از استراتژی اجرایی داعش است که بر پایه ایجاد رعب و وحشت و سرکوب اقلیت‌ های دینی و طایفه ای و از بین بردن هر گروه مخالف است.

بر اساس گزارش منتشره توسط سازمان ملل متحد، گروه های تکفیری تندرو مانند «داعش» در دو کشور عراق و سوریه و «بوکو حرام» در کشور آفریقایی نیجریه از «خشونت جنسی» به عنوان تاکتیکی برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می کند.

داعشیان البته در این راه با پشتیبانی مفتی‌های مرتجع عرب از "تجاوز" به عنوان یک "سلاح جنگی" استفاده می‌کنند.

گزارش سازمان ملل درباره خشونت جنسی توضیح می دهد که یکی از مهمترین ویژگی های سال 2014 میلادی وجود اطلاعات تاسف آور از موارد بی شمار تجاوز و بردگی جنسی در گروه های مسلح تندرو است و اینکه این گروه‌ها این تعرض‌ ها را در قالب «تاکتیک وحشت» در سوریه، عراق، نیجریه، سومالی و مالی انجام می دهند.

گزارش سازمان ملل تاکید می کند که این خشونتهای جنسی به طور خاص زنان و دختران اقلیت های قومی و مذهبی را در بر می گیرد که در گروه سنی 8 تا 35 سال قرار دارند. (فرارو/250881)

 ج) کارکرد نظامی
با توجه به اینکه داعش یک گروه تروریستی مسلحانه است اصلی ترین نیاز این گروه به افرادی است که در عملیات های تروریستی شرکت کنند و پیاده نظام این گروه در نبردها باشند. این گروه برای رسیدن به این مقصود حتی اقدام به جذب زنان جنگجو نیز کرده است.

داعش بعد از جذب این زنان اقدام به آموزش آنان کرده و برای همین منظور اقدام به راه اندازی یک پایگاه نظامی خاص برای زنان و کودکان در حومه حلب نموده است. این زنان پس از آموزش دیدن توسط اعضای داعش برای اجرای عملیات تروریستی و نظامی آماده می شوند.

فعالیت های اساسی این زنان علاوه بر شرکت در درگیری های وحشیانه داعش، اقدام به بمب گذاری و عملیات های انتحاری است. داعش حتی در پی ایجاد یک گروه انتحاری از همین زنان است.

یکی دیگر از فعالیت های تروریستی این زنان آموزش دیده این است که ابتدا مخالفان داعش را شناسایی کنند و سپس آنها را با غذا یا آب مسموم و ترور کنند.

د) کارکرد جمعیتی – تربیتی
استراتژی اصلی داعش بنیان گذاری دولت جدید بر اساس سیستم خلافت است. بر اساس این راهبرد علاوه بر دارا بودن قلمرو جغرافیایی، نیاز به جمعیت قابل توجهی از جهادگران پرورش یافته نیز احساس می گردد. در این نگاه زن دارای نقشی تربیتی و موثر در امر ازدیاد نسل است.

دکتر کاترین براون کارشناس مطالعات اسلامی در کینگزکالج لندن می گوید: «داعش می خواهد که زنان به آنها بپیوندند. داعش به زنان به عنوان بنیاد دولت جدید نگاه می کند. نکته جالب این است که مردم به داعش به عنوان یک فرقه مرگبار نگاه می کنند، اما این برخلاف آن چیزی است که این گروه تلاش می کند تا نشان دهد. آنها در صدد ایجاد دولتی جدید هستند و بسیار تمایل دارند که زنان به عنوان بخشی از این آرمانشهر سیاسی به آنها بپیوندند.»

" ایمن دین" از اعضای سابق القاعده معتقد است که دیدگاه داعش نسبت به زنان بسیار متفاوت از دیدگاه القاعده و طالبان است:

«برخلاف القاعده، داعش در تلاش است تا جامعه ای ریشه‌دار و دائمی ایجاد کند. آنها در تلاشند تا مسلمانان جهان را نه فقط از اروپا و آمریکا بلکه از آسیای مرکزی جذب خود کنند. آنها سعی دارند تا خانواده‌هایی برای این گروه به وجود آورند.»

برعکس طالبان و القاعده، داعش به بسیاری از زنان غربی که به خدمت گرفته اجازه می دهد که در شبکه های اجتماعی نقش فعال داشته باشد.

ماه رخ علی، تحلیلگر نروژی در دانشگاه آکسفورد معتقد است دادن نقش محوری به زنان در شبکه های اجتماعی، استراتژی است که داعش عمدا به کار می برد.

به گفته این تحلیلگر "داعش از زنان در مقایسه با آن چه که از طالبان و القاعده دیدیم فعالانه تر استفاده می کند".

بر اساس استراتژی تربیت نسل جدید جهادگران، داعش حتی مهد کودک های مخصوص خود را راه انداخته و سیستم آموزشی و پرورشی ایدئولوژیک خود را بنیان نهاده است.

ه) کارکرد درآمد زایی
پس از صادرات و فروش نفت مسروقه از میدان‌های نفتی عراق و سوریه، هم اکنون «فروش برده» دومین منبع درآمد گروه تروریستی تکفیری «داعش» را تشکیل می‌دهد.

خرید و فروش برده در قرن 21 و در عصری که حقوق بشر حداقل در گفتار، فصل مشترک گفتمان تمام سیاستمداران جهان است امری غریب به حساب می آید اما داعش این تجارت غیر انسانی را مجددا احیا نموده است.

اوج این جنایات‌ها صرف نظر از کشتارها و قتل‌عام‌ها را باید در تصرف شهر «موصل» و مناطق اطراف آن بویژه سنجار ملاحظه کرد، جایی که زنان و کودکان توسط این گروه تکفیری به «بردگی» کشیده شدند.

جدیدترین اطلاعات به دست آمده از مناطق تحت تصرف داعش در موصل عراق و رقه در سوریه حکایت از آن دارد که هم اکنون این گروه تکفیری تروریستی 2 بازار ثابت برده فروشی را در این دو شهر دایر کرده و در عمل، برده فروشی به یکی از منابع درآمد ثابت داعش تبدیل شده است.

در این بازارها زنان و دختران نوجوان و حتی کودکان بر اساس سن، زیبایی چهره و کاربردی که باید برای برده‌‌دار داشته باشند، به فروش می‌رسند.

گزارش‌های سازمان ملل تاکید می‌کند که بسیاری از این زنان پیش از فروخته شدن به عنوان برده از سوی عناصر تکفیری داعش مورد انواع تعرض‌ها و آزارهای جنسی و بدنی قرار می‌گیرند.

یکی دیگر از گزارش‌های سازمان ملل منتشره در آگوست گذشته تاکید می‌کند، صرف نظر از ربودن زنان و کودکان اقلیت‌ها، داعش 2500 غیر نظامی عراقی را در ماه فوق الذکر ربوده که اغلب آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. (الف/305332)
علل گرایش زنان اروپایی به داعش
شاید در دهه های اخیر هیچ گروه تروریستی ای به اندازه داعش خود را وحشی و غیر انسانی معرفی نکرده باشد؛در دید منطقی این گروه آنقدر مخوف هست که کسی داوطلبانه به آن نپیوندد و این انتظار وجود دارد که تنها برخی افراد کم سواد و متحجر داوطلبان حضور در داعش باشند اما واقعیتهای موجود نشان می دهد که نه تنها افراد تحصیل کرده که گاه چهره های شاخص از قلب اروپا نیز داعشی شده اند.
دیدگاههای های متفاوتی درباره علل گرایش گروههای مختلف به داعش وجود دارد و بسیاری از تحلیلگران و سیاستگذاران در تلاشند تا دریابند این گروه چگونه می تواند شمار زیادی از جوانان و حتی زنان و دختران جوان را به ویژه از اروپا به خود جذب کند.

1-قدرت تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی:
در حالی که شمار دقیق افراد پیوسته به داعش مشخص نیست، اما طبق تحقیقات اخیر و به ویژه طبق اطلاعات ارائه شده در کتاب «داعش: کشور وحشت» نوشته استرن و برگر، شمار زیادی از جنگجویان خارجی اروپایی که به داعش ملحق می شوند، در میان افراد رده بالای این گروه هستند.
شاید بتوان شبکه های اجتماعی را در این روند موثر دانست، اما چنین توضیحی برای شرایط بر علل اصلی جلب حمایت از سوی این گروه سایه می اندازد.. (باشگاه خبرنگاران).
. تروريست هاي داعشي و حاميان آنان با استفاده از اطلاعيه ها و تبليغات گردشگري در اينترنت، راه هاي عبور از مرزها و پيوستن به تروريست ها در سوريه را به کاربران اينترنت آموزش مي دهند و همچنين با تمرکز بر عضوگيري در پوشش توريستي در صدد پنهان کردن دامنه عمليات و اهداف خود از کنترل سازمان ها و نهادهاي نظارتي هستند.(روزنامه خراسان/94 )
روند جذب از طریق شبکه هایی  همچون فیس بوک با استفاده از تبلیغات اعضاء صورت می گیرد. و زنان و دختران نیز از طریق حس همسان پنداری جذب این گروهها می شوند.

2-وعده احقاق حقوق و تساوی
در اروپای قبل از قرن بیستم زن قانونا و عملا فاقد حقوق انسانی بود;نه حقوقی مساوی با مرد داشت و نه مشابه با او.در نهضت عجولانه ای که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت،زن کم و بیش حقوقی مشابه با مرد پیدا کرد،اما با توجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن،هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نکرد.(مطهری،1369: 137)
امروه نیز زنان جامعه غربی از تضییع حقوق خود رنج می برند. آژانس اتحادیه اروپا در خصوص حقوق اساسی، بررسی جدیدی را انجام داده است :یک سوم زنان اتحادیه اروپا پس از سن 15 سالگی، قربانی خشونت های جنسی و فیزیکی می شوند. دراین گزارش همچنین گفته شده که تا هنوز 62 میلیون زن خشونت های جنسی و فیزیکی را  در کشورهای اروپایی تجربه کرده اند. این مطالعه در 28 کشور اروپایی صورت گرفته است که بزرگترین تحقیقی است که در تمام کشورهای اروپایی صورت می گیرد .                                         
   دراین گزارش تحقیقی، آمده است که یک دهم زنان دراین قاره از انواع گوناگون خشونت رنج می برند و یک بیستم زنان دراین قاره قربانی تجاوز جنسی گردیده اند. افزون براین، دراین بررسی آمده است که 55 درصد زنان در محل کارشان قربانی اذیت و آزار جنسی گردیده اند و 75 درصد دیگر زنان که دارای تحصیلات بالا و در پُست های عالی ایفای وظیفه می نمایند، از رفتار و برخورد غیر انسانی رنج می برند و در مقابل عفت شان بی احترامی صورت می گیرد. (نواز،1394)                                                                         

قاچاق زنان نیز یک تهدید جدی برای زندگی و امنیت زنان به شمار می رود. این پدیده سومین منبع سود برای جرایم سازمان یافته بین المللی ،پس از موادمخدر و اسلحه با گردش مالی 3 میلیارد دلار در سال می باشد.( SEMINAR REPORT EYC Budapest 21-27 May 2001)
با توجه به وضعیت زنان در اروپا باید اذعان کرد که بسیری از زنان و دختران غربی به دنبال عدالت وفرار از تبعیض ،جذب تبلیغات رسانه ای داعش می شوند و سپس به آنها می پیوندند. بنابراین پرسش «علل گرایش زنان خارجی به داعش» زمانی اهمیت بیش تری می یابد که کارنامه داعش را در قبال زنان مورد مطالعه قرار دهیم. داعش به صراحت و به صورت رسمی از خرید و فروش زنان «اسیر» در بازار به عنوان «کنیز» خبر داده است. همین گروه افراطی، از «متعه » به عنوان یکی از مزایای جهاد نام می برد. اما روی دیگر این سکه، برابری نسبی زن و مرد در این تشکیلات تروریستی است.
در اندیشه سنتی وهابی، زنان هیچ گونه حضور اجتماعی ندارند؛ اما در داعش زنان همپای مردان در سنگرها و صحنه های نبرد حضور دارند. حتی رفتار داعش در زمینه تبادل اسرا نشان می دهد این گروه برای زنان ارزش کمتری نسبت به مردان قائل نیستند! به عنوان نمونه، داعش اعلام کرد حاضر است در زمینه تبادل اسرا، زنان القاعده را از زندان خارج کرده و در برابر آن حاضر است یکی از مردان اسیر شده خود را آزاد کند.(مشرق/389877)
اینها نمونه ای از ایدئولوژی دروغینی است که داعش به بهانه عدالت زنان و دختران اروپایی را جذب خود می کند.

3- بحران مالی و فقر زنان اروپایی
بحران اقتصادی و مالی اروپا که از اوایل آوریل 2010 از یونان آغاز شد موجی از نگرانی و هیجان در بازارهای مالی اروپا و دیگر بازارهای جهانی بوجود آورد. این بحران خیلی سریع ابعاد بزرگتری به خود ‌گرفت و بی ثبات شدن واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یورو را با خطری جدی روبه‌رو کرد. بدهی های فوق العاده سنگین به بانک های خارجی، مشکلات زیادی را نه تنها برای کشورهای مبتلابه اروپایی بلکه برای سایر مناطق و حوزه های اقتصادی جهان، بوجود آورد. در هم تنیدگی ساختارها و مناسبات تجاری - مالی کشورهای مختلف به یکدیگر سبب شده که این بحران بسان ظروف مرتبطه عمل کند و خیلی سریع به سایر مناطق تجاری جهان سرایت نماید.(دیپلماسی ایرانی،1899741)

با توجه به این عوامل،فقر و بیکاری جوانان اروپایی بالاخص زنان و دختران،سبب شده تا عامل مادی نقش به سزایی را در جذب آنها داشته باشد. چرا که  طبق گزارش های معتبر ،داعش ماهیانه به نیروهای عراقی خود 700 دلار و به اعضای غیرعراقی اش 1200 دلار پرداخت می کند.با این حقوق،بسیاری از زنان اروپایی می توانند  تا حدودی مشکلات مالی خانواده های خود را نیز کاهش دهند.


4)جهاد نکاح
ازدواج با تروریست‌ها یا «جهاد نکاح» مسئله‌ای است که سبب شده است شمار زیادی از زنان و دختران به سوریه سفر کنند. در واقع علمای تکفیری وهابی- در جهت آتش‌افروزی میان مسلمانان و دامن زدن به تفرقه و جنگ شیعه و سنی و اعلام جهاد علیه مقاومت در راستای نقشه‌های شوم دشمنان امت اسلامی گام برمی‌دارند. در همین راستا بارها با صدور فتواهایی عجیب از دختران و زنان خواسته شده است تا برای «جهاد نکاح» یعنی تن فروشی به جنگجویان مسلح سفر کنند. بر اساس این فتوا حتی زنان شوهردار هم جایز هستند که برای «جهاد نکاح» به سوریه بروند.

روزنامه «گاردین» با انتشار گزارش و بررسی عوامل گرایش دختران اروپایی به گروه‌های تروریستی حاضر در سوریه، ازدواج با تروریست‌ها یا جهاد نکاح را مهمترین عامل سفر آنها دانست و نوشت: شماری  از دختران اروپایی که بیش از چهارده یا پانزده سال از عمرشان نمی‌گذرد، برای ازدواج با [تروریست‌های موسوم به] جهادگر عازم سوریه می‌شوند.(بوشهرنیوز/97719)
گفته می‌شود که بسیاری از زنان جوانی که به داعش پیوسته‌اند تمایل دارند با ازدواج با سربازان این گروه و انجام مقداری تبلیغات روابط عمومی به آن کمک کنند. شاید. اما این ممکن است تنها یکی از عناصر واقعیتی بزرگ تر و وسیع تر باشد.
زنان پیش از این در مناقشات متعدد و در مناطق مختلفی از دنیا به دفعات به گروه‌های پر خشونت پیوسته و در کشتار ها دخیل بوده‌اند. آن‌ها اغلب با همان انگیزه‌ای که مردان دارند به این گروه‌ها می‌پیوندند و به این اقدامات می‌پردازند.
تحقیقات اخیر درباره عملیات بمب‌گذاری انتحاری در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۷ نشان می‌دهد که ۲۶ درصد این موارد توسط زنان صورت گرفته است.
والدین اغلب این جوانان غربی داعش مهاجران مسلمان نسل اول، و اکثراً از جنوب آسیا بوده‌اند. این نسل پس از ۱۱ سپتامبر، با درد، از اینکه منشأ نژادی و مذهبی آن‌ها را در چشم بعضی مردم دنیا در چه جایگاهی قرار داده، آگاه است.در این میان تغذیه این ذهنیت، تنها با چند فتوا و خطبه آسان است. به عنوان مثال، بنت اسامه می‌گوید که تحت تأثیر سخنان «انور الاولکی» روحانی آمریکایی ــ یمنی قرار گرفته است. چند سال پیش، یکی دیگر از زنان جوان بریتانیایی، تحت تأثیر اینگونه خطابه ها، اقدام به ترور نماینده منطقه اش در مجلس کرد و اکنون به این خاطر مجازات حبس ابد خود را سپری می‌کند.
داعش سازمانی نیست که به زنان و نقش آن‌ها در جامعه احترام بگذارد؛ بلکه سازمانی خطرناک است که در جنایت و توسل به خشونت، حدی نمی‌شناسد. اما این زنان، اگر چه به محافل تصمیم‌گیری این سازمان راه نمی‌یابند، دست کم بخش مهمی از این گروه را تشکیل می‌دهند!(ابنا/647024)


5)هیجان در مقابل یکنواختی
آگهی های استخدام اینترنتی داعش به طور مداوم و به زبان های مختلف در حال پخش شدن است. آنها از این طریق از مسلمانان ساکن غرب می خواهند تا از زندگی امن ولی پرتناقضشان در غرب دست بردارند و به سرزمین های تحت حکومت خلیفه بیایند.

در این بخش داعش شعار گذار از یکنواختی و روز مرگی زندگی مادی را سر داده و خبر از ورود به سرزمین هیجان های واقعی می دهد که در ورای هیجان های کاذب در جهان غرب است.

هیجان جنگ، هیجان اسلحه بدست گرفتن، هیجان مجاهدت در راه خدا، هیجان قتل کفار، هیجان بهشتی شدن، هیجان قدرت و ... نمونه هایی از این دست هستند.

این جنبه از جذابیت های داعش برای مخاطبین و بویژه زنان از زاویه روان شناسی و روان کاوی قابل تجزیه و تحلیل و بررسی است. چرا که تلاش می نماید با تحریک و ارضاء هیجانات درونی فرد زمینه جذب وی را فراهم نماید.

6) احساس رهایی از سنت های مرد سالارانه


برای زنانی که ریشه‌هایشان در کشورهای اسلامی است، گروههایی همچون داعش می‌توانند نوعی از رهایی از رسوم و فرهنگ مردسالارانۀ جامعه‌شان در اختیار گذارد.

صرفا به عنوان یک نمونه، زن طلاق گرفته یا بیوه با فرزند به ندرت در افغانستان یا پاکستان می‌تواند دوباره ازدواج کند چرا که در این مناطق، عروس حتماً باید باکره باشد. اما در قلمرو خلافت داعش این ممنوعیت وجود ندارد؛ برای مثال زنان بیوه در قلمرو داعش (که به علت کشته شدن مرتب جنگجویان داعش، تعدادشان کم هم نیست) بلافاصله امکان ازدواج دوباره دارند.

یک زن معتقد هر چند باکره هم نباشد، به خاطر خواستش برای مبارزه همچنان پاک و قابل ازدواج محسوب می‌شود.

از طرف دیگر واگذاری نقش هایی که داعش برای زنان عضو خود در رده ها و مشاغل مختلف در نظر می گیرد- فارغ از نیت و انگیزه آن - در بسیاری از جوامع اسلامی با محدودیت ها و پیچیدگی های خاصی روبروست.

از این منظر بسیاری از زنانی که داوطلبانه به داعش پیوسته اند به نوعی از فمینیسم در چارچوب اسلامی آن اعتقاد دارند که البته معجون نامتجانس و ملقمه واری از اسلام سلفی و احساس ضدیت با رنجها و سنت های جاری در جهان اسلام است.

بر این اساس مفهوم "رهایی" که از سوی داعش پیش پای این زنان گذاشته شده است از یک سو بشدت تبلیغ می کند که زنان مسلمان در غرب را از وضعیت اسلام ستیزانۀ جوامع غربی رها می‌کند و از سوی دیگر در تلاش است تا نشان دهد زنان ساکن در کشورهای اسلامی را از هنجارهای خشک و بستۀ جوامع خود نجات می‌دهد.

اما اینکه در واقعیت چه اتفاقی برای این زنان خواهد افتاد داستان دیگری است که از اساس با خواستها و علایق زنان داوطلب جهاد متفاوت است...(الف/305332)
حرف آخر:
متاسفانه  گروه تروریستی داعش تا به امروز با حمایت دول غربی توانسته با محرکهای مالی،ایدئولوژیک و مفاهیم رهایی بخش زنان غربی را که بیشتر از مسلمانان عرب مهاجر هستند به سوی خود جذب کند. و در این میان آنچه که مورد توجه است، سکوت مجامع بین المللی مدافع حقوق زنان است . چرا واکنش جدی در برابر حضور زنان در این گروه خشن تروریستی نشان نمی دهد. البته تنها نکته ای که در برابر این سوالات می توان متذکر شد ، افزایش قدرت و حفظ منافع قدرتهای جهانی و امپریالیسم زمینه ساز چنین رویدادهای تلخ و تضییع حقوق زنان و دختران شده است.
منابع و مآخذ:
مطهری،مرتضی.(1369).«نظام حقوق زن در اسلام.» ناشر:انتشارت صدرا.چاپ چهاردهم.
مولایی،یوسف .(1393).« نسل جديد تروريسم و تكفيری ها ».روزنامه شرق .
 حیدری،ایوب؛   فرهنگ و گسترش تروریسم و افراطی گری در خاورمیانه و شمال آفریقا (با تأکید بر فعالیت های داعش).  سیاست» دانشگاه تربیت مدرس». زمستان 1393، سال اول - شماره 4
احمدی،علی. - تأثیرات داعش بر جغرافیای فرهنگی عراق و سوریه . ماهنامه فرهنگ اسلامی - شماره ۲۳ - خرداد ۱۳۹۴
روزنامه خراسان.(1394 راز موفقيت داعش براي جذب تروريست از 100 کشور
 نسرین ،نواز.(1394). اعلامیۀ مطبوعاتی بخش گزارش تحقیقی ،پیرامون سطح میزان خشونت علیه زنان در کشورهای اروپایی                

منابع لاتین
-Edwin Bakker and Seran de Leede) April 2015( : European Female Jihadists in Syria: Exploring an Under-Researched Topic. ICCT – The Hague Background Note.
-SEMINAR REPORT EYC Budapest 21-27 (May 2001): Violence against Young Women in Europe. https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/Violence_young_women_Europe_en.pdf.

منابع اینترنتی

http://fararu.com/fa/news/250881
http://alef.ir/vdcdsk0sxyt0zs6.2a2y.html?305332
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930631001222
http://irdiplomacy.ir/fa/page/1899741
http://www.bushehrnews.com/fa/news/97719/
http://fa.abna24.com/cultural/archive/2014/10/26/647024/story.html

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 36 - دی ماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837