در حال آماده‌سازی مجله...

پناهندگی سیاسی و عملکرد دولتها

 


 در رابطه با پناهندگی سیاسی عملکرد دوگانه دولت‌ها کاملاً محسوس می‌باشد؛ چرا که اعطای پناهندگی سیاسی همواره تابع منافع ملی و نوع رابطه میان کشورها بوده است‌...


ادامه مطلب...

نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی

حقوق بشر متضمن تنوع فرهنگی است و تنوع فرهنگی ابزار استحکام بخش حقوق بشر است. بدون احترام به فرهنگ های مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف نمی توان شاهد تحقق حقوق بشر بود...


ادامه مطلب...

نقض تمامیت جسمانی زنان


قدرت فیزیکی و جسمانی ضعیف زنان نسبت به مردان موجب خشونت های متعددی علیه این قشر خاص شده است که قتل ، ضرب و جرح، سوء‌استفاده جنسی و ... از این قبیل این ها می باشد...


ادامه مطلب...

بررسی اهمیت آموزش زنان

 

امروزه با وجود پیشرفت علم و فناوری، شاهد عقب ماندگی بسیاری از زنان در مناطق مختلف جهان هستیم. عواملی همچون فقر فرهنگی، مرد سالاری، زمینه ایجاد چنین مشکلی می باشد...


ادامه مطلب...