آرشيو

ممنوعیت شکنجه در اسلام

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده
در کشور جمهوری اسلامی ایران شکنجه در بهترین  وجه ممکن زشت و ناپسند ومورد منع قرار گرفته است و قانون گذار در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه رادر ابعاد جسمی و روحی آن ممنوع دانسته و همچنین برای انجام آن کیفر تعیین شده است و در کتاب و سنت بر مشروعیت بخشیدن به شکنجه صحبتی به میان نیامده است و برعکس دلایل مختلف بر ممنوعیت آن عنوان گردیده است .

کلید واژه : شکنجه ، ماده 38 قانون اساسی ، حقوق ،اسلام.
مقدمه :
اسلام دین عزت و کرامت انسانی و همواره حامی اجرای عدالت و دفع ظلم می باشد البته در ادیان الهی برای هر کیفری جنبه اخلاقی آن مدنظر قرار گرفته و مجازات های سخت بدنی را نهی نموده اند و در آیه 57 سوره مبارکه احزاب ایذاء بندگان خداهم پایه ایذاء خداوند متعال و پیامبر وی دانسته شده است و می فرمایند مسلمان حرم خداست و رعایت حرمت یک مومن بزرگتر از حرمت خانه خداست . همچنین در قرآن کریم هرگونه ظلم و ستم به خویش و دیگران منع شده است و در آیات و گفتار معصومین مشخص می گردد دردوران رهبری پیامبر و ائمه هرگز کسی از طرف حکومت مورد شکنجه واقع نشده است دراین مقاله سعی شده درخصوص ممنوعیت شکنجه در اسلام و به تبع آن در قانون جمهوری اسلامی ایران  و درانتها به گوشه هایی از شکنجه در کشورهای مدعی حقوق بشر اشاره گردد .

تعارف شکنجه :
  در لغت به معانی مختلف از جمله عقاب، عقوبت ، عذاب دادن دزد و گناهکار است البته در معنی آزار و اذیت ، رنج ، تعذیب و عذاب که به تن دهند نیز آمده است ( دهخدا،12709،1373)
دراصطلاح فقهی : شکنجه را به واژه تعذیب می شناسند و این واژه برای امور شاقه و بسیار سخت و دشوار عاریه گرفته شده است و در همچنین به معنی کثرت ضرب بوسیله شلاق تعریف شده است ( فرهنگ موضوعی فقه اسلامی ، 1388)
در ترمینولوزی حقوق باتاکید بر هدف شکنجه این واژه بدین گونه آمده است " شکنجه ایراد و آزار به متهم و غیر متهم است تا اقرار به بزه یا تعهدی کند ".( جعفری لنگرودی ، 1378)
با استنباط از قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران شکنجه را می توان چنین تعریف کرد هر نوع اذیت و آزار بدنی که ماموران دولتی یا صاحبان مقام رسمی و عمومی درحین انجام وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد گرفتن اقرار از متهم مرتکب شوند .

ممنوعیت شکنجه در اسلام :
خداوند در قرآن کریم می فرماید لایکلف الله نفسا الا وسعها ( طلاق آیه 7) خداوند هیچ کسی را به تکلیفی مکلف نمی کند مگر آن که حکم و قانون آن را برای او آورده باشد .
قرآن کریم به عنوان سند وثبق اسلام هرگونه ظلم و ستم ایذاء و آزار توهین و تمسخر حتی در حد ایماء و اشاره را ممنوع و حرام می داند . قرآن مومنان را به رعایت حدود الهی ملزم می سازد و هر اقدامی را که خارج از مرزهای تعیین شده از سوی شارع مقدس قرار می گیرد به رسمیت نمی شناسد و آن را موجب کیفر می داند .همچنین حضرت صادق (ع) فرمودند : چنانچه بنده خدا قصد معصیت کند این قصد بر ضرراو حساب نمی شود .
زراره از حضرت باقر (ع) روایت کرده : هرکس قصد عمل نیکی کرد ولی به آن عمل نکرد همانند خود آن عمل به نفع او نوشته می شود و هرکس قصد عمل نیکی کرد و آن عمل را بجای آورد ده برابر آن عمل به نفع او نوشته می شود هرکس قصد عمل بدی کرد ( بدون عمل ) به ضرر اونوشته نمی شود ، و هرکس قصد عمل بدی کرد و آن عمل را بجای آورد تنها همان گونه به ضرر او ثبت می شود . (حرعاملی ،33،1،1379) .همچنین از حضرت باقر (ع) نقل است : اهل عصیان و گناه را تا اقدام به ارتکاب نکرده باشند مواخذه ننمایید . ( محمدی ری شهری ، 1362 ،ص 271) همچنین براساس مبانی حقوقی جزای اسلام در جنایات عمدی قصد عمل مجرمانه لازم است تا جنایت عمدی محقق شود و هیچ آثار شرعی ناشی از جنایات عمدی را نخواهد داشت ( حمزه،1387)
حضرت امیر (ع) از پیامبر (ص) نقل می کند : گفتار متکی بر کردار است و عمل گفتار مبتنی بر نیت .بنابراین دراسلام هرگونه کنش و واکنش که بدون سبب و خارج از چارچوب عدالت منجر به آزارو اذیت دیگری گردد ممنوع و حرام است . و مستحق مجازات و عقاب خواهد بود مانند سوره نحل آیه 90. همانا خداوند به عمل و احسان و بخشش به خویشان فرمان می دهد و از فحشاء زشتکاری و ستم نهی می کند . (همان منبع)
همچنین استاد شهید مرتضی مطهری فرمودند اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیزی بر آن منطبق است . عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلومات . نه این است که آنچه این گفته ،عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید و علمای اسلام نیز با تبیین اصل عدل پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند ( مطهری ،1362)
قرآن کریم یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران و نزول کتابهای آسمانی را بر پاداشتن قسط و عدل معرفی کرده است . ( سوره حدید آیه 25 )
رسول گرامی (ص) فرمدند: عدالت میزان و ترازوی خداوند در روی زمین است و نیز حضرت علی (ع) فرمودند: عدالت بنیاد و ملاک حکم است . ( الامری،1416 )
حال درمقابل شکنجه از مصادیق بارز تظلم ،تعدی یعنی نقض عدالت می باشد و هر امری که ناقض اصل عدالت باشد در اسلام ممنوع گردیده است به همین دلیل جهت شکنجه ، بد فتاری و هرگونه عملی که ظلم محسوب می گردد و ممنوع و مورد نکوهش اسلام است .
همانطور که قبلا اشاره شد معنای لغت شکنجه در اسلام دیده نشده و در منابع انسانی به روشنی ،تحریم تعذیب و شکنجه انسان دلالت دارد. ( نجفی ، 1398)
همه انسانها از دیدگاه قرآن و اسلام از کرامت ذاتی برخوردارند و اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی موضوع کرامت انسان را در ایات مختلف بیان کرده مانند سوره مبارکه اسرا آیه 70 . چراکه انسان موجودی برگزیده از جانب خداست واورا از سایر آفریدگان ممتاز ساخته است قدرت و توانایی او نسبت به مخلوقات دیگر بیشتر است و امتیاز انحصاری برای او قائل شده و اورا قادر ساخته تا به تخلق به اخلاق الله دست یابد . بنابراین شکنجه کردن انسان به ماهو انسان نقض آشکار چنین مقام شامخی است که نص قرآن از آن به عنوان کرامت ذاتی انسان نامبرده است . ودراینجا می توان عصاره گفته های فوق را در دو امر خلاصه کرد اول حرکت انسان به سوی خلیفه الله شدن بر روی زمین و دوم تبدیل جامعه انسانی به مدینه فاضله واجد خصوصیات مطروح در تعالیم انسانی(جوادی آملی ،1379) همچنین ادله چهارگانه استنباط احکام به صراحت به تحریم ایذاءاذیت و هتک حرمت انسانی دلالت دارد . ( نجفی ، 1367 )

حرمت ایذاء :
   درسوره بروج آیه 10 کسانی که مردان و زنان با ایمان را مورد شکنجه قراردادند و سپس توبه نکردند عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان برای آنهاست .
درسوراه احزاب آیه 58 می فرمایند : و آنها که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می دهند متحمل بهتان و گناه آشکار شده اند مدلول این آیات بطور آشکار هرگونه ایذاء راحرام دانسته است .
همچنین در روایاتی از رسول اکرم (ص) نقل گردیده است : خداوند در روز قیامت کسانی را که در دنیا مردم را شکنجه می کنند عذاب خواهدکرد .
در روز قیامت به جلواز ( مامور شکنجه) گفته می شود که شلاق خود را به زمین بگذارد و وارد آتش شود ( محمدی ری شهری ،1362 )
همچنین در روایاتی دیگر از علامه مجلسی  آمده ازعلی ابن ابیطالب (ع) : آن کس که در اثر تخویف یا حبس و یا زدن به گناهی اعتراف کرد این اقرار علیه وی فاقد اعتبار و حد بر او جاری نمی گردد .

نظر فقها در ممنوعیت شکنجه
حقوقدانان اسلامی آزار و تعذیب غیر را یکی از گناهان کبیره موجب واکنش تعزیری می شمارند و بسیاری از احکام و فتاوی خود را در موضوعات مختلف بر پایه قاعده حرمت شکنجه و آزار دیگری ونیز آنچه برممنوعیت ایذایی مومن واهانت به وی دلالت دارد ذکر کرده اند . ( نجفی ، 1398 ، 22، 60-75)
شیخ طوسی (718،1400)می فرماید : کسی که زیر تهدید و فشار به ضرر خود اعتراف کرده باشد و مال به سرقت رفته نیز باز گرداند نشده باشد دراینصورت دست وی قطع نمی گردد .
 محقق حلی ( 174،1368) اقرار کننده باید مختار باشد ودر صورت اکراه حد و خسارتی اثبات نخواهد شد .
امام خمینی ( ره ) : ( بی تا،44،2 ) دراقرار کننده بلوغ و اختیار شرط شده است و بدون آنها اقرار اعتباری ندارد و همچنین مکره .
ممنوعیت شکنجه در حقوق ایران
به تبع دیدگاه اسلامی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمین‌هایی جهت جلوگیری از آن پیش بینی شده است. در این راستا در اصل 38 قانون اساسی آمده: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این
اصل، طبق قانون مجازات می شود.»
در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقررات زیر در قوانین عادی مقرر
گردیده است.(شیرویی ،1393)
اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی مهمترین مقرره قانونی در ارتباط با ممنوعیت شکنجه در حقوق داخلی ایران است این اصل نسبت به موضوع ممنوعیت اعمال شکنجه موضوع قاطع و بدون قیدو شرطی دارد  . هرچند اصل 38 صراحت در ممنوعیت شکنجه و عدم اعتبار اقرار اطلاع ، شهادت و سوگند ناشی از آن دارد . (وکیل عسکری، پوریا،1383)با اینحال اصول دیگر قانون اساسی از جمله 22، 23، 32، 36، 37و 39 نیز بطور ضمنی مسئله ممنوعیت شکنجه را مورد توجه قرار داده اند . (ایزدی فرد،صمصامی،کاویار،92)
باتوجه به مقرره های قانونی موجود در زمینه ممنوعیت شکنجه هیچ شکی بر تحریم شکنجه از دیدگاه نظام حقوقی ایران وجود ندارد . برابر اصل 38 قانون اساسی مجازات کسی که برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع دیگری را اذیت و آزار می کند احاله شده است . ( مهاجری 1372، 130).
البته علاوه بر قانون اساسی ممنوعیت اعمال شکنجه در قوانین دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته مانند قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی است در این ماده واحده نیز ممنوعیت اعمال شکنجه به صراحت بیان و عدم صحبت شرعی و قانونی داشتن اطلاعات حاصل از آن مورد حکم قرار گرفته است بند 9 این ماده واحده ممنوعیت شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر را مد نظر قرار داده و بند 6 و 7 نیز مصادیقی از افعال موجد شکنجه از جمله بستن چشم و سایر اعضاء هنگام بازجویی یا استطلاع و تحقیق ، تحقیرو استخفاف و همچنین پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم را ممنوع کرده است . (همان منبع)
مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و  دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین در فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که به تقصیرات مقامات و مامورین دولتی اختصاص دارد ماده 578 قانون مجازات اسلامی مستقیماٌ جرم شکنجه را مورد توجه قرار داده و این گونه عنوان می نماید "هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند اورا اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می نماید و چنانچه کسی در این خصوص دستورداده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد . و اگر متهم بوسیله اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت . (همان منبع)
واین قانون ضمانت اجرای بخشی از اصل 38 قانون اساسی است البته ضعف هایی درین قانون وجود دارد که امیدواریم قانوگزار درپی رفع آن باشند .


شکنجه در اسناد بین المللی

در سطح جهانی  به ترتیب مواد 1 اعلامیه سازمان ملل متحد راجع به شکنجه ( 1975) وکنوانسیون سازمان علیه شکنجه ( 1984) اشاره شده است  :
  مطابق ماده 1 اعلامیه شکنجه یعنی هر عملی که بموجب آن درد یا رنجی شدید چه فیزیکی و چه روانی عامداٌ توسط یا به تحریک یک مامور رسمی بر شخصی وارد آید .
مطابق ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد : از نظر این کنوانسیون اصطلاح شکنجه یعنی هر عملی که بموجب آن درد یا رنج شدیدی چه فیزیکی و چه روانی عامداٌ بر شخص وارد آید وقتی چنان درد یا رنجی توسط یا به تحریک یک مامور رسمی یا با رضایت صریح و ضمنی وی یا شخص دیگر که در یک سمت رسمی عمل می کند وارد آمده باشد . (سایت حقوق بشر قوه قضاییه ) .

بدترین شکنجه گاهها و شکنجه ها توسط کشورهای غربی و اروپایی مدعی حقوق بشر
زندان ابوغریب
این زندان در 32کیلومتری بغداد پایتخت عراق قرار دارد در زمینی به مساحت 15/1 کیلومتر مربع احداث شده و دارای 24 برج مراقبت و کنترل است که پس از اشغال عراق توسط نظامیان آمریکایی به دلیل شکنجه هایی که در آن صورت می گرفت و تصاویر آن به رسانه های مختلف جهان درز پیدا کرد معروفیت جهانی پیدا کرد ، ساخته شد .
دراین زندان ماجراهای اسفباری اتفاق افتاد و می افتد مانند قربانی شدن یک زن عراقی توسط هوسبازی نظامیان آمریکایی که به او داروی بیهوش داده و مورد تعرض قرار دادند و همچنین این زندانی در خاطرات خود می نویسد روزی ده بار مرا مورد تعرض قرار می دادند و بعد از آزادی روی بازگشت به خانواده و خانه خودرا نداشتم البته خانواده ام مراسم ختم برای من گرفته بودند و من نیز برای ادامه زندگی به شغل خدمتکاری و پرستاری در خانه یک خیر مشغول شدم .( سایت FARS NEWS AGENCY)
 به نقل  از نشریه "دی سایت"، سازمان عفو بین الملل خواستار شفاف سازی درباره نقش اروپا در شکنجه های سازمان سیای آمریکا علیه زندانیان شد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل کشورهای اروپایی نیز مسئول اردوگاه‌های شکنجه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) هستند.
این سازمان حقوق بشری  از کشورهای اروپایی درخواست کرد که نقش خود در روش های بازجویی و شکنجه سازمان سیای آمریکا را به صورت گسترده شفاف سازی کنند.
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش بخصوص از کشورهای لهستان، رومانی، لیتوانی، مقدونیه و انگلیس درخواست کرد که نقش خود در این راستا را فاش کرده و مسئولین و مسببین این گونه اقدامات را تحت مجازات و تعقیب قانون قرار دهند.
"جولیا هال" از کارشناسان ترور سازمان عفو بین الملل در این باره اظهار داشته است که در حال حاضر دیگر زمان انکار و سر پوش گذاشتن و مخفی کاری باید پایان یابد. کشورهای مربوطه دیگر نباید بیش از این به نام امنیت ملی حقایق درباره مسئولیت و نقش خود در این راستا را پنهان کنند.
سازمان عفو بین الملل در این گزارش همچنین به نقش آلمان در ربودن خالد المصری لبنانی-آلمانی انتقاد وارد کرد. وی از مظنونین بی گناه زندان های سازمان سیا بوده است که در سال 2003 در مقدونیه باز داشت شده و به گفته خودش به زندانی در افغانستان منتقل شده و تحت شکنجه قرار گرفت.
کمیته اطلاعات سنای آمریکا در تاریخ 9 دسامبر 2014  چکیده‌ای از گزارش جامع تکنیک های بازپرسی سیا علیه مظنونان تروریستی را در زندان‌های مخوف آمریکا در سراسر جهان منتشر کرد که خشم حامیان حقوق بشر را برانگیخت.
در این گزارش مجموعه‌ای از اقدامات سیا در شکنجه بازداشت شدگان از جمله غرق مصنوعی، محرومیت طولانی از خواب، تهدید به تجاوز جنسی و تهدید علیه خانواده های آنها و غیره بر ملا شد.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین این انتقاد را به آلمان وارد کرد که کمیسیون بررسی سازمان اطلاعات امنیت آلمان که در سال 2009 توسط پارلمان  برای شفاف سازی درباره همکاری‌های آلمان با برنامه‌های سازمان سیای آمریکا تشکیل شد هیچ بررسی کاملی را در این باره انجام نداد و دولت آلمان اطلاعات کافی را به بهانه محرمانه بودن در اختیار این کمیسیون قرار نمی داد
نمونه هایی دیگر از شکنجه ها را می توان به اختصارگفت:.
 - واداشتن زندانيان به دراز كشيدن بر روي زمين و پريدن و جهيدن نظاميان آمريكايي با پوتين‌هايشان از روي بدن برهنه آنها.

- برهنه كردن زندانيان و گرفتن عكس از زندانيان زن و مرد.

- تقسيم زندانيان به چندين گروه و واداشتن آنها به انجام كارهاي غير اخلاقي.

- واداشتن زندانيان به قرار گرفتن روي يكديگر و تشكيل تپه‌اي از پيكرهاي برهنه و عريان زندانيان به شكلي بسيار توهين‌آميز.

- واداشتن زندانيان مرد به تن كردن لباس‌هاي زير زنانه يا گذاشتن آنها برسر.

- متصل كردن سيم‌هاي برق به بدن‌هاي برهنه زندانيان يا قسمت‌هاي حساس بدن و لذت بردن از تكان‌هاي ناشي از برق گرفتگي در زندانيان.

- بستن قلاده‌ سگ‌ها به گردن زندانيان و مرتبط كردن آن به يك زنجبر و كشيدن آنها بر روي زمين و واداشتن زنداني به اداي حركات و صداي سگ‌ها.

- استفاده از سگ‌هاي نظامي آموزش ديده براي به وحشت افكندن زندان و تكه و پاره كردن بدن‌ آنها.

- تجاوز جنسي به زندانيان زن و برهنه نمودن و گرفتن عكس از آنها در برابر خانواده و بستگان زنداني.

- گرفتن عكس‌هاي يادگاري توسط نظاميان آمريكايي در كنار اجساد قربانيانشان كه همان زندانيان عراقي بودند كه در اثر شدت شكنجه جان خود را از دست داده بودند.

* شكنجه‌هايي ناجوانمردانه و روحي

بسياري از زندانيان آزاد شده از ابو غريب اين شكنجه‌ها را بسيار شرافتمندانه توصيف كرده‌اند، چون از شكنجه‌هايي نام برده‌اند كه شرافت و كرامت بشر را لگدمال كرده و جداي از آن كه يك شكنجه بسيار دردناك جسمي است،‌ شكنجه‌اي روحي است كه در ادامه به نمونه‌هايي از اين شكنجه‌ها اشاره مي‌شود، اگرچه تشريح برخي از آنها به دليل بي‌شرمانه بودن آنها بسيار دشوار مي‌نمايد.

- واداشتن مردان به انجام كارهاي شنيع و ضد اخلاقي با يكديگر.

- آغشته نمودن چوبي به مواد شيمايي سوزاننده مانند اسيد و وارد كردن آن در بدن زندانيان زن و مرد عراقي.

- ضربه زدن به قسمت‌هاي حساس بدن و اعضاي تناسلي مردان توسط چماق‌هاي بزرگ و سنگين يا باتوم.

- ريختن مايعات سوزاننده مانند آب جوش يا آب خيلي سرد بر بدن برهنه زندانيان.

* اعتراف گزارش تاگوبا به بربريت نظاميان آمريكايي

ژنرال "آنتونيو تاگوبا " مسئول تحقيق در پرونده زندان ابوغريب در يكي از گزارش‌هايش مي‌نويسد: طي ماه‌هاي اكتبر تا دسامبر سال 2004 ارتش آمريكا شكنجه‌هاي جنون‌آميز و وحشيانه و هولناكي مرتكب شد؛ و يكي از مقامات آمريكايي در تحليل اين شكنجه‌ها و كساني كه دست به آنها زده بودند، گفت كه بي‌شك اين بربرها و متوحش‌ها (خطاب به نظاميان آمريكايي) زندانيان عراقي را حيواناتي مي‌پنداشته كه شايستگي ندارند، با آنها برخوردي انساني داشت.

* مسئولان زندان در راس متهمان
بر اين اساس گزارش تاگوبا ليستي از نظاميان آمريكايي ارائه مي‌دهد كه در شكنجه‌هاي فوق دست داشتند كه از آن ميان بايد به سرهنگ "گانيس كاربينسكي " مسئول زندان، گروهبان "چارلز گارنر "، گروهبان "ايوان فردريك "، گروهبان "گاوال ديويز "، سرباز "جرمي سيوتز "، سرباز "ليندي آنگلند "، سرباز "مگان امپول " و سرباز "سابرينا هرمن " اشاره كرد.
* اختصاص برنامه‌اي به زندان ابوغريب توسط يكي از شبكه‌هاي تلويزيوني آمريكا و پخش شكنجه‌ها در كمال بي‌شرمي

رسوايي اين جنايت‌ها بعد از ظهر روز چهارشنبه 18 آوريل سال 2004 از برنامه معروف تلويزيوني "60 دقيقه " كه از شبكه اس. بي. اس. آمريكا تحت عنوان "شكنجه در زندان‌هاي عراق؛ نمونه زندان ابوغريب " پخش مي‌شد، با كمال وقاحت و در اوج بي‌شرمي به اطلاع جامعه جهاني رسيد و در آن بعد از ظهر تمام جهانيان بر زندانيان زن و مرد ابو غريب كه برهنه از سقف آويزان شده بودند يا چون سگ‌ها بر زمين كشيده يا مجبور به كارهاي خلاف عفت مي‌شدند، گريستند.( سایت TASNIM  NEWS  AGANCY)
نتیجه گیری :
نظام حقوقی اسلام با منابع نورانی خود قائل به تحریم شکنجه می باشد و همانطور که اشاره شد ادله چهارگانه استنباط احکام به صراحت به تحریم ایذاء اذیت و هتک حرمت انسانی دلالت دارد .بعلاوه حقوق سلام با حمایت از حقوق بزه دیدگان و انخاذ تدابیر لازم بمنظور التیام بخشیدن به صدماتی که بر آنها وارد میشود بر آنها هرگونه اعتراف و اقرار ناشی از شکنجه را غیر نافذ و فاقد اثر حقوقی قلمداد کرده و به این ترتیب انگیزه میل داشتن مرتکب به اعمال شکنجه را بطور موثر محدود ساخته است . بنابراین قانوگزار بهتراست در جرم انگاری شکنجه توجه بیشتری نماید و ایرادات و یا خلاهای قانونی را با وضع قوانین جدید وکامل جبران نماید .جناب آقای علی اکبر ایزدی فرد و همکاران درمقاله در راستای اصلاح قوانین کیفری به شکنجه مواردی را بعنوان پیشنهاد سازنده به قانونگذار بشرح ذیل عنوان کرده اند :
1-    ارائه تعریف دقیق از مستخدمین و ماموران دولتی از دیدگاه قوانین کیفری .
2-    تعیین دقیق ملاک برای شکنجه محسوب کردن عمل به لحاظ نوعی یا شخصی بودن و میران شدت عمل منتج به شکنجه .
3-    ارائه تعریف  دقیق از جرم شکنجه درقوانین کیفری که مطابق با اصول قانون اساسی باشد .
4-    توسعه شمول مفهوم شکنجه بر اعمالی که با هدف اخذ شهادت یا سوگند و یا سایر اطلاعات صورت می گیرد .
 منابع:
    قرآن کریم
  قانون مجازات اسلامی
    اردبیلی ،محمد علی ، 1383 حقوق بین المللی کیفری ( گزیده مقالات ،نشر میزان ،چاپ اول .
    ایزدی فرد ، علی اکبر ، صمصامی ، جلال الدین ، کاویار ، حسین ، 1392، مبانی اصل 38 قانون اساسی ایران تحلیل سیاست کیفری ایران درحمایت از آن ، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی .
    حمزه ، قاسم ، 1387، بررسی ممنوعیت شکنجه در نظام حقوقی اسلام >فصلنامه فقه و مبانی حقوق ، سال پنجم ، شماره14 .
   جوادی آملی ، عبداله ،1379،ولایت فقیه،ولایت ،فقاهت و عدالت ،انتشارات اسرا،چاپ دوم . 
   جعفری لنگرودی ،محمدجعفر،1378،ترمینولوژی حقوق ،ج 2، گنج دانش ، چاپ اول .
   خمینی (ره)، روح اله موسوی ، (بی تا) صحیفه نور، ج ششم.
    دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ، ج نهم ، انتشارات دانشگاه تهران .
    ری شهری ، محمد، 1362 ، میزان الحکمه ، ج 6 ، باب الینه ، شماره 529، ناشر تبلیغات اسلامی چاپ اول .
    سایت FARS  NEWS
    سایت TASNIM  NEWS
    سایت حقوق بشر قوه قضاییه .
   شیرویی ، ستاره ، 1393،ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلام .
   مطهری ، مرتضی ، 1362 ، عدل الهی ، نشر صدرا .
   وکیل ،امیرساعد،عسکری ،پوریا،1383،قانون ساسی در نظم حقوقی کیفری .
 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 29- خرداد 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837