بحران کودکان در آمریکا

 


چکیده
کودکان به جهت ضعف قوای جسمی، روحی و عدم استقلال، نیازهای ویژه خود را دارند که رفع آنها محتاج مراقبت و حمایت خاص خانواده و جامعه است. در این راه قرن نوزدهم آغاز حرکتی به سوی تدوین مقرراتی جهت حمایت از حقوق کودکان بود ولی ایالات متحده آمریکا هیچ تعهدی به این قوانین و مقررات ندارد و همواره حقوق کودکان نقض می شود. در این مقاله سعی می‌شود که موارد نقض حقوق کودکان در آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. فقر نسبی کودکان، حبس ابد برای کودکان، آزار جنسی و تجارت کودکان، قتل کودکان،مجازات کودکان در دادگاه های بزرگسالان از جمله اقداماتی است که در این کشور علیه کودکان صورت می‌گیرد.
 کلیدواژه: کنوانسیون حقوق کودک،حقوق بشر،تعریف حقوق کودک،استثمار کودکان.

مقدمه
کودکان همواره در معرض بهره کشی، سوء استفاده و آزار و اذیت جامعه خود بوده اند. محرومیت هایی  که تا بحال به آنان تحمیل شده دارای سوابقی طولانی است؛ اسناد و شواهد تاریخی از جمله فروش اولاد توسط والدین همانند سایر کالاها برای بردگی( دورانت،1366: 466-465)، رفتار غیر انسانی مردان عربستان با دختران در دوره جاهلیت(بوازار،1358: 38) و موارد بسیار دیگر که در تاریخ وجود دارند. بر این اساس،حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد. این امر، مسأله جدیدی نیست و شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می گردد. ضرورت ارائه مراقبت ويژه براي كودك در اعلاميه حقوق كودك ژنو مورخ  1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردیده است. همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی(به ویژه مواد 23 و 24)، در میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی(بویژه ماده 10) نیز بر حقوق کودکان تأکید شده است.
در ادامه این روند، کنوانسیون حقوق کودک اولین کنوانسیونی بود که در طول تاریخ اهمیت کودکان و حقوق آنان و نقشی که والدین و خانواده ها در ایجاد محیطی امن برای تربیت کودکان دارند،تأکید کرد. این کنوانسیون در سال 1989 به تصویب 193 کشور رسید که دارای یک مقدمه و 54 ماده است. تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به جز آمریکا، سومالی ( که نشانی از یک دولت را ندارد) و سودان جنوبی پیمان‌نامه حقوق کودکان سازمان ملل را پذیرفته و امضا کرده‌اند. این کنوانسیون در زمان دولت ریگان و کلینتون پیش نویس آن به مجلس سنا برده شد، اما هنوز به تصویب دوسوم از اکثریت نمایندگان مجلس سنا نرسیده است.
حمایت از حقوق کودکان فقط به کنوانسیون حقوق کودک محدود نمی شود، بلکه اسناد و کنفرانس های متعدد بین المللی وجود دارد که در راستای حمایت از حقوق کودک تدوین و گزارش شده است.از جمله پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون در مورد فروش،فحشا و پورنوگرافی کودکان که در 25 می سال 2000 به تصویب رسید.
بر این اساس حقوق کودک از جایگاه ویژه ای در بین تمامی کشورها برخوردار است ولی در کشور آمریکا روزانه حقوق کودکان به شیوه های مختلف مورد نقض قرار می گیرد و این کشور به کنوانسیون حقوق کودک مورخ 1989 و دو پروتکلی که در سال 2000 به آن ضمیمه شده است، مقید نیست.
تعریف و مفهوم کودک
شاید تعریف کلمه کودک و بیان مفهوم آن کمی خنده آور به نظر آید، چون ممکن است تصور شودکه معنای کودک از بدهیات است. اما علمای حقوق و فقهاء به جهت تأثیرات خاصی که دورة کودکی در حقوق و تکالیف دارد اقدام به تعریف آن نموده اند. از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع و تا رسیدن به سن قانونی ادامه می یابد. حد فاصل میان نوزادی و نوجوانی را عرف عام دوره ی کودکی می گویند.
علماء حقوق ذیل کلمه صغیر می گویند: پسر و دختری که به بلوغ شرعی نرسیده است از محجورین است، به محض رسیدن به بلوغ حجر او محو می شود، بدون این که احتیاج به صدور حکم از سوی حاکم شرع باشد، اگر پیش از بلوغ به حدی رسد که دارای تمیز باشد او را صغیر ممیز گویند.(لنگرودی،1381: 2352)
همچنین ذیل واژة بلوغ می نویسند: سن بلوغ و رشد با پیدایش یکی از پنج وضعیت برای طفل حاصل می شود که عبارت از روئیدن مو در بعضی قسمت های بدن، احتلام در پسران، حیض در دختران، رسیدن به سن 9 سال تمام در دختران و 15 سال تمام در پسران، و استعداد بارور شدن دختران خواهد بود. (همان: 882) اگر این ویژگی ها در کسی به منصة ظهور و مشاهده نرسد کودک است و الا نوجوان یا جوان خواهد بود. و نیز گفته شده که صغار جمع صغیر است و در اصطلاح «صغیر» به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.(طاهری،1376: 124)
از نظر کنوانسیون حقوق کودک، افراد انسانی کمتر از 18 سال، کودک محسوب می شوند، مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.(مجله بیماریهای کودکان،1385: 237) در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده; ولی به ابتدای کودکی اشاره ای نشده است . (حبیبی،1389: 32) شاید گفته شود که این مسأله بدیهی است و ابتدای کودکی، از همان زمان تولد انسان می باشد ولی برخی گفته اند:
«این تصور از نظر اسلام قابل قبول نیست; زیرا از نظر فقه شیعه، ابتدای کودکی از لحظه انعقاد نطفه می باشد .»(همان:33)
ولی به نظر می رسد که این ایراد و برداشت از اسلام، قابل نقد باشد; چرا که اسلام، به هیچ وجه به مرحله «انعقاد نطفه تا تولد» ، به عنوان «کودک » یاد نکرده است . هر چند از این دوران، مرحله به مرحله حمایتهای ویژه ای کرده است، ولی نه با عنوان «کودک » ، بلکه با عنوان «جنین » . آیات متعدد قرآن(سوره حج،آیه 5) و کتب فقهی، مؤید این مطلب است .
بنابراین مقطعی از عمر انسان به دورة کودکی اختصاص دارد، هر چند که از لحاظ عرفی، حقوقی و فقهی، مرز دقیقی برای آن تعیین نشده است. چون اوضاع شرایط محیطی، وراثتی و تغذیه در آن مؤثر است. اما با پیدایش یکی از حالات فوق انسان از وضعیت کودکی خارج و به دوره‌ی نوجوانی و جوانی وصل می گردد.
تاریخچه حقوق کودکان در آمریکا
دوره اول از زمان های استعمار تا سال 1875 را دربرمی‌گیرد. در این دوره هیچ سازمان و قانونی وجود نداشت که از کودکان حمایت به عمل آورد و حقوق آنان را محافظت کند.در این دوره در برخی شهرهای آمریکا پرورشگاه هایی تأسیس شد که کودکان بی سرپرست را در آن نگهداری می کردند و این کودکان بدون هر نوع تسهیلات آموزشی و امکانات زندگی ایده آل پرورش می یافتند. دوره دوم از سال 1875 تا سال 1962  را شامل می‌شود. در این دوره زمانی برخی سازمان های غیر دولتی حمایت از حقوق کودکان تأسیس شد ولی در همه جا امکان دسترسی به آن وجود نداشت و فقط در برخی شهرهای بزرگ به صورت محدود حمایت هایی از برخی حقوق کودکان به عمل آمد. دوره سوم از سال 1962 تا عصر حاضر است. در این دوره حمایت از کودکان پیشرفت قابل توجهی پیدا کرد و سرویس حمایت از کودکان در همه روستاها و شهرهای کوچک قابل دسترس شد و برای هزاران کودک قابلیت اجرا پیدا کرد.(E.B.Myers,2008: 449-454)
با وجود چنین پیشرفت هایی که رخ داده است، آمریکا همچنان به عنوان کشوری شناخته می‌شود که بیشترین نقض حقوق کودک در آن صورت می گیرد و به قوانین پایبند نیست و کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل هایی که بعدها به آن ملحق شده است را امضا نکرده است.
نقض حقوق کودکان در آمریکا
آمریکا خود را قدرت برتر می‌داند و رسانه های بزرگ را در اختیار دارد و نفوذ فراوانی در سازمان ملل دارد. این کشور مدعی است که استانداردهای جامعه آنها برتر از استانداردهای جهانی است و بنابراین سیاست استثناگرایانه ای را در پیش گرفته است. این امر با اعتراض کشورهای اروپایی مواجه شده است و همواره مواردی از نقض حقوق بشر به خصوص حقوق کودکان در این کشور توسط دیده بان حقوق بشر، کمیته تخصصی سازمان ملل و دیگر نهادهای مربوطه ارائه می‌شود و باعث تخدیر چهره عمومی این دولت می‌شود. در ذیل نمونه هایی از نقض حقوق کودکان برشمرده شده است.
محاکمه کودکان در دادگاه بزرگسالان
بیش از 1500 نوجوان به علت جرایمی که قابل چشم پوشی بوده، به جای محاکمه در دادگاه نوجوانان، در دادگاه بزرگسالان تحت محاکمه های سنگینی قرار گرفته اند و در بسیار از موارد برای مدت های طولانی زندانی می شوند.آلبا مورالسˈ محقق دیدبان حقوق بشر می گوید: نوجوانان ایالت فلوریدا، تحت قانون ˈپرونده مستقیمˈ (direct file) ایالت فلوریدا، حق رأی دادن یا سیگار خریدن را ندارند ولی می توانند در دادگاه به عنوان یک فرد بالغ محاکمه شوند.
وی اضافه می کند: کودکان در روند رشد جسمی و عقلانی می باشند و هنوز به سن بلوغ عقلانی نرسیده اند. محاکمه و زندانی کردن کودکان به علت بی تجربگی و اشتباهات دوران جوانی باعث جلوگیری از رشد و صدمه به آنان می شود. یکی از کودکان در مصاحبه ای با این سازمان می گوید: دادگاه بزرگسالان فقط می خواهد ما را زندانی کند ولی دادگاه نوجوانان قصد کمک به ما برای آینده ای روشن را دارد.( afghanistan.shafaqna.com )
همچنین طبق قوانین بین المللی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال می بایست در دادگاهی مختص به خود محاکمه شوند و مجازات آنها با مجازات بزرگسالانی که همان جرم را مرتکب شده اند، باید متفاوت باشد  و باید حداکثر توجه را به مهم ترین منافع کودکان معطوف داشت. از این جهت در ماده 3 کنوانسیون آمده است که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی یا ارگان های خصوصی انجام می شود،باید منافع کودک از اهم امور باشد.(Lesley: p 247) این در حالی است که در 44 ایالت آمریکا قانون درباره برخی جرائم سنگین نظیر قتل و فعالیت های باندی هیچ تفاوتی بین بزرگسالان و نوجوانان قائل نشده است. به عنوان مثال در ایالت فلوریدا نوجوانان از 14 سالگی به بعد سیستم قضایی و محاکمه یکسان با بزرگسالان دارند حیرت در این باره زمانی نمود می یابد که آمریکا بسیاری از دول جهان را به سبب تکالیف و حقوق کیفری مشابه برای کودکان تحت فشارهای شدید قرار می دهد.
استثمار جنسی کودکان
سوء استفاده جنسی و استثمار جنسی کودکان ازجمله پورنو گرافی کودکان و فحشاء، نقض جدی حقوق اساسی کودکان است. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره خرید و فروش، روسپیگری و پورنوگرافی کودکان در سال 2000 تصویب شده است که در حقیقت تصویب آن واکنش جامعه جهانی به گسترش و توسعه جرائم فروش و روسپیگری و هرزه انگاری کودکان از طریق ابزارهای مدرن است. فروش کودکان(عرضه کردن، تحویل دادن یا پذیرفتن کودک به هر وسیله، به منظور بهره برداری جنسی ، عکس برداری از اعضای بدن کودک برای سودجویی، وادار کردن کودک به کار اجباری)، قبول فرزندخواندگی با واسطه و نامناسب به دلیل نقض مقررات فرزندخواندگی، عرضه کردن و فراهم کردن تسهیلات، پیدا کردن کودک برای روسپیگری، تولید و توزیع کردن، اشاعه کردن،وارد و صادر کردن، عرضه کردن، فروختن هر ابزاری در ارتباط با کودک و برای بهره برداری های فعالیت جنسی کودک باشد، جرائم موضوع پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک هستند و دولت های عضو ، متعهد به جرم انگاری این جرائم در حقوق داخلی خود شده اند. اما در آمریکا همچنان سوءاستفاده جنسی از کودکان وجود دارد. (خسرو شاهی و پورقهرمانی،1390: 69-68)
توسعه اینترنت و ارتباطات بین الملل از جمله عوامل تشدید کننده سوء استفاده جنسی از کودکان بوده است. مطالعات نشان می دهد که نزدیک به 20٪ از کودکان در اروپا و آمریکا اشکال متعددی از خشونت جنسی را در دوره کودکی خود تجربه کرده اند. ضمن اینکه میزان این خشونت های جنسی رو به کاهش نبوده و درحال تبدیل شدن به یک موضوع نگران کننده در آمریکا است. مبارزه با این خشونت ها نیز بسیار دشوار است. کودکان آسیب پذیر هستند و اغلب از اعلام خشونت جنسی وارده بر خود شرم داشته و می ترسند. اینترنت نیز شرایطی را فراهم کرده است که سوء استفاده جنسی از کودکان افزایش یابد. جرم و جنایات سازمان یافته در این حوزه می تواند سود بسیار با ریسک پایین ایجاد کند.
مجموع درآمد صنعت پورنوگرافی آمريکا در سال 2006، 3/13 میلیارد دلار بود. طبق گزارش سال 2003 انجمن ملی جلوگيری از تعدی به کودکان، هرهفته در آمريکا بيش از ٢٠ هزار تصوير مربوط به پورنوگرافی کودکان به صورت آنلاين پست می شود. حدود ٢٠ درصد تصاوير مستهجن مربوط به کودکان است و يکصد هزار سايت، تصاوير غيرقانونی مستهجن مربوط به کودکان را منتشر می کنند. تا دسامبر ٢٠٠٥ درآمد سالانه پورنوگرافی کودکان، ٣ ميليارد دلار بود.(ایزدی،1389: 13)
قتل کودکان
قتل دیگر حوزه ای است که  جان کودکان را در برخی کشورها به شدت تهدید می کند. کودکان در کشورهای غربی نیز از جمله مهمترین قربانیان قتل هستند. در این میان ایالات متحده آمریکا بیشترین نرخ قتل کودکان را در میان کشورهای غربی دارد. به گزارش روزنامه "يو.اس.اي تودي " در تاريخ ٨ اکتبر ٢٠٠٩ ، کودکان آمريكايي همواره قربانيان خشونت هستند و خطرات زيادي زندگي آنها را تهديد مي کند. بر اساس گزارش منتشر شده در سال ٢٠٠٨، 1494 کودك زير ١٨ سال در سرتاسر آمريكا به قتل رسيده اند.(همان:23)
 بنا بر گزارش یونیسف میلیون ها کودک در سراسر جهان با سوء استفاده جسمی،‌ جنسی و عاطفی از جمله قتل و قلدری و سوء استفاده جنسی روبرو هستند. بنا بر تحلیل های صورت گرفته،‌ خشونت علیه کودکان تهدیدی برای کودکان در دوران جوانی و بزرگسالی است. تنها در سال 2012، 95 هزار مورد کودک و نوجوان بین 0 تا 19 سال به قتل رسیده اند.
اگرچه بیشتر قربانیان قتل در کشورهای با سطح درآمد متوسط و پایین رخ داده است اما در میان 34 کشور پیشرفته، ایالات متحده آمریکا بیشترین میزان قتل کودکان را ثبت کرده است. در سال 2012 به ازای هر 100 هزار نفر، 4 نوجوان به قتل می رسد. این میزان نرخ قتل کودکان در آمریکا با نرخ قتل کودکان در عراق پس از حمله نظامی 2003 آمریکا برابری می کند.
حبس ابد برای کودکان
بر اساس مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، صدور حکم حبس ابد حتی برای کودکانی که به جرایمی بزرگ دست زده باشند، عملی غیر انسانی و مخالف اصول بنیادین یک جامعه بوده و قریب به اتفاق کشوهای دنیا هم این موضوع را پذیرفته اند.در ایالات متحده، اینک 2270 کودک محکوم به حبس ابد هستندو در حال گذراندن مجازات خود در زندان های کشورشان هستند. در میان این کودکان،227 کودک در زندان های کالیفرنیا قرار دارند. تا پیش از سال 1990 میلادی، تنها چند کودک محکوم به حبس ابد در زندان های ایالات متحده وجود داشتند. جورج بوش(رئیس جمهور پیشین امریکا) در برابر انتقادات مطرح شده پیرامون این موضوع اعلام نموده است که این مجازات تنها برای کودکانی اجرا می گردد که به جرایم بزرگی دست زده باشند. اما بر خلاف این ادعا، ما شاهدیم که حقیقت کاملاً وارونه است. مثلاً بر اساس بررسی های دیده بان حقوق بشر،26 درصد کودکان محکوم به حبس ابد، بر اساس قانون جزایی ویژه افراد بزهکار و جنایتکار، به جنین مجارات هایی محکوم گردیده اند.(مکلایر:34)
کودکان کار در آمریکا
صدها هزار تن از کودکان در مزارع آمریکا کار می کنند. قانون استانداردهای عادلانه کار ۱۹۳۸ کودکان کارگر مزرعه را از مقررات حداقل سن و حداکثر ساعات کار که بر کودکان کار دیگر اعمال می شود، معاف می کند. در نتیجه کودکان کارگر مزرعه اغلب ۱۰ ساعت یا بیشتر درروز کار می کنند و در معرض خطر آفت کشها ، مسمومیت با نیکوتین،گرمازدگی، صدمات، از کارافتادگی های مادام العمر و مرگ قرار می گیرند.
۷۵ درصد کودکان زیر ۱۶ سال که بر اثر صدمات ناشی از کار در سال2012 فوت کرده اند در بخش کشاورزی کار میکرده اند. (گزارش تحلیلی شماره 42، 1393: 13)
همچنین دیده بان حقوق بشر در مورد کار کودکان 12 ساله و بهره کشی از آنها در مزرعه های کشت تنباکو هشدار داده است و گفته است که حقوق کودکان در این زمینه به شدت نقض شده است.این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر در گزارشی نوشته است که خلاء قانونی و نبود نظارت کافی بر شرکت های تولید کننده تنباکو در آمریکا باعث شده است که کودکانی با متوسط سن 12 سال در وضعیت سختی بر مزارع کشت تنباکو به کار گرفته شوند. دیده بان حقوق بشر در گزارش خود با استناد به نمونه های عینی از کودکانی که در این مزارع کار می کنند، از دولت آمریکا خواسته است که با تدوین قوانین و نظارت بر کار شرکت های فعال در صنعت دخانیات مانع سوء استفاده آنها از کودکان شود. ( www.usviewer.com)
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که بسیاری از کودکانی که در مزارع تنباکو کار می کنند به خاطر تماس پوستی زیاد با برگهای تنباکو و جذب زیاد نیکوتین در معرض بیماری به نام «مرض توتون و تنباکوی سبز» قرار دارند. این بیماری باعث ضعف جسمانی شدید در کودکان بر اثر استفراغ، سرگیجه و سردرد شدید  و مستمر می شود. گزارش دیده بان حقوق بشر می افزاید: «دوازده ساعت کار بر روی مزارع با زمان های استراحت بسیار کم و گرمای طاقت فرسا منجر به رنج فراوان کودکان شده است.» ( www.usviewer.com)
فقر نسبی کودکان
بهرمندی از تغذیه و خوراک مناسب، از حقوق مسلم کودک و برطرف کننده نیاز جسمی اوست. بر اساس بند ج ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک ، کشورهای طرف کنوانسیون متعهد شده اند:مبارزه با بیماری ها و سوتغذیه را از راه فراهم کردن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم دنبال کنند.(بافکار،1387: 105)
وزارت کشاورزي آمريكا در تاريخ ١٧ نوامبر ٢٠٠٩ گزارشي را منتشر کرد که بر اساس آن ١٦٫٧ ميليون کودك و يا به عبارت ديگر يك چهارم کل کودکان آمريكايي در سال ٢٠٠٨ غذاي کافي نداشته اند. سازمان حمايت از امور تغذيه کودکان در آمريكا در مقاله اي که در تاريخ ٧ مه ٢٠٠٩ در پايگاه اينترنتي اين سازمان منتشر شد، گزارش کرد: بيش از ٣٫٥ ميليون کودك زير ٥ سال در آمريكا با گرسنگي مواجه هستند که اين رقم ١٧ درصد از کل جمعيت کودکان زير ٥ ساله در آمريكا را به خود اختصاص داده است.
شبکه تلويزيونی "سي.ان.ان " در تاريخ ١٠ مارس ٢٠٠٩ گزارش کرد: بر اساس آمار و ارقام منتشر شده در مرکز ملي رسيدگي به امور افراد بي خانمان در آمريكا، از سال ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٦ بيش از ١٫٥ ميليون کودك آمريكايي بي سرپناه بوده اند و يا به عبارت ديگر از هر ٥٠ کودك يكي از آنها در خيابان ها آواره بوده اند که سن42 درصد از آنها کمتر از ٦ سال بوده است و بيشترشان کودکان سياه پوست آمريكايي و يا سرخ پوست بوده اند. (ایزدی،1389: 23)
به گزارش واشنگتن پست در تاريخ ٢١ سپتامبر ٢٠٠٩ ، تقريباً يك دهم کودکان در آمريكا در سال ٢٠٠٨ تحت
پوشش بيمه خدمات درماني نبوده اند. بر اساس گزارش هاي رسيده در حدود ٧٫٣ ميليون کودك و يا ٩٫٩ درصد از کل جمعيت آمريكا در سال ٢٠٠٨ بيمه خدمات درماني نداشته اند.
طبق آمار «بنياد رشد کودکان» مورخ 15 دسامبر 2011، درصد کودکاني که در آمريکا در فقر زندگي مي‌کنند، از 9/16 درصد در سال 2006 به تقريبا 22 درصد در سال جاري رسيده است. همچنین طبق آمار «مرکز سرشماري آمريکا» در سال 2011، در حداقل10 ايالت آمريکا، از ميان هر 4 کودک متولد شده، يک کودک در خانواده‌اي زير خط فقر به دنيا مي‌آيد.(همان: 23)
نتیجه گیری
همان طور که دیده شد، کودکان در ایالات متحده آمریکا با اشکال خاصی از خشونت علیه خود روبرو هستند. سال 2014 نیز سال بسیار خشونت باری علیه کودکان در سراسر جهان از جمله آمریکا بوده است. یونیسف در جدید ترین گزارش خود اعلام کرده است که بحران اقتصادی جهانی 2.6 میلیون کودک در کشورهای پیشرفته را زیر خط فقر قرار داده است که این مساله عواقب وخیمی را علیه کودکان و جامعه آنها ایجاد خواهد کرد. در ایالات متحده آمریکا فقر کودکان از 34 ایالت به 50 ایالت افزایش پیدا کرده است. فقر، قتل ، حبس ابد برای کودکان، سوء استفاده جنسی از کودکان و محاکمه کودکان در دادگاه بزرگسالان و کار کودکان در مزارع و قرار گرفتن در معرض انواع بیماری های گوناگون از مهمترین موارد نقض کودکان در کشورهای پیشرفته است. در این شرایط نیاز است که اقدامات جدی در مقابله با انواع خشونت و نقض حقوق کودکان تدوین شود. نقش سازمان یونیسف به عنوان مرکزی که امور کودکان را مورد توجه دارد می تواند در این زمینه تأثیر گذار باشد.
می‌توان گفت نبود خانواده های مستحکم در آمریکا و آمار بالای کودکان بدون سرپرست و یا بد سرپرست منجر به گسترش سوء استفاده از کودکان در این کشور شده است. 
منابع
1-ایزدی،فؤاد. آمریکا از نگاه آمار، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اسلامی ایران،1389.
2-بافکار،حسین."نگاهی به حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون جهانی"، مجله طوبی،شماره 27: فروردین 1387.
3-بوازار،مارسل. اسلام و حقوق بشر، ترجمه دکتر حسن مؤیدی،دفتر نشر فرهنگ اسلامی:1358.
4- حبیبی، تهمینه. "نقد فقهی کنوانسیون حقوق کودک"، کتاب زنان، ش 16، 1389 .
5-حج/5; مؤمنون/14; غافر/67; قیامه/38 – 37 .
6-خسروشاهی،قدرت الله و بابک پورقهرمانی."پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم کودکان در پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک"، فصلنامه علمی-ترویجی پیشگیری از جرم، سال ششم، شماره هجدهم،بهار 1390.
7-دورانت،ویل.تاریخ تمدن(حقوق رومی)، جلد3، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی:1366.
8-طاهری،حبیب الله. حقوق مدنی، جلد1،چاپ دوم،قم،دفتر انتشارات اسلامی،1376.
9-کنوانسیون حقوق کودک.
10-گزارش تحلیلی شماره 42. کارنامه سیاه آمریکا در نقض حقوق بشر، تهیه شده در حوزه مشاورین معاونت فرهنگی امور بین الملل کمیته امام خمینی، فروردین 1393.
11- لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق، ج 3، چاپ دوم ، نشر گنج دانش:1381.
12-مجله بیماریهای کودکان. مقررات پزشکی،حقوق کودکان، دوره16، شماره 2، تابستان1385.
13-مکلایر،دنیل. "آمریکا و سومالی همچنان بر اجرای حکم حبس ابد برای کودکان اصرار می‌ورزند"، سیاحت غرب،شماره58. قابل دسترس در:
www.stgate.com.
http://afghanistan.shafaqna.com/others/human-right/item/2811212--14
http://www.crin.org/forchildren/index.asp-15

16-E.B.Myers,John. “ A Short History of Child Protection in America”,
Family Law Quarterly, Volume 42, Number 3 :2008.
Lesley, Roberts. "The best Interests of child" International Review.-17
http://www.usviewer.com/fa/content/8789/)18-