نقض حقوق زنان در غرب


چکیده
با توجه به نقض حقوق زنان از گذشته تا به امروز این پژوهش قصد دارد تاریخچه و موارد نقض حقوق زنان مانند نگاه جنسی به زن ، ممنوعیت حجاب و خشونت علیه زنان و...  را در کشورهای غربی بررسی کند و در این راستا تحلیلی از جایگاه زن در کشورهای اروپایی و آمریکا ارائه دهد.

کلید واژه ها : نقض حقوق زنان، غرب، نگاه جنسی، ممنوعیت حجاب

مقدمه

در طول تاریخ زنان به عنوان آسیب پذیرترین قشر در جوامع همواره در پی دستیابی به حقوق اجتماعی تضییع شده خود بوده اند و در این راستا تلاش های وافری نیز در ابعاد ملی و جهانی نیز شکل داده اند .با توجه به اینکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و ارتقای منزلت و جایگاه زن در حوزه های اجتماعی ،سیاسی و... در جامعه باعث رشد و ترقی و توسعه آن می شود بنابراین مطالعه حقوق زنان و چگونگی نقض آن بویژه در جوامع غربی که خود را مدعی آزادی و دفاع از حقوق بشر می دانند ضروری بنظر می رسد.
کشورهای غربی خود را پیشگام در مدرنیته و داعیه دار آزادی ، دموکراسی ،عدالت و... می دانند و همواره با ژست های رعایت حقوق تساوی زن و مرد به دنبال ایجاد پرستیژسیاسی در محافل بین المللی هستند و از طرف دیگر از این ابزار (نقض حقوق زنان) به عنوان ابزار فشار بر دیگر کشورها استفاده می کنند. این در حالی است با توجه به آمارهای جنایت ،خشونت و تجاوز و ... علیه زنان در اروپا و آمریکا ،این کشورها بزرگترین ناقضان حقوق زنان از گذشته تا کنون بوده اند.


نقض حقوق زنان

نگاه به تاریخ نشان می دهد زنان گام های بلندی در مبارزه برای برابری از جمله حق رای زنان و تلاش برای رسیدن به فرصت های  برابر در محل کار و آموزش وپرورش و پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت برداشته اند، اما تبعیض های جنسیتی همچنان موانع بزرگ برای زندگی اجتماعی و خصوصی  بسیاری از زنان  به خصوص زنان فقیر و رنگین پوست و زنان مهاجر ایجاد کرده اند.(https://www.aclu.org )  با توجه به توانمندی های گسترده زنان، هنوز هم در زمینه های اعم از فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی  مسایل متعددی بر سر راه زنان وجود دارد.به عنوان مثال : زنان اغلب بیشتر از مردان کار می کنند اما حقوق کمتری دریافت می کنند . که این تبعیض جنسیتی همه ابعاد زندگی آنان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
(shah,2010) این در حالی است که رسیدن به برابری بین زنان و مردان و حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از حقوق اساسی بشر و ارزش های سازمان ملل متحد است اما با این حال زنان در سراسر جهان و به طور پیوسته از نقض حقوقشان در طول زندگی اشان رنج می برند. ,2014)  ( United Nations

تاریخچه
در جوامع غربی، از سال‌ها پیش هیچگاه زن جزو طبقات انسانی تلقی نمی‌شد. برای مثال در یونان باستان، زن در بازارها خرید و فروش می شد و بعد از مرگ شوهرش، حق زندگی نداشت. در روم باستان نیز، زنان به عنوان اشخاص نبودند،بلکه به عنوان اشیاء بودند و پس از مرگ مردان،مانند اشیاء به ارث برده می شدند. در استرالیا، زنان حق نداشتند با شوهرشان بر سر یک سفره غذا بخورند و در اغلب اوقات، مردان، زنان مریض خود را خفه می نمودند. در فرانسه،به ظاهر حقوق مساوی با مردان داشتند، مثلا زنان مانند مردان مجازات می شدند، اما هیچ یک از حقوق و امتیازات مردان، مثلا حق رأی سیاسی به آن ها داده نشد.در روسیه،پدری که دخترش را به خانه شوهری می فرستاد، او را آهسته با تازیانه می زد و سپس شلاق را به داماد خود می داد تا از این به بعد، از دست شوهرش کتک بخورد.(مشرق ،1391)  طبق شواهد تاریخی وضعیت زنان در بعضی از طایفه های دور از تمدن ماقبل تاریخ اسفناک بوده است . مثلا در زمان سکونت انسان های اولیه در استرالیا زن حکم حیوان اهلی را داشته و فقط برای تولید نسل به کار می رفت . در مواقع قحطی هم زن را کشته و می خوردند . در جزیره ویتنی متعلق به انگلستان هم وضعیت زنان به همین صورت بوده است .(جلالی وبنی نجاریان ،1389 :65)
کسانی که ایدئولوژی مسیح را به کار می بستند در ستم کاری بر زنان سهمی اندک نداشته اند . در انجیل نفحه انسانی وجود دارد که زنان و جذامیان را در بر می گیرد و همین باعث شد که افراد خرده پا بردگان و زنان با شور و شوق بیشتر به قانون جدید دلبستگی یابند . در اعصار اولیه مسیحیت زن ها هنگامی که به زیر یوغ کلیسا در آمدند نسبتا محترم شمرده شدند اما در مراسم مذهبی نمی توانستند سهمی عمده داشته باشند فقط مجاز به انجام امور غیر مذهبی بودند . مسیحیت نیز مانند یهود نظر خوشی نسبت به زن نداشت و برای کسر مقام و عدم شخصیت او دلائلی از ان جمله قضیه ادم وحوا را می اورند و می گفتند چون خلقت زن موخر از مرد است بنابراین زن تابع مرد بوده و جنسی پلید و نا پاک است که موجب شرارت و بد بختی در عالم و بر هم زدن نظم جهان شده سبب رانده شدن آدمیان از بهشت گردیده است همانطور که یهودیان زن را عاری از روح می دانستند در اینجا نیز در مجامع روحانی بین کاتولیک ها بحث فراوان درباره روح زن به عمل امده و بالاخره گفتند که جز مریم مادر مسیح که دارای روح است سایر زنان در برزخ بین انسان و حیوان هستند . در این باره که ایا زن دارای روح است یا خیر انجمنی در سال 586 میلادی تشکیل داده و سرانجام به این نتیجه رسیدند : زن انسانی است که برای مرد افریده شده است . (همان ،69)
به عقيده قوم يهود، طبيعت آنجا كه از آفريدن مرد، ناتوان است، زن را مى‏آفريند. زنان و بندگان از روى طبيعت محكوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شركت در كارهاى عمومى نيستند. «يهوه» (نام اختصاصی خدا در زبان عبری) در آخرين بند از فرمان‏هاى دهگانه‏اش كه، بنا به گفته مشهور، به موسى فرستاد، زنان را در رديف چارپايان و اموال غير منقول ذكر كرد.يهوديان، زن را مايه مصيبت و بدبختى مى‏دانستند. يهوديان قديم، به هنگام تولّد دختر شمع روشن نمى‏كردند، مادرى كه دختر مى‏زاييد، بايستى دوباره غسل كند، اما پسر كه به عهد خود با «يهوه» مى‏باليد، هميشه درنماز خود تكرار مى‏كرد، «خدايا تو را سپاسگزارم كه مرا كافر و زن نيافريدى». (دورانت ،1373:148-149)
پس از دوران رنسانس و با شکل‌گیری انقلاب صنعتی، سرمایه‌سالاران غربی با راه انداختن جریانی به عنوان فمینیسم و برابری زنان با مردان به بهانه حضور زنان در اجتماع از آنها بیگاری کشیدند و زن را به ‌عنوان نیروی کار ارزان وارد کارخانه‌های تولیدی کردند. پس از آن موج دوم فمینیسم به سوی بنیان‌های خانواده حمله‌ور شد و امروز شاهد آن هستیم که نهاد خانواده در غرب در بی‌بنیان‌ترین وضع خود است. امروز فروش و برده‌داری جنسی زنان در کشورهای اروپایی به یک تجارت درآمدزا تبدیل شده است تا آنجا که طبق آمار رسمی «کمیسیون زنان پارلمان اتحادیه اروپا» در جام‌جهانی 2006 آلمان، نزدیک به 40 هزار زن روسپی در مدت بازی‌های جام‌جهانی فوتبال به آلمان وارد شدند و تعداد بسیاری از آنان توسط باندهاى جنایتکار و دلال خرید و فروش زنان و دختران، به اجبار به روسپیگری گمارده شدند. امروز توریسم جنسی یکی از پردرآمد‌ترین حوزه‌های اقتصادی برای کشورهای با فرهنگ لیبرالی در دنیاست.(دیانی ،1392)
نقض حقوق زنان در غرب (اروپا / آمریکا )
1.    تفکر فمینیستی عامل استفاده ابزاري از زنان
نگرش هاي فمینیستی رادیکال  مبتنی بر نگرش اومانیستی به انسان است که به چیزي فراتر از عقل بشري اعتقاد ندارد؛ زیرا بر خودبسندگی انسان به ویژه زنان تأکید دارد. فمینیست هاي رادیکال معتقدند که زن مالک روح و جسم خویش است و خود باید در مورد استفاده از آن تصمیم بگیرد. بدیهی است این دیدگاه در عمل پیامدهاي منفی فراوانی دارد که با عقل و دین ناسازگار است. فمینیسم باعث رشد فزاینده استفاده ابزاري مردان از زنان شده است. امروزه در غرب و حتی در برخی از جوامع شرقی، زن مانند کالایی در تبلیغات تجاري مورد استفاده قرار می گیرد. زن که در حقیقت هویت و منزلت والایی در جامعه دارد، به علت تبلیغ هاي فریبنده به طور مستقیم یا غیر مستقیم، ناچار است بزرگ ترین تحقیرها و بی حرمتی ها را در استفاده ابزاري اش تحمل کند. شرکت ها و بنگاه هاي تجاري و اقتصادي براي زیبا جلوه دادن کالاهاي تجاري و فرهنگی شان، زیبایی زن را به قربانگاه می برند تا بتوانند به منافع مادي خویش دست یابند. در جوامع غربی، حتی زنان تحصیلکرده متاع و کالایی در دست دیگران است. غرب، با ایجاد مراکز فحشا و پخش برنامه هاي مبتذل تلویزیونی و رواج انواع انحرافهاي فکري در جامعه، به زنان القا می کنند که آزادي زن یعنی این، در حالیکه این، عین استعمار است، ولی زن غربی از آن ناآگاه. البته خود زنان نیز به حاکم شدن وضع موجود کمک فراوانی کرده اند. رفتارهاي ناهنجار را ازدواج قانونی و شرعی نسبت دادن، قداست و سلامت نهاد ارزشمند خانواده را از بین بردن، عرضه جداانگاري مناسبات جنسی از روابط خانوادگی و ،« ازدواج آزاد » نظریه هاي ناهنجارآفرینی چون باروري و تولیدمثل، خانواده تک والدینی، معاشقه آزاد، اکتفا به همجنس و... آفت دیگر تفکر غربی است که پیآوردها و مشکلات جبران ناپذیري را براي جامعه ایجاد کرده است.(مختاری ،1388 : 125)
2.    نگاه جنسی به زن در غرب
آزادي زن در غرب تنها تعبیري است ظاهرگرایانه و در عمل اینگونه نیست. این آزادي تنها توهمی است که انسان این عصر گرفتار آن است. زنان به خیال اینکه نداشتن پوشش مناسب برای آنان آزادي است، این امر را پذیرفته اند. غافل از اینکه این کار مساوي با ذلت آنهاست و کرامت خود را از دست می دهند. در جوامع غربی زنان نقش اول فیلم ها را ایفا می کنند و اگر در فیلمی زنی خودنمایی نکند، آن فیلم چندان فروش نخواهد رفت. از این موضوع درمی یابیم که زن غربی نه فقط آزاد نیست، بلکه اسیر است؛ زیرا مانند کالا در همه جا مبادله می شود و اگر خود را در معرض دید قرار ندهد خریداري ندارد. براي مثال تمامی صفحات مجله هاي غربی از عکس زنان جوان تشکیل شده است، حال آنکه همان زن وقتی دوران جوانی را سپري کرد، دیگر تصویرش در مجلات و فیلم ها دیده نمی شود؛ چرا که حتی ارزش کالایی خودش را هم از دست داده است.
دختران غرب از سنین خاصی به فکر خودنمایی می افنتد. گویی مسابقه اي برگزار شده است که هر کس پوششش برهنه تر باشد برنده این بازي خواهد بود. آنان با این تفکر که نباید خود را وقف یک نفر کنند و آشنایی با انسان هاي متفاوت ارزش آنها را زیاد می کند، خود را در اختیار هر کسی که از راه رسید قرار می دهند، آنگاه زنان فقط براي توجیه خود، این امر را تنوع طلبی و گونه اي از متمدن بودن می دانند. حال اینکه غافلند فقط مانند وسیله اي در دست مردانند که وقتی تاریخ مصرف آنها گذشت دور ریخته می شوند. در اینجاست که روح لطیف زن می شکند، تهی گرا می شوند و به پوچی می رسد و هیچ عشق و عاطفه اي در زندگی شان نخواهد ماند. آنها دچار روز مرگی می شوند و در این باتلاق که خود به دست خودشان ساخته اند، بیشتر فرو می روند.( همان، 1388 : 131 -132)
3.    جدایی زنان از نقش همسری و مادری
از دیگر موارد نقض حقوق زنان در امریکا جدایی زنان از نقش های اصلی خویش یعنی نقش همسری و مادری و منحرف کردن آنها به سمت نقشها و ارتباطات ناهنجار و مغایر با طبیعت زنانه است . امروزه از سوی فمینیستها بویژه فمینیستهای راست گرا به زنان امریکایی دائماً اینگونه القا می شود که:  ...از خانواده خود خداحافظی کنید چرا که خداحافظی شما به منزله سلام نمودن به زندگی و آزادی است . طلاق می تواند بهترین اتفاقی باشد که در زندگی شما رخ داده است . همسرانتان را ترک کنید و هم جنس باز شوید. طلاق ، امر مثبت و در جهت رهایی فردی از ازدواج است .... اینگونه القائات توسط فمینیسم لطمات روحی و جسمی بسیاری را به زنان وارد نموده چرا که زنان با بخشی از عواطف و نیازهای خود چون فرزند داری و نقش آفرینی در خانه به مبارزه برخاسته اند .  چندی پیش مجله امریکایی نیوزویک ، چنین گزارش داد که : « طلاق گرفتن در امریکا به آسانی تاکسی گرفتن است . با وجودی که پس از طلاق ، زن امریکایی خویشتن را آزادتر حس می کند ولی از هر 4 زن مطلقه یکی الکلی می شود و میزان خودکشی میان آنها سه برابر زنان شوهر دار است . » ویلیام گاردنر نویسنده کانادایی در این باره می نویسد : فمینیسم از طریق ترویج طلاق آسان و استقلال اقتصادی ، مشوق ایجاد نوعی نظام تعدد زوجات بوده است ، نظامی که در آن مردان قوی در طول زندگی خود می توانند تعداد بسیاری همسر جوان تر داشته باشند و زنان در این میانه بازنده اند. اکنون بسیاری از زنان فعال امریکایی به مشکلات موجود در امریکا در مورد زنان اعتراف می کنند . خانم دنیل کریتندن  نویسنده و روزنامه نگار کانادایی مقیم امریکا چندی پیش در سخنرانی خود در امریکا چنین اظهار داشت :  اینک زنان امریکایی این واقعیت را دریافته اند که در پی شعارهای ظاهر پسند دفاع از حقوق زنان ، نتوانسته اند به حقوق واقعی خود دست یابند . سوزان فالودی نویسنده و روزنامه نگار امریکایی در این باره می گوید :« در پشت این شادی و سرور و بزرگداشت پیروزی زنان در امریکا و در ورای اخباری که همواره و بی وقفه تکرار می شود که مبارزه برای حقوق زنان به ثمر نشست ، پیام دیگری خودنمایی می کند ؛ این پیام به زنان می گوید : اکنون شما آزاد و برابر هستید ولی هیچ وقت بدبخت تر از این نبوده اید .» این اعترافات ، شاهدی است برای آنهایی که تصور می کنند غرب و آمریکا مهد آزادی و حقوق بشر می باشد در حالی که این آزادی افسار گسیخته ، به حقوق ، شخصیت و کرامت زنان لطمه فراوانی وارد کرده است .(سپهری ،1393)
4.    ممنوعیت حجاب زنان مسلمان در اروپا
این حقیقت تلخ وجود دارد " اسلام هراسی" در چند دهه گذشته به ویژه از حادثه یازدهم سپتامبر به بعد رو به افزایش است . یکی از مظاهر " اسلام هراسی"  که در میان بسیاری از اروپاییان و مردم امریکای شمالی در دهه گذشته شیوع یافته عبارت است از منع حجاب و برقع .برخی افراد این دو پوشش را که زنان مسلمان از ان به عنوان نماد دین خود استفاده می کنند به عنوان امری اهریمنی و نماد ستم دینی و سلطه مرد توصیف می کنند.زنان در سراسر دنیا به وسیله ابزارهای قانونی با اجبار در پوشیدن یا برداشتن برقع و حجاب خود با نقض شدیدآزادی های شخصی و دینی مواجه می شوند . حجاب و برقع در کشورهای متعددی از جمله فرانسه اسپانیا بلژیک.ایرلند .لبنان و ترکیه به درجات مختلف ممنوع شده است . سیاستمداران و روزنامه نگاران مختلف به طور یکسان حمایت خود را از ممنوعیت برقع و حجاب در سراسر اروپا ابراز کرده اند و دلایل حمایت خود را اموری از قبیل " تساوی ازادی یک پارچه سازی و سکولاریسم"  می دانند .( السامرایی ،1391 :37)
5.    خشونت علیه زنان در کشورها ی غربی
اعمال خشونت علیه انسان‌ها در تمام ادوار تاریخ با شدت و ضعف وجود داشته است. اما زنان و دختران در مقابل خشونت آسیب پذیرتر می‌باشند، زیرا آنان دارای روحی لطیف و از نظر جسمانی نسبت به مردان ضعیف هستند. اثرات مخرب این آسیب‌ها بر زنان، از نظر روحی و روانی در خانواده و جامعه کاملاً محسوس می‌باشد. متأسفانه از قرن 19 به بعد که جو حاکم بر کشورها به سمت سکولاریستی و اومانیستی پیش رفت، آرام آرام خشونت علیه زنان بیشتر شد تا جایی که در کشورهای غربی به فکر مقابله با خشونت علیه زنان افتادند و مراکز متعددی برای حمایت از زنان آسیب‌دیده در غرب تشکیل دادند، اما طبق آمارهای که در این مقاله ارائه شده، معلوم می‌گردد که این مراکز از کارآیی لازم برخوردار نیستند؛ زیرا خشونت‌ها از نظر کمیت و کیفیت رو به فزونی است.(سروریان ،1383 :302)  اگرچه در سال 1979 کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان به موضوع خشونت علیه زنان صراحتا اشاره نکرد و تنها  در توصیه نامه هایی (12 و19) این موضوع را مطرح کرد و از دولتها خواست تدابیری در این باره بیندیشند. در سال 1993 برای نخستین بار جامعه بین‎المللی حقوق بشر رسماً خشونت علیه زنان ، را به عنوان یکی از موارد نقض بنیادین حقوق بشر به رسمیت شناخت. اعلامیه 1993 در رفع خشونت علیه زنان شد اولین سند بین المللی به صراحت خطاب به خشونت علیه زنان، ارائه چارچوبی برای اقدام ملی و بین المللی است.( http://www.unwomen.org)
1-5 مصادیق خشونت علیه زنان در انگلیس
انگلیس یکی از کشورهای پیشرفته غربی است، با این حال خشونت‌های جنسی و تجاوز در آن هر ساله رو به رشد است. در ژانویه ۲۰۱۳ (دی ۱۳۹۱)، وزارت دادگستری انگلیس و دفتر آمار ملی و اداره داخلی این کشور، نخستین بولتن آماری مشترک و رسمی‌درباره خشونت‌های جنسی را با نام «نگاهی به خشونت جنسی در انگلستان و ولز» منتشر کردند. براساس این گزارش، حدود ۸۵ هزار زن سالانه به‌طور متوسط مورد تجاوز قرار می‌گیرند. بیش از ۴۰۰ هزار زن نیز سالانه با خشونت‌های جنسی مواجه می‌شوند. یک نفر از هر ۵ زن ۱۶ تا ۵۹ ساله چند نوع از خشونت‌های جنسی را تجربه کرده است .(حامیان ولایت ،1393)
2-5 مصادیق خشونت علیه زنان در فرانسه
در فرانسه، تعداد قابل توجهی از زنان از سوی همسرانشان قربانی خشونت منجر به مرگ می شوند(در این کشور، ۹۵ % قربانیان خشونت را زنان تشكیل می‏دهند و ۵۱% آن‏ها قربانی خشونت توسط همسرانشان هستند).علاوه بر این، زنان در مشاغل کم اهمیت مانند خدمتکاری و کار در رستوران و هتل به کار گرفته می شوند. آمار فحشاء در فرانسه در حال گسترش است.زنان و دختران جوان اروپای شرقی اغلب به اجبار و توسط شبکه های سازمان یافته وارد فرانسه می شوند. (مشرق ،1391)
-دختران مسلمان فرانسوي به جرم داشتن حجاب از حضور در جامعه منع مي‌شوند. براساس آخرين گزارش كميته رفع تبعيض عليه زنان دركشور فرانسه، داشتن هرگونه نشانه يا پوشش مذهبي در مدارس اين كشور ممنوع است كه اين مانع از مشاركت اجتماعي دختران مي‌شود. زنان مهاجر در فرانسه در زمينه‌هاي مختلف از جمله دسترسي به آموزش، اشتغال و امكانات بهداشتي در محدوديت قرار دارند. طرد زنان سالخورده در كشور فرانسه افزايش يافته است و زنان مهاجر به شدت تحت بدرفتاري قرار دارند ولي تاكنون در اين زمينه تدبيري انديشيده نشده است.
- در اين كشور، رفتار با حيوانات بهتر از رفتار با زنان است زيرا اگر مردي سگي را در خيابان بزند مردم شاكي مي شوند، ولي اگر مردي همسرش را در ملأ عام بزند هيچ عكس العملي را از مردم نمي توان ديد.( www.rome.icro.ir)
3-5 مصادیق نقض حقوق بشر درآمریکا
- در یکی از پژوهش های اخیر انجمن آمریکایی زنان دانشگاهی (AAUW)، معلوم شد که 85 درصد دختران درآمریکا از موارد وقوع مزاحمت های جنسی در مدارس گله دارند. از هر پنج دختر دانشجوی آمریکایی یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته است و تنها کمتر از پنج درصد از این موارد به پلیس گزارش می‌شود.
- تحقیقات درآمریکا نشان می دهد دو سوم از یک نمونه 535 نفری زنان جوان در واشنگتن براثرسوء استفاده جنسی آبستن، 55% مورد آزار جنسی و دست درازی، 42 درصد قربانی تجاوز به عنف نافرجام و44 درصد قربانی تجاوز به عنف شده اند.
-کتک خوردن شدید، بزرگ ترین علت آسیب دیدگی در میان زنان آمریکا است و دفعات استفاده از بخش فوریت های پزشکی در این مورد (متجاوز از یک میلیون بار در هر سال) بیش از دفعات استفاده از این بخش در مورد سوانح اتومبیل، کیف زنی و تجاوز جنسی بر روی هم است.
- بیش از یک میلیون زن 65 ساله و بالاتر در آمریکا هر ساله قربانی بدرفتاری و خشونت می شوند.
- بنابر گزارش سازمان جهانی حقوق بشر، درآمریکا زندانیان زن از سوی زندانیان مرد مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند. همچنين طبق شهادت زناني که در شرکت‏هاي آتش‏نشاني آمريکا کار مي‏کنند، آنها به قدري مورد اذيت و آزار جنسي هستند که خطري براي زندگي آنها بشمار مي‏روند.»( www.rome.icro.ir)
نتیجه گیری
با توجه به مطالب بیان شده می توان به این جمع بندی رسید که علیرغم ادعای غرب مبنی بر رعایت حقوق زنان این کشورها در رعایت حقوق زن ریاکارانه عمل می کنند. زنان در غرب به عنوان ابزار جنسی محسوب می شوند و با جایگزینی مفهوم " بی بند و باری " به جای مفهوم با کرامت " آزادی " وی را از نقش مادری و همسری دور کرده است و در این راستا لطمات جسمی و روحی فراوانی به زنان و اصالت خانواده وارد کرده اند. از طرف دیگر می توان از خشونت هایی علیه زنان محجبه مسلمان در این کشور نام برد که با محدود سازی آنها در محیط آموزشی همراه بوده و آنها را از حقوق اولیه خود محروم کرده است .همچنین آمار و ارقام در حال افزایشی از خشونت های جنسی و ضرب و شتم و... در کشورهای به اصلاح پیشرفته انگلیس ،فرانسه و آمریکا وجود دارد که زندگی زنان را با بحران جدی روبه رو کرده است .
منابع
السامرایی، سلمی .(1391) ، ممنوعیت حجاب و پوشیه، حمله به حقوق زنان و جوامع سکولار است ، مترجم :جواد طاهری ، مجله: سیاحت غرب، سال دهم - شماره 115 
جلالی محمود.بنی نجاریان صفورا ،(1389) ، مطالعه تاریخی وضعیت سیاسی –حقوقی زنان در جهان از آغاز تاکنون فصلنامه سیاست .دوره 40.شماره 4
دورانت ، ویل .(1373)،  لذات فلسفه، ترجمه : عباس زرياب ، تهران : شركت انتشارات علمى و فرهنگى
دیانی ، مکیائیل ،( 10 خرداد 1392)  .زن؛ ابزاری برای تمدن غرب ، وطن امروز رسولی ،نوید. غرب وخشونت عليه زنان ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
http://www.rome.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=208&pageid=35887
سروریان ، سید محمدکمال .(1383) ، خشونت علیه زنان در فرانسه و امریکا ، مطالعات راهبردی زنان ، شماره 23
سپهری ، عصمت .( 17 خرداد 1393 )، تشدید نقض حقوق زنان در آمریکا
http://news.irib.ir/2014-12-10-06-21-12/item/49320
مختاری ،محمد حسین .(1388)، زن و رؤیاي آزادي در غرب ، طهورا ، سال دوم/ شماره چهارم
____، (۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ) ، از فروش زنان به عنوان "کالای جنسی" در سرزمین‌های اشغالی تا قانون "سقط جنین داوطلبانه" در اروپا ، مشرق نیوز
____ ،(16 اسفند 1393) ،. افزایش تجاوز به زنان در غرب و سکوت کاسبان حقوق بشری، روزنامه حامیان ولایت،  سال اول ،شماره 83
____، از فروش زنان به عنوان "کالای جنسی" در سرزمین‌های اشغالی تا قانون "سقط جنین داوطلبانه" در اروپا ، ۳۰ بهمن ۱۳۹۱، http://www.afghanirca.com/printable.php?id=13218
Shah , Anup.( March 14, 2010), Women’s Rights , Global Issues ,
http://www.globalissues.org/article/166/womens-rights
____ , (November 2014),women’s Rights are Human Rights , United Nations , No. E.14.XIV.5
Global Norms and Standards: Ending Violence against Women  http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards
Women's Rights , american civil Liberties Union
https://www.aclu.org/womens-rights