آرشيو

فرهنگ مهاجم

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 


چکیده
تحولات جهان حاضر، بحث از فرهنگ را در ردیف مهم ترین مسائل ملی و بین المللی قرار داده است و مسائل فرهنگی و سیاسی به یکدیگر مرتبط و تأثیرگذار گشته اند. زیرا امروزه قدرتهای بزرگ، راهی که متکی بر قدرت سخت افزاری بود را رها کرده و در پی تأثیرگذاری بر اذهان و عقایدافراد و افکار عمومی هستند. بنابراین فرهنگ در مطالعات امنیتی کشورها از جایگاهی برجسته برخوردار شده است. در بحث مربوط به قدرت نرم، عناصری مانند تهاجم فرهنگی پررنگ شده اند.پیشینه تحقیقات درباره تهاجم فرهنگی نشان می‌دهد که معمولاً آنچه در بررسی این پدیده اهمیت داشته، شناخت چیستی و نحوه مقابله با آن بوده است. عامل مهم دیگری تحت عنوان آسیب‌شناسی الگوی فرهنگی غرب هم در شناخت تهاجم فرهنگی و هم شیوه‌های مقابله با آن  مفید می‌باشد. بنابراین در این نوشته هدف این است که نقاط آسیب پذیر غرب با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری و ابزارهای مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب شناسایی شود.
مفاهیم کلیدی: فرهنگ، تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، غرب.
بيان مسأله
جنگ نرم پدیده تازه‌ای نیست، قدرت‌ها در طول تاريخ براي دفاع يا گسترش قلمرو حاكميتي خويش حمله مسلحانه و يا اصطلاحاً جنگ سخت را کافی ندانسته‌اند،‌ بلكه کوشیده‌اند از ابزارهاي دیگری غیر از جنگ آشکار، مانند اشکال ارتباط گفتماني و فرهنگي كه در آن از برهان‌ها و واژگان اقناع‌كننده و يا نشانه‌ها و تصاوير معنايي متقاعد‌کننده استفاده می‌شود، بهره‌برداری کنند؛ ‌با این‌حال، مبارزه نرم،‌ ماهيتي پيچيده و شناختي دارد. ‌به‌طور مسلم پيش از آن كه فرهنگ تحت تهاجم، به جنگ سرد فرهنگی یا  جنگ نرم پی ببرد، دشمن کار خود را پیش برده است. زیرا دشمن سال‌ها، بلكه دهه‌ها به شناخت ابعاد فرهنگي و اجتماعي مخاطب خود پرداخته ‌و نمادهاي فرهنگي آن را نشانه گرفته است.برهمين اساس، مقابله با اين پديده  و نحوه مواجهه يا مهاجمان فرهنگی، ابتدا نیازمند آسیب‌شناسی الگوی فرهنگ غرب و شناخت کاستی‌ها و رذایل آن است، تا بتوان با تکیه بر روش‌ها و تدابير علمي و زيربنايي با آگاهی و آمادگی بهتر با تهاجم مقابله کرد. چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامي كشوري را كه تحت تهاجم قرار گرفته، به بیماری تشبيه مي‌كند كه افتاده و خودش كاري نمي‌تواند بكند و بايد درمان خود را از همان مهاجمان فرهنگي دريافت كند كه پيامدهاي آن به مراتب زيانبارتر و مرگبارتر خواهد بود. چنین کشوری الگوی فرهنگ غرب را موشکافی نمی‌کند که با آن مقابله كند.
مسأله اينجاست كه در جهان امروز،‌ كشورهاي تحت تهاجم از جمله ايران اسلامي به شناخت و آسیب‌شناسی فرهنگ غربی نپرداخته‌اند و در عوض بیشر به فکر تحلیل و تبیین، انتقاد و ابطال پدیده تهاجم فرهنگی بوده‌اند، اما ما تا نسبت به کاستی‌ها و آسیب‌های فرهنگ غرب  شناخت پیدا نکنیم، نمی‌توانیم در تقابل فرهنگی با آنان موفق بوده و تهاجم فرهنگی آنها را خنثی کنیم.
سؤال تحقيق:نقاط ضعف و آسیب در الگوی فرهنگی–رفتاری غرب که در مقابله با تهاجم فرهنگی آنها قابل بهره‌برداری است، کدامند؟ و شناخت آنها چه تأثیری بر فهم و سازماندهی رفتار ما در مقابله با تهاجم فرهنگی غرب دارد؟
 فرضیه: تهاجم فرهنگی تقابلی از جنس فرهنگ لازم داشته و موفقیت در این رویارویی مستلزم شناخت ضعف‌ها وخلاهای دینی، اخلاقی و انسانی در فرهنگ غربی می‌باشد و بر اساس این شناخت می توان راهکارهای عملی برای جلوگیری از نفوذ فرهنگی به کار گرفت.
تعریف مفاهیم
1-فرهنگ: از فرهنگ تعاریف مختلفی به عمل آمده است که دونمونه از آن در این نوشته بیان می شود:
– فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء «فر» و «هنگ» است . « فر» به معنای نور، بزرگی و شوکت است و« هنگ » از ریشه روستایی سنگ TNANGA به معنای سنگینی ، وقار، قصد و اراده، آهنگ کاری را کردن و مرکب آن در معانی دیگر همچون مجموعه ارزش ها و هنجارهای جامعه، دانش و فرزانگی، خردو عقل سلیم، تیزهوشی و اخلاق آمده است . (مهاجرنیا، 1388: 22)
– فرهنگ به معنی ادب ، دانش ، معرفت ، مجموعه آداب و رسوم و آثار علمی و ادبی یک ملت و کتاب لغت (معین، 1357: 293)
آیت الله خامنه ای فرهنگ را چنین تعریف می کنند: فرهنگ به معنای خاص آن، خاطرات، ذهنیات، اندیشه ها، ایمان ها، باورها، سنت ها، آداب و ذخیره های فکری و ذهنی را برای یک ملت شامل می شود.( دیدار جمعی از شعرا،ادبا، فرهنگیان و دانشگاهیان استان آذربایجان شرقی: 9/5/1372) بنابراین فرهنگ شامل ارزشها و باورها، هنجارها، نمادها ی هر کشور است.
2-تهاجم فرهنگی: تهاجم فرهنگی عبارت است از: تلاش برنامه ریزی شده، حرکتی مرموزانه و سازمان یافته یک گروه یا یک جامعه برای تحمیل باورها، ارزش ها و اعتقادات خویش بر سایر گروه ها و جوامع، با استفاده از شیوه ها، ابزارها و امکانات متعدد و متنوع. با بررسی ویژگی های تهاجم فرهنگی، این موارد مشخص می شود: سلطه گر است، در آن، انتقال ارزش های فرهنگی تحمیل می شود، همراه با جذبه و ظرافت خاصی است، حرکت ناگهانیِ غیر طبیعی و نامحسوس دارد و در نهایت، شخصیت افراد در برابر فرهنگ بیگانه منحل می شود و باعث شکست و تهی شدن فرد در تمام زمینه ها می گردد. مقام معظم رهبری در مورد تهاجم فرهنگی می فرمایند: تهاجم فرهنگی این است که یک مجموعه سیاسی یا اقتصادی ، برای مقاصد سیاسی خود و برای اسیر کردن یک ملت، به بنیان های فرهنگی آن هجوم می برد.( دیدار با معاونین و وزیر رؤسای مناطق آموزش و پرورش: 21/5/1371) بنابراین دشمن به دنبال این است که ارزشها و باورهای یک ملت را تحت تأثیر قرار دهد.
3-جنگ نرم: جنگ نرم ، جنگی است که ابعاد سیاسی و فرهنگی دارد و زمانی صورت می گیرد که دشمن نتواند با جنگ سخت و ابزارهای نظامی در میدان جنگ به اهداف خود برسد. در این جنگ هدف دشمن درگیر کردن افکار عمومی یک ملت است. همانگونه که مقام معظم رهبری می فرمایند: جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهن های مردم، یعنی جنگ بوسیله ابزارهای فرهنگی، بوسیله نفوذ، دروغ، بوسیله شایعه پراکنی، با ابزارهای پیشرفته ای که امروزه وجود دارد. دشمن در جنگ نرم تلاش دارد با استفاده از ابزارهای فرهنگی و ارتباطاتی پیشرفته و با شایعه و دروغ پراکنی و استفاده از برخی بهانه ها، میان آحاد مردم تردید، بدبینی، و اختلاف ایجاد کند.( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور:۱۳۸۸/۰۹/۴)
1-نقاط آسیب پذیر فرهنگ ایران
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان و بخصوص آمریکا در پی براندازی نظام جمهوری اسلامی و ایجاد یک رژیم دست نشانده در کشورمان بودند و می خواستند همانگونه که در دوران پهلوی زمام امور را در دست داشتند باز هم اهداف خود را دنبال کنند تا بتوانند از این طریق هم کشور ایران و هم کل منطقه را در اختیار داشته باشند. در راستای این امر ابتدا به تهدیدات نظامی و سخت افزاری به کشورمان پرداختند و سعی کردند از طریق خشونت و جنگ این انقلاب را نابود کنند و هشت سال دفاع مقدس که از طرف رژیم بعثی عراق بر ایران تحمیل شد و با حمایت غرب و آمریکا مواجه بود، در طول همین هدف و به منظور تحلیلی قوای نظامی ایران بود. اما بعد از اینکه آمریکا نتوانست از طریق سخت افزاری به خواسته خود برسد، سعی کرد به تهاجم فرهنگی روی آورده و با نفوذ در لایه های فرهنگی کشورمان ، ارزش ها و هنجارهای این کشور را نابود کند. بنابراین شروع به مطالعه نقاط آسیب پذیر ایران کرد و این امور را دستاوردی قرار داد تا از طریق آن فرهنگ جمهوری اسلامی را خدشه دار کند. گوشه ای از این اهداف که مورد حمله غرب و آمریکا بودند عبارتند از:
1-1.ولایت فقیه: یکی از اصولی که مورد مخالفت و حمله غرب است، اصل ولایت فقیه است. غرب با این مسئله به شدت مشکل دارد، زیرا کشورهایی که یک رهبری جامع و کامل و کاریزما نداشته باشند در نهایت در مقابل دشمن تسلیم می شوند و راه نفوذ برای بیگانگان باز می شود اما در جمهوری اسلامی ایران این رکن وجود داشته و باعث شده است که مردم همیشه متحد و اگاه در برابر دسیسه های دشمن باشند و نفوذ و تأثیرگذاری براین مردم دشوار باشد. رادیو رژیم صهیونیستی در 28 آذر 1373 اظهار داشت که یک اصل در قانون اساسی ایران است که در این سال ها، بسیار دردسرساز بوده و آن اصل ولایت فقیه است.( امیری، 1389: 79-78) مقام معظم رهبری در اینباره بیان می کننند: استكبار با يك رهبري مقتدر در نظام اسلامي دشمن است، چه اين كه يك رهبري بي‌حال و بي‌خبر كه به راحتي بتوانند ذهن او را عوض كنند و او را به اشتباه بيندازند، براي آنها اهميتي ندارد. اما اگر رهبري نظام اسلامي آنگونه بود كه اسلام مي‌گويد، مردم مي‌خواهند، انقلاب طلب مي‌كند و قانون اساسي حكم مي‌كند؛ در آن صورت من تعجب نمي‌كنم كه آنها با رهبري، مخالف باشند و آن را هدف قرار بدهند (سخنراني در اجتماع بزرگ نيروي مقاومت بسيج مردمي به مناسبت سالروز تشكيل بسيج، 05/09/1376) اگر در جمهوری اسلامی ایران هم رهبری وجود نداشت همان اتفاقی که برای کشورهای دیگر از جمله عراق و افغانستان افتاد، برای ایران هم می افتاد.دشمنان ما ولایت فقیه را زیر سؤال برده اند. اگر در ایران ولایت فقیه را و رهبری امام را نداشتیم آیا اصلاً ایران وجود داشت؟ چرا امروز افغانستان مبتلا به این همه گرفتاری است؟ برای اینکه رهبری واحدی ندارند. مسأله ولایت فقیه باید آنچنان در اوج باشد که کوچکترین صدمه ای به حریمش وارد نشود وگرنه مبتلا به همان بلا خواهیم شد که افغانستان ، لبنان و فلسطین مبتلا شدند. آن نعمتی که خداوند به ما داد و به وسیله آن ما را بیمه کرد همین ولایت فقیه بود. قوام و شیرازه انقلاب ما ولایت فقیه است. ولایت فقیه رکن حیات ماست. باید متوجه خطرات آن باشیم و از آن حمایت کنیم. ( ابراهیمی،1378: 126) دشمنان سعی می کنند با بهانه تراشی هایی مانند اینکه ولایت فقیه حکومت مطلقه فردی است این اصل را زیر سؤال ببرند. اما پاسخ مقام معظم رهبری به اینگونه اشکال تراشی ها این است: دشمنان و عده‌اي از مجذوبان آنها، سعي مي‌كنند ولايت فقيه را، بدروغ، حكومت مطلقه فردي بنامند اما ولايت فقيه براساس قانون اساسي، نافي مسئوليت هاي اركان نظام نيست و مسئوليت هاي دستگاه هاي مختلف، قابل سلب كردن نيستولايت فقيه برخلاف برخي برداشتها، امري تشريفاتي نيست ضمن آنكه نقش حاكميتِ اجرايي، تقنيني و قضايي را هم بر عهده ندارد بلكه پاسدار و ديده‌بان حركت كلي نظام به سمت تحقق اهداف آرماني است. (سخنرانی به مناسبت پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) : 14/3 1383)
بنابراین اصل ولایت فقیه یک اصل بنیادی و محکم و است و بر همگان واجب است که در برابر دسیسه های دشمن از این اصل حمایت کرده و ولی فقیه خود را پشتیبانی کنند و از دستورات ایشان اطاعت کنند. از منظر حضرت آيت‏الله خامنه‏اي : ولايت فقيه و رهبري جامعه و اداره كردن شئون اجتماعي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثني عشري است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسي از راه دليل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولي در عين حال براي او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند( آیت الله خامنه ای،اجوبة الاستفتائات، : 18)
2-1.نقض ارزش ها و هویت دینی و اسلامی و به حاشیه راندن دین: پس از انقلاب دست هایی در کار است و می خواهند با شیوه هایی مردم را به شک بیندازند و هویت دینی آنها را زیر سؤال برده و ارزش های دینی را دستکاری نموده و کمرنگ کنند. با گفتن سخنانی از این قبیل که دین باعث محدودیت است، دانش اسلامی عقب مانده است، دین و فرشته و معاد خیالبافی است، ... سعی دارند در میان افراد جامعه نسبت به ارزش های دینی تزلزل و تشکیک ایجاد کنند. لذا اینگونه ادعا می کنند: ارزش ها اعتباری است، یک روز مردم به چیزی دل می بندند و روز دیگر به چیزی دیگر.نزد عده ای شهادت طلبی و ایثار ارزش است و نزد عده دیگر کاخ و پول پرستی. تأثیر فرهنگ ها باعث می شود نظام ارزشی تغییر کند. (ابراهیمی، 1387: 159)
با توجه به اینکه دین و تقوا عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی بود و روحانیون عنصری تأثیر گذار در حضور و همبستگی مردم در صحنه بودند، هدف آمریکا این است که دین را از سیاست جدا کرده و نقش حاشیه ای به دین و روحانیت بدهد تا از این مسیر بتواند بین مردم جدایی افکنده و فردیتی که در غرب حاکم است بر زندگی ما نیز غلبه پیدا کند و از طرف دیگر سیاست را مستقل از دین نشان دهد تا نفوذ و تغییر در آن به آسانی صورت گیرد. در همین زمینه " گری سیک" عنصر برجسته سازمان سیا و مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا پس از سفر به ایران در مصاحبه ای اعلام کرد: چگونه خوشحال نباشیم از این که موج تازه ای در ایران برپا شده که مصمم است طومار حکومت را درهم بپیچد و حکومتی نظیر حکومت ایران در دوران شاه و عربستان صعودی روی کار آورد.خواست ما و دولت آمریکا این است که دین در سیاست دخالت نکند.( قربی :1390: 165)در مقابل تلاش آمریکا به جدایی دین از سیاست ، مقام معظم رهبری به "توام بودن سیاست و معنویت" اشاره کردند و فرمودند : سیاست و عرفان و قدرت و اخلاق ، کاملاً در هم تنیده است و این معیار و شاخص، دقیقاً در مقابل سیاست کهنه شده غربی ها مبنی بر جدایی دین از سیاست و تفکیک قدرت از اخلاق و معنویت قراردارد. (سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم مطهر امام خمینی (ره) :14/3/1383) آيت الله خامنه اي همچنین در اين باره مي‌فرمايد: آنها حاضرنيستند ببينند درمقابل چشمشان پرچم دين و دمكراسي روي يك علم برافراشته شود. سعي آنها اين است كه بين مردم سالاري و دين فاصله ايجاد كنند. و براين اساس تلاش دشمن اين است كه مردم را ازنظام اسلامي دلسرد و پايه‌هاي ايمان و عقيده وعمل ديني را درمردم سست كند. ( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بانخبگان جوان: 12/6/1386) بر این اساس آمریکا و کشورهای غربی به دنبال حذف روحانیت، حاشیه ای کردن دین، حذف هویت اسلامی، نابودی ارزش های اسلامی و دینی و زیرپاگذاشتن ارزش های انقلابی هستند تا بتوانند به اهداف خود برسند.
3-1.ترویج فساد به نام آزادی: غرب و آمریکا معتقدند یکی از نقاط آسیب پذیر نظام فرهنگی ایران نبود آزادی در آن است و بر این اساس به دنبال اشاعه بی بند و باری و اباحه گری در پوشش آزادی هستند . برای دفاع از آزادی باید به تعریف درست آن پرداخت نه تعریفی که آمریکا از آزادی دارد و می خواهد به کشورهای منطقه و از جمله جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند. بر طبق نظر مقام معظم رهبری: آزادى را نباید بد معنا کرد. آزادى یکى از بزرگ‌ترین نعمت‌هاى الهى است که یکى از شعبش آزاداندیشى است. بدون آزاداندیشى، این رشد اجتماعى، علمى، فکرى و فلسفى امکان ندارد. (بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى: 29/03/1385) یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی ایران به مبارزه به رژیم شاهنشاهی پرداخت دفاع از آزادی بود به دلیل اینکه در آن دوران خفقان سیاسی حاکم بود و آزادی بیان و اندیشه وجود نداشت و بعد از پیروزی انقلاب هم مردم به قیمت تحمل سختی ها و مرارت های زیاد آزادی را پاسداری کرده اند.  همانگونه که رهبر هم فرمودند: آزادى فکر و بیان از ارزش‌هاى انقلاب بود. به طوری که مردم مى‌خواستند آزادانه فکر کنند. آن روز، آزادى فکر، آزادى بیان و آزادى تصمیم‌گیرى هم نبود. مردم این را نمى‌خواستند؛ مى‌خواستند این آزادی‌ها باشد. (بیانات مقام معظم رهبرى در خطبه‌هاى نمازجمعه تهران: 23/2/1379) و در جایی دیگر اظهار میکنند: آزادى باید به شکل منطقى و صحیح در جامعه تأمین شود؛ همان‌ آزادیی که انقلاب اسلامى و نظام اسلامى پرچمش را در دنیاى اسلام بلند کرد؛ نه آزادى به شکل افراطى، تقلیدى و من‌ درآوردى... ما به آزادى معتقدیم. اعتقاد ما به آزادى و تأمین حقوق‌ شهروندى در مسائل اجتماعى هم، ریشه‌دار و داراى مبناى دینى است.( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام: 15/5/1382) آمریکا سعی می کند با شعارهایی مانند دمکراسی، لیبرالیسم، آزادی فردی و ... نشان دهد که در ایران آزادی وجود ندارد و بی بند و باری و بی حجابی را به نام آزادی در ایران رواج دهد. مردم باید آگاه باشند و اندیشه کنند که آنچه به اسم آزادی تبلیغ می شود آیا واقعاً آزادی به همراه دارد یا نه. بنابه نظر رهبر: آن شعار آزادی‌خواهى که معنا و مآل و خلاصه‌اش این باشد که آمریکا حکومت دست‌نشانده‌ى خودش را بر این کشور مسلط کند، آن شعار آزادی‌خواهى نیست؛ ولو صد بزک و رنگ و روغن آزادی‌خواهى هم به آن بزنند؛ این شعار، دروغین و شعار اسارت و خیانت است. آزاداندیشى یعنى آزادانه فکر کردن؛ آزادانه تصمیم گرفتن؛ ترجمه‌اى، تقلیدى و بر اثر تلقین دنبال بلندگوهاى تبلیغاتى غرب حرکت نکردن. لذا شامل علم، معرفت، مشى سیاسى، شعارها و واژه‌ها و خواسته‌هاى متعارف سیاسى و اجتماعى هم مى‌شود. اگر امروز غرب مى‌گوید دموکراسى، ما باید فکر کنیم –آزادفکرىیعنىاین - ببینیمآیاهمین‌کهاومى‌گویددرستاستودموکراسىبه‌صورتمطلقارزشاست،یانهقابلخدشه است؟ (بیانات در دیدار جمعى از اعضاى تشکل‌ها، کانون‌ها، نشریات و هیئت‌هاى مذهبى‌ و شمارى از نخبگان دانشجویى‌: 15/08/1382) براین اساس به نظر می رسد آمریکا و غرب دیگر نمی توانند اهداف خود را به صورت نظامی دنبال کنند و در پی ترویج فساد و لاابالی گری هستند.

2-ابزارهای جلوگیری از آسیب پذیری فرهنگی ایران
همانگونه که گفته شد، در تهاجم فرهنگی هدف دشمن این است که فرهنگ یک جامعه را تحت تأثیر قرار داده و خدشه دار کند و فرهنگ و ارزش های خود را جانشین آن کند. بنابراین ارزش ها، هنجارها، باورها و اعتقادات نهادینه شده کشور مورد خطر تهاجم است و دشمن سعی می کند از نقاطی هجوم کند که بتواند این ارزش ها را تغییر دهد. بر این اساس ویژگی های تهاجم فرهنگی عبارتند از: برنامه ریزی بلند مدت، آهسته و پیوسته گام برداشتن به این معنی که دشمن در همه حال هدف خود را مد نظر دارد و دنبال می کند، بنیادی و ریشه ای بودن، استفاده از ابزارهای نرم مانند رادیو، تلویزیون و ماهواره ها، ظاهری موجه و قانون داشتن به این مضمون که چون جنگ ملموسی صورت نگرفته است غیر قانونی نیست و دشمن معمولاً قبل از اینکه اعضای جامعه مورد هجوم متوجه بشوند به اهداف خود رسیده است، فرهنگ محوری و ارزش مداری.
با توجه به ویژگی های ذکر شده ، می توان گفت دشمن اهداف مشخصی دارد و بنابراین نقاط مورد هجومش آشکار است. برای اینکه بتوانیم ابزارهای لازم را برای مبارزه با این نفوذ فرهنگی را به کار گیریم باید در ابتدا نقاطی که دشمن از طریق آنها عمل می کند را شناخته و سپس با آگاهی کامل موضع نظری درست را اتخاذ کنیم. نقاط مورد هجوم دشمن عبارتند از:
1-دین و ارزش های نهادینه آن: اولین اصلی که دشمن از طریق آن وارد می شود ارزش های دینی کشور است.بیگانگان برای از بین بردن باورهای دینی ما، مانند اعتقاد به خدا، معاد، وحی، فرشته و معنویات می گویند: اینها افسانه و خیالبافی است، باید واقع بین و تحصلی باشد، اثباتی فکر کند، اعتقاد به ماورای طبیعت و آنچه نامحسوس است، ایده آلیستی است. انسان منطقاً نمی تواند به هیچ چیز اعتقاد جزمی و یقینی پیدا کند، هرکس چنین اعتقادی داشته باشد دگماتیست است. ( ابراهیمی،1378: 158)
2-جوانان: دشمن به دنبال این است از طریق تأثیرگذاری بر اندیشه و اعتقادات جوانان به خواست خود برسد. این کار را از طریق  اشاعه فساد و بی بند و باری، مد گرایی های کاذب، تبلیغات در ماهواره ها و فضاهای مجازی، نفوذ در دانشگاه ها ، چاپ کتب،...  پیگیری می کند.
3-هنر و رسانه های گروهی:  دشمن سالانه هزینه های زیادی را متقبل می شود تا بتواند برنامه ها و فیلم هایی را بسازد که فرهنگ خودی ما را منفور جلوه داده و فرهنگ غرب را برتر و مدرن نمایان سازد. مقام معظم رهبری می فرمایند: دشمن به ابزارهاي فرهنگي، يعني به تبليغات، هنر، كتاب، مقاله، رمان، فيلم‌هاي وارداتي و توليد ديگر كالاهاي فرهنگي به وسيله كساني كه در داخل ايران اسلامي زندگي مي‌كنند، اما دلشان براي ايران، براي مردم ايران، براي عقايد و مصالح اين ملت نمي‌تپد، بلكه دلشان براي منافع امريكا و براي سرچشمه‌هاي گل‌آلود و متعفّن فساد در كشورهاي غربي مي‌تپد، پناه آورده است. ( بيانات رهبر در بین نخبگان و دانشجویان: 18/12/76)
4- اقلیت ها: دشمن به دنبال این است که در میان اقلیت ها نفوذ کرده و انگیزه های قومی، مذهبی و نژادی آنها را احیا و تحریک کند و از این مسیر اهداف خود را دنبال کند.
با توجه به نقاط شناسایی شده برای هجوم فرهنگی دشمن میتوان ابزارهای زیر را برای مبارزه با این تهاجم به خدمت گرفت:
1-2.گسترش روح تقوا و ایمان: عنصر اول و مهم ترین راهکار برای مبارزه با نفوذ غرب ، عنصر ایمان و تقوا است.باید اعتقادات توحیدی و جهان بینی اسلامی را در میان مردم و در جامعه پرورش داد و با عواملی که باعث می شوند به ایمان و اعتقادات مردم ضربه ای وارد شود، مبارزه کرد. هیچ نیرویی مانند ایمان و تقوا نمی تواند مردم را بسیج کند و پشتیبانی محکم برای پیگیری اهداف مردم باشد. همانطور که در دوران مبارزه با رژیم شاهنشاهی و در طول هشت سال دفاع مقدس شاهد بودیم ، نیرویی که جوانان را به صحنه آورد، تقوای الهی و اسلام بود. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: ايمان دينى، آن معجزه‌گرى است كه قادر است اولاً همه‌ى مردم را بسيج كند و بياورد، ثانياً آنها را در صحنه نگه دارد، و ثالثاً سختى‌ها را براى آنها هموار و آسان كند؛ هيچ ايمان ديگرى اين خصوصيت را ندارد. ايمان دينى ميگويد شما اگر چنانچه فائق شديد و پيش برديد، پيروزيد؛ اگر كشته هم شديد، پيروزيد؛ اگر زندان هم افتاديد، پيروزيد؛ چون به وظيفه عمل كرديد. وقتى كسى يك چنين اعتقاد و ايمانى داشت، ديگر شكست برايش معنا ندارد؛ لذا وارد ميدان ميشود. اين همان عاملى است كه در صدر اسلام هم اثر كرد، در انقلاب ما هم اثر كرد(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت ۹ دی:21/9/1390) دشمن هم بدنبال این است که پایه های اعتقادی و اسلامی را به ویژه در میان جوانان سست کند و از این طریق نفوذ خود را مستحکم کند. بنابراین به تبلیغات غیر اسلامی و گاهی ضد اسلامی می پردازد و برای رسیدن به این هدف خود به راه هایی چون : تطهیر غرب، بی اعتبار نمودن دانش وعلوم اسلامی به بهانه ناهماهنگ بودن با پیشرفتهای بشری، جدایی دین از سیاست و ... متوسل می شود. آیت الله خامنه ای نیز در سخنان خود به این امر اشاره کرده و می فرمایند: غرب در تهاجم همه جانبه‌ى خود، ایمان و خصال اسلامى ما را نیز هدف قرار داد و در سایه‌ى متاع دانش خود که همه بدان احساس نیاز مى‌کردند، فرهنگ اباحیگرى و بى‌مبالاتى در دین و اخلاق را –کهخوددچارآناست–مصرانهبهجوامعماصادرکرد.( بیانات در مراسم گشایش هشتمین اجلاس سران کشورهاى اسلامى ۱۸/۰۹/۱۳۷۶) ودر جایی دیگر اینگونه فرموده اند: یکى از راههاى تهاجم فرهنگى، این بوده است که سعى کنند جوانان مؤمن را از پایبندی‏هاى متعصبانه‌ به ایمان، که همان عواملى است که یک تمدن را نگه مى‌دارد، منصرف کنند.( دیدار با نخبگان: 23/2/1388)
برا ساس آنچه گفته شد، برای مبارزه با نفوذ دشمن باید دین را در میان مردم بیشتر و بیشتر اشاعه داد تا هرچه نیرومندتر در برابر تبلیغات منفی دشمن ایستادگی کنند. باید دین از حاشیه ها و کناره های زندگی فردی و اجتماعی به متن زندگی اجتماعی وارد شود و بر کلیه روندها و فرایندهای اجتماعی نظارت کند. مقام معظم رهبری بیان کرده اند: اگر مى‌بینید که مسأله‌ى تهاجم فرهنگى یا شبیخون فرهنگى یا قتل عام فرهنگى در این کشور به‌شدت از طرف دشمن دنبال مى‌شود؛ به این سبب است: دشمن و نهادهاى دشمن، بر اثر تجربه فهمیده‌اند که انسان، آسیب‌پذیر است. مى‌گویند: «هر انسانى، قابل فاسد شدن است. هر کس باشد، مى‌توان فاسدش کرد.» البته راست مى‌گویند؛ با یک استثنا: «الا المتقین». متقین را نمى‌توان فاسد کرد. آن‏ها این را؛ یعنى معناى تقوا را دیگر نمى‌فهمند. ما عبادات فردى، عبادات اجتماعى و عبادات سیاسى داریم؛ عبادات ناب و خالص داریم که مربوط به نیمه‌شبهاست، مال هنگام دعا و مناجات و هنگام سخن گفتن با خدا و تضرع است. هر کدام از این‏ها یک درجه است. هر کدام از این‏ها، شما را مثل پولاد آبدیده محکم مى‌کند؛ این جوانان را مستحکم مى‌کند؛ آن‏ها را خلل‌ناپذیر و در مقابل نفوذ شیطان، نفوذ دشمن، نفوذ عوامل فساد و در مقابل تهاجم فرهنگى، آسیب‌ناپذیر مى‌کند.( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب، روحانیون و علما: 19/10/1375)
2-2.تجهیز سپاه منظم در قالب حوزه ها، دانشگاه ها : حوزه ها و دانشگاه ها دو مرکز ثقل مبارزه با تهاجم فرهنگی هستند و از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند چون از یکسو قشر جوان در درون این مراکز قرار دارند و از سوی دیگر دشمن بیشتر از این دو حوزه نفوذ می کند و اینها بیشتر در معرض تهاجم دشمن هستند. طبق فرمایش مقام معظم رهبری: مسئولین مى‌بینند در همه‌ى محیط‏هایى که جوانان حضور دارند، دشمن مى‌خواهد جاپایى از خود به جا بگذارد و عقیده‌ى آن‏ها را به انقلاب و دین و امام برگرداند. (بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت ۱۹ دى ماه، سالروز قیام مردم قم:۱۹/۱۰/۱۳۸۰) جوانانی که در حوزه ها و دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند، علاوه بر کسب علم مسئولیت دیگری نیز بر عهده دارند، باید آگاهی خود را از مجراهای نفوذ دشمن بالا ببرند و نقاط آسیب پذیر کشور و فرهنگ خود را شناسایی کنند. دشمن بیشتر از طریق همین جوانان اهداف خود را دنبال میکند. حوزه و دانشگاه مرکز پرورش انسان های آگاه و تحصیل کرده اند و روحانی و دانشجو می توانند در بالا بردن قدرت دفاعی فرهنگی جامعه برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب نقشی مؤثر را ایفا کنند. باید در این دو نهاد مقدس و فرهنگی علم زدگی و عشق به درک برای کسب شغل از بین برود و روح و انگیزه علم برای خدمت و کسب ایمان و تقوای بیشتر جایگزین گردد، یعنی هدف مدرک نباشد. اگر این تحول انجام نگیرد، عالم خود را می خواهد نه جامعه و رشد فرهنگ سالم جامعه را. در این صورت نه تنها نمی تواند در تقویت قدرت دفاعی فرهنگ جامعه نقشی داشته باشد، بلکه خود در معرض خطر متأثر شدن از فرهنگ غرب قرار خواهد گرفت.( صادقی، 1378: 28) رهبر نیز در سخنرانی های خود به کرات به نقش جوانان اشاره کرده اند: فتح‌الفتوح انقلاب اسلامى جوانان هستند. جوانان افسران جنگ نرمند. پيشرفت واقعى اين است كه جوانهاى ما، نسبت به آينده احساس مسئوليت كنند؛ براى خودشان ديدگاه تعريف كنند؛ براى كشور آينده‌اى را تصوير كنند و مجسم كنند و احساس كنند و اين احساس را اظهار كنند؛ كه آماده‌اند براى رسيدن به اين آينده، تلاش كنند. اين چيزى است كه امروز وجود دارد؛ اين را بايد تقويت كرد، اين را بايد پيش برد. اين احساس و روحيه‌ى نشاط را بايد روزبه‌روز در جامعه‌ى ما تشديد كرد. اگر اين شد، آن وقت اين دارائىِ شخصى شما - اين استعداد و اين نخبگى كه يك دارائى شخصى است  - تبديلخواهدشدبهدارائىملى.( بیانات رهبر انقلاب در دیدار شركت‌كنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان:12/7/1391)
مسئولیت دیگر جوانان و نخبگان در دانشگاه علاوه بر افزایش آگاهی و هوشیاری ومصون نگهداشتن خود از تهدیدهای دشمن، آگاه کردن مردم از این خطرات و تولید علم و دانش برای رهانیدن جامعه از نفوذ دشمن است. مقام معظم رهبری بر این اساس فرموده اند: نخبگان صاحبان اندیشه اند که موتور حرکت جامعه به سمت تعالی در ایده های آنها نهفته است. تحرک و خلاقیت در تصمیم گیری و تفکر ملی به نقش و همت آنها بستگی دارد. باید تولیدات علمی خود را در مسیر خدمت به جامعه و مردم قرار دهند.( دیدار با اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم رضوی: 1/1/1386) در مقابل مسئولیت نخبگان، باید شرایط را برای آنها فراهم کرد تا بتوانند در یک فضای سالم به بررسی علمی و تحصیل بپردازند. بنابراین مسئولین هم در برابر نخبگان و جوانان وظایفی دارند و باید از ایشان حمایت کرد و بستر و محیط سالم برایشان فراهم کرد. حمایت از نخبگان از نظر مقام معظم رهبری به دو گونه باید صورت گیرد: حمايت از نخبه، در درجه‌ى اول بايد به معناى ايجاد فرصت پژوهش و تحصيل و پيشرفت باشدونخبه احساس كند فضاى تنفس علمى دارد. نخبگان و برجستگان مايلند يك ميدان وسيعى باشد كه بتوانند به اقتضاى نخبگى و استعداد برتر، در آن بتازند؛ اين را بايد فراهم كرد. نكته‌ى ديگر اين است كه ما مسئله‌ى رعايت نخبگان و نگاه به نخبگان را به يك حالت شبكه‌اى در بياوريم. ما نخبه را شناسائى ميكنيم، انتخاب ميكنيم، كمك ميكنيم و ثبات در حركت نخبگى به او ميدهيم؛ اين كافى نيست. بايد يك حركت شبكه‌اىِ سازنده و يك چرخه به وجود بيايد، كه از پرورش و ساخت نخبه آغاز ميشود؛ يعنى مربيگرى. ريشه و پايه هم در آموزش و پرورش است؛. بعد از آن، نگهدارى و ارتقاء است؛ نه فقط نگهدارى، بلكه نگهدارى همراه با ارتقاء و پيشرفت. كمك كنيد اين نخبه اگر امروز در رتبه‌ى دهم است، در آينده‌ى نه چندان دورى به رتبه‌ى اول برسد؛ ارتقاء پيدا كند. بعد اين نخبه، خود وارد چرخه‌ى نخبه‌سازى شود - يعنى حالت شبكه‌اى پيدا كند - خود اين نخبه، نخبه‌ساز و نخبه‌پرور شود. در اين صورت، حالت درون‌زائى به وجود خواهد آمد و حركت مضاعف خواهد شد .( بیانات رهبر انقلاب در دیدار شركت‌كنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان: 12/7/1391) براین اساس یکی از راه های مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن تربیت جوانان و فرهیختگان و نخبگان در محیط دانشگاهها و حوزه ها است که محل تمرکز و مطالعه دشمن هستند.
3-2.مسئولیت رسانه های گروهی : یکی از ابزار مهم و همگانی که در هر جامعه ای وجود دارد و مورد استفاده تمامی اقشار است، رسانه های گروهی است. رسانه های گروهی در هر کشور تأثیر بسیاری بر فرهنگ مردم دارد. شرایط عام کشور نیازمند آن است که دستگاه تبلیغاتى صدا و سیما سیاستى نوین و متناسب با پیشرفت‏هاى همه جانبه‌ى کشور در پیش گیرد و فضاى فرهنگى جامعه را از یکسو همگام با سیر شتابنده‌ى سازندگى و رشد و توسعه عمومى و از سوى دیگر همخوان با اصول انقلاب و مبانى اساسى اسلام تجهیز کند..بنابراین صدا و سیما مسئولیت سنگینی در این راستا بر عهده دارد. مقام معظم رهبری در مورد اهمیت صدا و سیما و مسئولیت این سازمان می فرمایند: صدا و سیما نه وسیله‌یى صرفاً براى سرگرمى یا خبررسانى –کهمدرسه‌یى عمومى براى همه‌ى قشرها در سراسر کشور است و برنامه‌هایى که از آن پخش مى‌شود چه مثبت و چه منفى، آثارى عمیق در روحیه و فکر و رفتار و فرهنگ و بینش مخاطبان خود بر جاى مى‌گذارد. وظیفه‌ى گردانندگان این رسانه‌ى سراسرى از این رو بسیار خطیر و سنگین است. اندکى غفلت از گردش امور و بى‌توجهى به تصمیم‌گیری‏ها و برنامه‌ریزی‏ها در آن، گاه آثار بى‌جبرانى بر جاى مى‌گذارد.پخش برنامه‌هاى هنرى و فیلم‏ها و گزارش‏هایى که جوانان و کودکان را به رفتار سالم و اندیشه‌ى درست رهنمون مى‌شود و دین‏دارى و تعهد و انضباط و محبت و تعاون و حضور در صحنه‌هاى انقلابى و سیاسى را به آنان مى‌آموزد، و عشق به فرهنگ و میهن و مردم خویش را در آنان پدید مى‌آورد، کارى درخشان و حسنه‌یى ماندگار است و کشور را در برابر امواج تهاجم فکرى و فرهنگى و تبلیغاتى بیمه مى‌کند.( حکم انتصاب مجدد آقاى دکتر على لاریجانى به ریاست سازمان صدا و سیما ۰۵/۰۳/۱۳۷۸)
بر این اساس یکی از راه هایی که دشمن می تواند نفوذ فرهنگی خود را افزایش دهد، از طریق برنامه های سرگرم کننده رسانه های گروهی است. اينها از هنر حداكثر استفاده را كرده‌اند براى ترويج اين فرهنگ غلط و منحط و هويت‌سوز؛ بخصوص از هنرهاى نمايشى، بخصوص از سينما حداكثر استفاده را كرده‌اند. اينها به صورت پروژه‌اى يك ملت را تحت مطالعه قرار ميدهند، نقاط ضعفش را پيدا ميكنند، از روان‌شناس و جامعه‌شناس و مورخ و هنرمند و اينها استفاده ميكنند، راههاى تسلط بر اين ملت را پيدا ميكنند؛ بعد به فيلمساز، به فلان بنگاه هنرى در هاليوود سفارش ميكنند كه بسازد و ميسازد. بسيارى از فيلمهایى كه براى ماها و براى كشورهایى نظير ما ميسازند، از اين قبيل است.(بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی:23/7/1391) بنابراین در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی باید توجه خاصی به این رسانه ها داشت. در همه‌ى برنامه‌ها جهت کلى مقابله با تهاجم تبلیغاتى و فرهنگى و خبرى استکبار باشد.این اصل مهم نه تنها در خبر که در گزارش‏ها برنامه‌هاى علمى و اجتماعى و سیاسى و به خصوص در برنامه‌هاى هنرى و سرگرم کننده مانند نمایش و داستان‏هاى یکه یا دنباله‌دار باید رعایت شود.همانطور که رهبر کشورمان فرمودند: این نکته به درستى براى همه‌ى کارکنان روشن گردد که فرهنگ مهاجم بیگانه از راه نمایش‏ها و برنامه‌هاى سرگرم کننده بیش از گفتگوى رویاروى بر ذهن و عمل مردم اثر مى‌گذارد و از این اثر گذارى ناخواسته هوشیارانه و خردمندانه جلوگیرى شود.( بیانات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب آقاى دکتر على لاریجانى به سمت رئیس سازمان صدا و سیما و عضویت در شوراى عالى انقلاب فرهنگى ۲۴/۱۱/۱۳۷۲) بنابراین رسانه های گروهی نقش مهمی در جلوگیری از نفوذ و تهاجم فرهنگ غربی ایفا می کنند.
3-نقاط آسیب پذیر غرب از منظر مقام معظم رهبری
شناخت تهاجم فرهنگي با هدف مقابله با آن از طريق آسيب شناسي فرهنگ مهاجم،‌ براي استحكام،‌ثبات و بقاي فرهنگي جامعه مورد هجوم،‌اهميت بسياري دارد زيرا اغلب تهاجم فرهنگي به صورت خزنده گسترش می یابد،‌در چنين وضعيتي،‌ نمادها،‌ هنجارها و عناصر فرهنگي فرهنگ غالب(مثل هنجار ی های مربوط به خانوادی غربی) بر فرهنگ ملل ديگر كه از اساس،‌از فرايند تهاجم آگاه نيستند،‌ غلبه پيدا مي كند. آنگاه جامعه هدف،‌به جاي اين كه از حريم فرهنگ خود صيانت كند،‌و آن را بطور درون زا،‌تقويت كند در عوض،‌براي ارتقا فرهنگ خود،‌به اصطلاح از عناصر و نمادهاي فرهنگ غالب استفاده مي كند كه اين ويرانگر است و به مرور زمان موجب استحاله فرهنگ يك ملت مي شود.مثلا در بلند مدت الگوی خانواده اسلامی –ایرانی را  تحت الشعاع ارزشهای سرمایه دارای خود قرار می دهد. با شناخت مكانيسم تهاجم فرهنگي مي توان در وضعيت آمادگي بهتری براي حفظ نظام ارزشی خود از یک سو و مقابله با تهاجم از سوی دیگر قرار گرفت،‌يكي از اين شيوه ها،‌شناخت ابعاد فرهنگ غرب و آسيب شناسي آن است. با اين شناخت مي توان بطور متقابل با فرهنگ مهاجم،‌در قالب جنگ سرد،‌مقابله كرد. زیرا این شناخت ما را در تدوین گفتمان های متقابل علیه تهاجم یاری می رساند که در بلند مدت موجب توازن،‌قوام و ثبات فرهنگي جامعه مي گردد. در زیر نمونه هایی از نقاط آسیب پذیر فرهنگ غرب از دیدگاه مقام معظم رهبری بیان می شود:
1-3.سست بنیان شدن خانواده در غرب: اسلام نگرش والا و تكامل محوري به خانواده و جايگاه زن دارد، زن آن چنان ارزشمند است كه توجه به مقام مادر، زن نمونه ، جايگاه اسطوره هاي زن تاريخي مانند حضرت فاطمه حاكي از تكريم نهاد خانواده است .زن آنچنان جایگاهی دارد که می تواند بنیان خانواده را بسازد و فرزندانی شایسته تربیت کند. از نظر مقام معظم رهبری دو مسئله در این مورد مهم است:يك مسئله، مسئله‌ى اهمّيّت و اعتبار خانه و خانواده است. براى خانه بايد شأن قائل شد؛ انسان بدون خانه - كه مسكن و مأوايى ندارد - قابل تصوّر نيست. هر انسان احتياج دارد به خانه و محيط خانه. روح محيط خانه عبارت است از خانواده؛ بايد به اين اهمّيّت داد، بايد در اين تأمّل و تدبّر كرد. و دوّم جلوگيرى از ضعف و ستم‌زدگى زن در سطوح مختلف(بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی: 21/2/1392). بنابراین رهبر معظم،  زن را در کنار خانواده قرار می دهند و اهمیت بالایی برای مقام زن قائل هستند و مشکلات جوامع غربی را ناشی از نحوه نگرش آنها به زن می دانند. در جایی می فرمایند: ﻣﺴأﻠﺔ «ﺧﺎﻧﻮاده»ﻛﻪاﻣﺮوزﻳﻚﻣﺸﻜﻞاﺳﺎﺳﻲدردﻧﻴﺎﺳﺖ،ازﻛﺠﺎﻧﺎﺷﻲﻣﻲﺷﻮد؟ازﻧﺤﻮةﻧﮕﺮشﺑﻪﻣﺴأﻠﺔزن،ﻳﺎازﻧﮕﺮشﺑﻪارﺗﺒﺎطزنوﻣﺮدﻧﺎﺷﻲﻣﻲﺷﻮد... اﮔﺮاﻳﻦﻳﻚﻗﻠﻢﻣﺴﺌﻠﻪﺧﺎﻧﻮاده راﺷﻤﺎدردﻧﻴﺎﺑﺮرﺳﻲﻛﻨﻴﺪواﻳﻦﺑﺤﺮاﻧـﻲراﻛـﻪدرﻣﺴﺌﻠﺔ «ﺧﺎﻧﻮاده»وﺟﻮددارد،درﺳﺖﻣﻮردﺗﻮﺟﻪوﻛﺎوشﻗﺮارﺑﺪﻫﻴﺪ،ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪﻛﻪاﻳﻦﻧﺎﺷﻲازآناﺳﺖﻛﻪﻣـﺴﺎﺋﻞﻣﺮﺑـﻮطﺑـﻪارﺗﺒﺎﻃﺎت دوﺟﻨﺲوﻫﻢزﻳﺴﺘﻲدوﺟﻨﺲورواﺑﻂدوﺟﻨﺲﺣﻞﻧﺸﺪه،ﻳﺎﺑﻪﺗﻌﺒﻴﺮدﻳﮕﺮي،ﻧﮕﺮشﻏﻠﻄﻲاﺳـﺖ (ﺣﺪﻳﺚوﻻﻳﺖ،ج 9،1378:  56).
با توجه به حاکم بودن شرایطی که در غرب بر اساس یک فرهنگ اومانیستی و غرب گرایانه و همچنین ترویج فمینیسم وجود دارد همین امر باعث شده است که خانواده دچار تنزل وفروپاشی شود و نقش ها و هویت زن به تاراج برود زیرا اساس و فطرت الهی زن مبتنی است بر مادر و همسر بودن که در واقع همان نقش بسیار مهم انسان سازی، که با نادیده گرفتن این نقش ها و جایگزینی نقش های مردانه باعث از هم پاشیدگی خانواده درغرب شده است ولذا از این منظر مقام معظم ولایت می فرمایند:غرب رندانه از زير بار طرح مسئله‌ى خانواده در ميرود.در همه‌ى بحثهایى كه اينها ميكنند، بحث زن هست، اما اصلاً بحث خانواده نيست. خانواده، نقطه‌ى ضعف غرب است. مسئله‌ى زن را مطرح ميكنند، اما اصلاً اسم خانواده را نمى‌آورند؛ با اينكه زن از خانواده جدا نيست. بنابراين رسيدن به اين مسئله، لازم است. كه بيشترين جريمه‌ى غرب در مسئله‌ى زن و خانواده، در نگاهش به زن است؛ و اين را با يك جمله و دو جمله نميشود توصيف كرد. بزرگترين ضربه و اهانت به كرامت زن را همين سياست غربى دارد انجام ميدهد.غرب از همین جهت دچار فروپاشی خواهد شد زیرا اساس هر اجتماع بحث خانواده است و اگر خانواده دچار فروپاشی شود، در واقع جامعه از بین می رود این بدان علت است که عناصر تشکیل دهنده خانواده همان اعضای جامعه هستند. (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده:14/10/1390)
2-3.غیر منطقی و عهد شکن: آمریکا کشوری غیر منطقی و عهد شکن است و بر طبق منافع خود عمل می کند. این امر باعث می شود که این کشور وجهه خود را از دست بدهد و آسیب پذیر شود. مقام رهبری در این مورد می فرمایند: ما اهل منطقیم، قوانین ما قوانین منطقی است. مواضع سیاسی ما مواضعی استدلالی است. اما کشور آمریکا اینگونه نیست.تناقضاتی که بین حرف ها و کارهایشان است دلیل و گواه این امر است. انسان منطقی حرف قانع کننده ای می زند و دنبال آن حرف می رود. اما آمریکا کاملاً بر  اساس منافع خود عمل می کند و مدام در حال تغییر مواضع خود است.(بیانات در دیدار مردم آذربایجان: 28/11/1391) نمونه هایی از غیر منطقی بود آمریکا را می توان در ادعاهای متناقض این کشور در امور مختلف مشاهده کرد. از جمله این موارد عبارتند از:
-حقوق بشر: آمریکا داعیه دفاع از حقوق بشر را دارد و با نام حقوق بشر اهداف و منافع خود را دنبال می کند. آیت الله خامنه ای در اینباره می فرمایند: عنوان حقوق بشر، حربه ای است که آمریکا با آن به جنگ هر دولتی که مخالف او باشد، می رود و آن را تحت فشار قرار می دهد.امروز در کشورهای تحت سلطه ی رژیم امریکا چیزی به نام حقوق بشر وجود ندارد. ( سخنرانی در بین مردم قم: 21/10/1370)در عمل، بيشترين ضربه را اينها به حقوق بشر ميزنند؛ بيشترين اهانت را به حقوق انسانها در كشورهاى مختلف و نسبت به ملتهاى مختلف، اينها ميكنند. زندانهاى مخفى‌شان در سرتاسر دنيا، زندانشان در گوانتانامو، زندانشان در عراق - ابوغريب - حمله‌ى آنها به مردم غيرنظامى در افغانستان، در پاكستان، در مناطق گوناگون؛ اينها نمونه‌اى از حقوق بشر ادعائى آمريكائى‌هاست! هواپيماهاى بدون سرنشينشان راه مى‌افتد، هم جاسوسى ميكند، هم مردم را زير فشار قرار ميدهد. (بیانات در دیدار مردم آذربایجان: 28/11/1391)
-ادعای عدم تکثیر سلاح های هسته ای: آمریکا مدعی این است که از تکثیر سلاح های هسته ای جلوگیری می کند و در برابر کشورهایی که به دنبال تولید و تکثیر سلاح های هسته ای هستند مقاومت می کند و مخالفت با فعالیت هسته ای ایران را در این راستا قلمداد می کند، اما در جایی دیگر رفتاری برخلاف این دارد و از رژیم صهیونیستی اسرائیل که سلاح های هسته ای تولید می کند حمایت می کند.
-ادعای تعهد به گسترش دمکراسی در دنیا : با اين ادعا، با كشورى مثل جمهورى اسلامى كه روشن‌ترين و واضح‌ترين مردم‌سالارى‌ها و دموكراسى‌ها را در اين منطقه داراست، دائم معارضه و مقابله ميكنند؛ در عين حال پشت سر كشورهائى در اين منطقه مى‌ايستند و با كمال پرروئى از آنها حمايت ميكنند كه بوى دموكراسى را استشمام نكرده‌اند و يك بار ملتشان رنگ انتخابات و رأى و صندوق رأى را نديده‌اند. (بیانات در دیدار مردم آذربایجان: 28/11/1391)
3-3.چندگانگی رفتاری و عدم ثبات رفتاری: آمریکا کشوری است که کاملاً بر اساس منافع خود عمل میکند و دوست و دشمن دائمی ندارد، هر کجا منافعش ایجاب کند دوست یک کشور می شود و هر کجا به سودش نباشد علیه یک کشور عمل می کند. این خصیصه آمریکا را درذهن جهانیان کشور ی غیر قابل اعتماد ساخته است و همین امر باعث آسیب پذیری این کشور می شود. از نظر مقام معظم رهبری آمریکا غیر قابل اعتماد است و نمی توان به این کشور اعتماد کرد : ما آمریکا را غیر قابل اعتماد می دانیم، 60 سال از 28 مرداد 1332 تا به امروز در هر موردی که به آمریکایی ها اعتماد کردیم ضربه خوردیم. یک روز مصدق به آمریکایی ها تکیه کرد و ماجرای کودتای 28مرداد شکل گرفت، ایشان با صندوق پر از پول به تهران آمد و بین اراذل پخش کرد که کودتا راه بیندازند.( بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان: 17/7/1392) این بی‌اعتمادی به آمریکا در بیان رهبری معظم انقلاب اسلامی ناشی از شواهد متعدد تاریخی است که می‌توان به برخی از آنها چنین اشاره کرد:
1- سرنگونی دولت ایران در سال 1332 در کودتای 28 مرداد و سر کار آودن دولتی دست‌نشانده؛
2- حمایت از 25 سال دیکتاتوری پهلوی در ایران؛
3- کمک به کشتار انقلابیون ایران در سال 1357 بالاخص از طریق ژنرال هویزر؛
4- اقدامات گسترده براندازانه پیش از تسخیر لانه جاسوسی با همکاری برخی عوامل داخلی؛
5- حمله نظامی به طبس با هدف کودتای نظامی علیه جمهوری اسلامی؛
6- چراغ سبز به دولت عراق برای تجاوز نظامی به ایران؛
7- حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم از دولت عراق در تجاوز به ایران؛
8- ورود عملی به جنگ علیه جمهوری اسلامی در اواخر جنگ تحمیلی و هدف قرار دادن سکوهای نفتی ایران و هواپیمای مسافربری؛
9- ادامه سیاست تحریم ایران از سال‌های اولیه انقلاب اسلامی که به مرور تشدید شده‌ است؛
10- راه‌اندازی جنگ گسترده تبلیغاتی –رسانه‌ایعلیهجمهوریاسلامیایرانازابتدایانقلاب اسلامی تاکنون؛
11- قرار دادن ایران در محور شرارت و تهدید ایران به جنگ،
12- اقدامات خصمانه گسترده علیه برنامه هسته‌ای ایران از جمله تحریم‌های یک‌جانبه، ترور دانشمندان هسته‌ای و مشارکت در تولید ویروس استاکس‌نت.
اینها تنها نمونه‌هایی از خصومت‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی است و هر شهروند ایرانی قادر است مواردی را به آنها اضافه کند. اصولا دشمنی‌های واشنگتن با ایران قابل شمارش نیستند و حتی شاید برخی دشمنی‌ها اکنون در جریان هستند که ما در آینده از آنها مطلع می‌شویم.بدیهی است که نمی‌توان به چنین دولتی اعتماد کرد. دولت آمریکا از هر روشی برای خصومت با ایران بهره برده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم این رفتار تغییر یافته است مگر آنکه در عمل این تغییر مشاهده شود و برای مدتی ادامه پیدا کند.
4-3.حاکم نبودن روح دینی بر دانش بشری: دین به عنوان مهمترین مظهر هر فرهنگ محسوب شده و فرهنگ یکی از ارکان هر تمدنی می باشد اما در جامعه غربی به دنبال رنسانس که در واقع پدیده ای واکنشی در قبال هزار سال سلطه دین تحریف شده مسیحی بر آنها بود دین و به طو کلی خدا از عرصه زندگی انسان مدرن غربی کنار گذاشته شد و به جای آن اومانیسم یعنی انسان محوری جایگزین شد که بر طبق آن همه چیز جهان توسط انسان و برای انسان در همین دنیا مورد برنامه ریزی قرار می گرفت لذا با حذف دین از عرصه زندگی بشری تمدن غربی به مرور به پوچی رسید چرا که بر اساس ایدئولوژی تمدن غربی انسان مدرن محور قرار گرفته است و همه چیز در خدمت انسان است. علت اينكه اين دانش پيشرفته فوق مدرن تمدن و دنياي غرب قادر نيست بشريت را نجات بدهد همين است كه با انسانيت همراه نيست هرجايي كه دانش باشد اما وجدان و معنويت و اخلاق و عاطفه و احساسات بشري در آن جا غايب باشد بشر از آن دانش سودي نخواهد برد . طبق اظهارات مقام معظم رهبری: دانش بدون معنويت و اخلاق بمب اتم مي شود به جان بي گناهان مي افتد , اسلحه مي شود غير نظاميان را در لبنان و فلسطين اشغالي و ديگر مناطق عالم هدف قرار مي دهد ( بيانات معظم له در ديدار با پرستاران و جانبازان به مناسبت روز پرستار : 19/6/1376) همچنین ایشان در جایی دیگر می فرمایند : زوال تمدنها معلول انحرافهاست , مانشانه اين انحطاط را امروز در تمدن غربي مشاهده مي كنيم كه تمدن علم بدون اخلاق , ماديت بدون معنويت ودين و قدرت بدون عدالت است (بيانات معظم له در جمع اساتيد , فضلاءو طلاب حوزه علميه قم:14/7/1379)وقتی اخلاق و معنویت از جامعه ای حذف شود جرم و جنایت در آن جامعه و فرهنگ افزایش می یابد و فساد اخلاقی باعث انحطاط و سقوط می شود. مقام معظم رهبری در سخنانی نیز فرموده اند :غرب دچار بحران شديد هويت فرهنگى و شخصيتى بوده و به علت از بين رفتن پايه‏هاى اخلاق از درون در حال متلاشى شدن مى‏باشد . (بیانات مقام معظم رهبری در ديدار نمايندگان فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور: 11/6/1376) بنابراین به دلیل کنار گذاشته شدن دین در پیشرفت های بشری و انسان محور شدن تمدن غربی و استفاده نادرست وابزاری از علم تمدن غربی آسیب پذیر است و پیش بینی می شود محکوم به انحطاط شود.
5-3.مصرف گرایی غرب:یکی از ارکانی که در شکل گیری و پایداری تمدن مؤثر است ، پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی است. اما تمدن غربی از این اصل فاصله گرفته است و یکی از ویژگی‌ های انسان مدرن و این سبک زندگی، مصرف‌گرایی شدید است. اساساً این خصیصه مربوط به نیمه دوم قرن بیستم است و چون سرمایه‌داری وارد فاز تولید انبوه شد از اوائل قرن بیستم به بعد فرهنگ مصرف، جانشین فرهنگ امساک انباشت شده است و این به جزئی از شیوه زندگی در زندگی مدرن تبدیل شده است. جامعه مصرفي بويژه در حالت وابستگي،‌در مقابل اين پديده، دستخوش انفعال شده و  تحت تأثير تبليغات، تبديل به بازار مصرف مي گردد. ما حصل آن ايجاد روحيه مصرف گرايي در جامعه است. كانون هاي توليد در اين راه با استفاده از ابزار تأثير گذار، مانند تصوير، نشانه، گفتار و فيلم كوتاه و ... مي كوشند تا با قانع كردن مخاطبان در آنها توليد نياز نمايند و گونه اي بر مخاطبان تأثير مي گذارند كه نياز به محصولات را طبيعي و از اركان حيات خويش فرض كنند. در واقع طبيعي شدن و روزمره شدگي نيازها، موجب جذب طيف وسيعي از انسانها و جوامع به سوي كالاهاي توليدي روز افزون مي گردد! مصرف گرايي به عنوان يك پروسه و فراگرد، بر مصرف و كالا متكي است.رهبر معظم کشورمان در مورد مصرف گرایی فرمودند: مصرف‏گرایى، جامعه را ازپاى درمى‏آورد. جامعه‏اى که مصرف آن از تولیدش بیشتر باشد در میدان‌هاى مختلف شکست خواهد خورد. (بیانات در خطبه‌های نماز عید فطر، ۱۵/9/۱۳۸۱) همچنین در جایی دیگر می فرمایند:مصرف‏گرايى براى جامعه بلاى بزرگى است. اسراف، روزبه‏روز شكافهاى طبقاتى و شكاف بين فقير و غنى را بيشتر و عميقتر مى‏كند.( بیانات رهبر در خطبه نماز عید فطر: 15/9/1381)
مصرف گرایی تبعات زیانبار و جبران ناپذیری بر روی انسان مدرن دارد و باعث می شود انسان از ارزش های اصیل و الهی خود دور شود و به موجودی کالایی و مصرف کننده بدل شود و ارزش هر انسان بر اساس میزان کالای مصرفی توسط او تعیین شود. بر این اساس انسان غربی دچار نوعی بی هویتی و بحران هویت شده است و تولید کنندگان وسرمایه گذاران غربی به انسان صرفاً به عنوان یک مصرف کننده نگاه می کنند و تبلیغات برای فروش کالاهایشان مدام در حال افزایش است و انسان حتی به کالایی که نیازی ندارد احساس نیاز پیدا می کند و بر اساس این تبلیغات دچار نوعی اغوا و فریب می شود. این مصرف گرایی و بی هویتی جامعه غرب را از درون تخریب می کند و به فرموده مقام معظم رهبری دنیا یکبار دیگر شاهد سقوط یک امپراطوری عظیم می شود. (پيام مقام معظم رهبری به کنگره حج در سال 1381 :21/11/1381)

نتیجه گیری
تهاجم فرهنگی  پدیده ای خطرناک است که در زیر پوشش تعاملات  فرهنگی ،اقتصادی و ....به طور خزنده از طریق ابزار رسانه ای  فرهنگ و نظام ارزشی یک کشور را مورد حمله قرار می دهد. غرب برای رسیدن به این هدف خود از روزنه هایی مانند رسانه ها، ارزش های یک کشور و جوانان رخنه می کند. کشوری که مورد تهاجم قرار می گیرد در صورتی می تواند در مقام مقابله گر تهاجم را خنثی کند که ابتدا فرهنگ مهاجم را  آسیب شناسی کند و خلأ های انسانی و معنوی آن را در حیات اجتماعی مردمش بازکاوی و برجسته نماید.غرب با ارائه الگوی فرهنگ برتر در پی اعمال هژمونی بر سایر فرهنگهاست و می کوشد با کمک شگردهای گوناگون زبانی و ارتباطی بر هنجارهای و نمادهای فرهنگی جامعه هدف غلبه کند و در این راستا ارزشهای یک جامعه را وارونه سازد و با ارزشهای القایی خود جایگزین کند. فرهنگ غرب از ضعفهای و آسیبهای زیادی رنج می برد که تحت تاثیر ساختارهای سرمایه داری  به تدریج از معنویت و ارزشهای کهن و اصیل انسانی و دینی دور شده است. اضمحلال نهاد خانواده و جایگاه زنان ،زدوده شدن دین و اخلاق از سیمای جامعه غربی، دوگانگی رفتاری و غیرقابل اعتماد بودن غرب و همچنین مصرف زدگی  از آفات نظام ارزشی سرمایه داری است . به دلیل اینکه تهاجم فرهنگی یک کار فرهنگی است و فرهنگ یک کشور را نشانه رفته است، برای مقابله با آن نیز باید از راه فرهنگی وارد شد. از راه های مؤثر می توان به گسترش دین و ایدئولوژی که پایه اصلی تمدن سازی اسلامی است، تجهیز سپاه منظم در دانشگاه ها و حوزه ها، فعالیت های فرهنگی در قالب رسانه های گروهی و تألیف کتب اشاره کرد.

فهرست منابع
1-ابراهیمی، عبدالجواد. تهاجم فرهنگی ، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، 1378.
2-امیری، ابوالفظل. تهدید نرم، تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی ، تهران: پگاه، 1389.
بیانات مقام معظم رهبری در سایت مقام معظم رهبری: www.leader.ir:
3-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از شعرا،ادبا، فرهنگیان و دانشگاهیان استان آذربایجان شرقی: 9/5/1372.
4-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با معاونین و وزیر رؤسای مناطق آموزش و پرورش: 21/5/1371.
5-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور: 4/9/1388.
6-بیانات در دیدارشرکت کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان: 17/7/1392.
7-بيانات معظم له در ديدار با پرستاران و جانبازان به مناسبت روز پرستار : 19/6/1376.
8- بیانات رهبر در دیدار با نخبگان: 23/2/1388.
9-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بانخبگان جوان: 12/6/1386.
10-بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى: 29/03/1385.
11-بیانات در مراسم گشایش هشتمین اجلاس سران کشورهاى اسلامى ۱۸/۰۹/۱۳۷۶.
12-بیانات رهبر در خطبه نماز عید فطر: 15/9/1381.
13-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام: 15/5/1382.
14-بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی: 21/2/1392.
15-بیانات مقام معظم رهبری در ديدار نمايندگان فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور: 11/6/1376.
16-بيانات معظم له در جمع اساتيد , فضلاءو طلاب حوزه علميه قم:14/7/1379.
17-بیانات در دیدار مردم آذربایجان: 28/11/1391.
18-بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی:23/7/1391.
19-بيانات رهبر در بین نخبگان و دانشجویان: 18/12/76.
20-بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت ۹ دی:21/9/1390.
21-بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده:14/10/1390.
22-بیانات مقام معظم رهبرى در خطبه‌هاى نمازجمعه تهران: 23/2/1379.
23-بیانات در دیدار جمعى از اعضاى تشکل‌ها، کانون‌ها، نشریات و هیئت‌هاى مذهبى‌ و شمارى از نخبگان دانشجویى‌: 15/08/1382.
24-بیانات رهبر انقلاب در دیدار شركت‌كنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان:12/7/1391.
25-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب، روحانیون و علما: 19/10/1375.
26-بیانات در دیدار با اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم رضوی: 1/1/1386.
27-بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت ۱۹ دى ماه، سالروز قیام مردم قم:۱۹/۱۰/۱۳۸۰.
28-بیانات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب آقاى دکتر على لاریجانى به سمت رئیس سازمان صدا و سیما و عضویت در شوراى عالى انقلاب فرهنگى ۲۴/۱۱/۱۳۷۲.
29-پيام مقام معظم رهبری به کنگره حج در سال 1381 :21/11/1381.
30-سخنراني در اجتماع بزرگ نيروي مقاومت بسيج مردمي به مناسبت سالروز تشكيل بسيج، 05/09/1376.
31-سخنرانی به مناسبت پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) : 14/3 1383.
32-سخنرانی در بین مردم قم: 21/10/1370.
33-حکم انتصاب مجدد آقاى دکتر على لاریجانى به ریاست سازمان صدا و سیما ۰۵/۰۳/۱۳۷۸.
34-خامنه ای، سید علی. حدیث ولایت(مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری) ، دفتر مقام معظم رهبری،تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1378.
35-...................................... رساله اجوبة الاستفتائات، ترجمه احمدرضا حسینی، تهران: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت(ع) ، 1381.
36-صادقی، نبی. "راه های مقابله با تهاجم فرهنگی غرب"، فرهنگ کوثر، شماره 25، 1378.
37-قربی، محمد جواد. "چیستی مغهومی تهاجم و ناتوی فرهنگی و راهکارهایی برای ایران" فصلنامه علمی تخصصی عملیات روانی، سال هشتم، شماره 31، 1390.
38-معین، محمد. فرهنگ معین ، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1357.
39-مهاجرنیا، محسن. "معناکاوی تهاجم فرهنگی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری" ، کتاب نقد، سال چهاردهم، شماره 51-50، 1388.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

شماره 37 - بهمن ماه 1394

فراخوان پذیرش مقاله

 
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 16051 می باشد. پایگاه های نمایه کننده مجله: نورمگز، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه اسناد ملی، سیویلیکا و ...
 
محورهای كلي مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در اين فصلنامه به اين صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
 حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
 حقوق عمومی
حقوق کیفری
 
و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای فصلنامه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.
پژوهشگران گرامی می توانند مقالات مرتبط خود را از طریق سامانه اینترنتی به آدرس زیر ارسال نمایند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره‌های تماس:  02188800817   02188900837