دوره آموزشی «تحقیق در مورد خشونت جنسی به عنوان یک جرم بین‌المللی» برگزار می‌شود
در این دوره، کارشناسانی از مناطق مختلف جهان حضور دارند و در صورت اتمام دوره با موفقیت، از آنها در سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی کیفری و دیگر نهادهای بین المللی که صلاحیت انجام چنین تحقیقاتی را داشته باشند، استفاده خواهد شد.

در فوریه ۲۰۱۳، دوره آموزشی ویژه ای با همکاری نهاد زنان ملل متحد، برای قضات و کارشناسان در آفریقای جنوبی برگزار می شود .

هدف از این دوره، آموزش چگونگی تحقیق درباره خشونت های جنسی، خصوصاً در زمان مخاصمات مسلحانه، در ذیل عنوان جرایم بین المللی است. در این دوره، کارشناسانی از مناطق مختلف جهان حضور دارند و در صورت اتمام دوره با موفقیت، از آنها در سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی کیفری و دیگر نهادهای بین المللی که صلاحیت انجام چنین تحقیقاتی را داشته باشند، استفاده خواهد شد .

نکته قابل تأمل آن است که در ماده ۷ و ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر از «خشونت جنسی » همسنگ با آنها، در صورت وجود شرایط مقرر دیگر به منزله جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی قلمداد شده است .

در رابطه با مفهوم «خشونت جنسی» به عنوان یک جرم بین المللی و عدم تعیین مصادیق آن در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، از ابتدا نگرانی هایی توسط برخی دولت ها مطرح شد. خصوصاً با مفهوم موسعی که از خشونت مدنظر نهادهای ملل متحد است .

به این ترتیب به نظر می رسد همگام با تحول و توسعه مفهومی خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت، تلاش در راستای تبیین سازوکارهای اجرایی نیز مورد توجه نهادهای بین المللی قرار گرفته که از جمله آنها استناد به حقوق بین الملل کیفری، جهت جرم انگاری این اقدامات و امکان تعقیب آنها توسط دیوان بین المللی کیفری است .

البته نباید از این واقعیت غافل ماند که طی دهه های اخیر همواره از این سازوکارهای بین المللی به مثابه اهرم فشاری برای برخی دولت ها که همسویی با منافع و مطامع کشورهای ذی نفع در مناسبات بین المللی نداشته اند، استفاده شده است .

منبع: مهرخانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید