پیشرفت زنان ایرانی در پرتو انقلاب اسلامی ایران


چکیده:
حضور اجتماعی زنان از مهمترین ابزارهای پیشرفت یک کشور می باشد.
متاسفانه در بسیاری از کشورهای غربی نگاهی صرفا مادی و با محوریت آزادی جنسی به جایگاه بانوان می‌شود. در ایران نیز در دوران پهلوی با توجه به گستردگی فرهنگ و تمدن غربی، شاهد توجه این چنینی بوده ایم. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، این نگاه تحولی عظیم یافت. و زنان از جایگاه مادی به مراتب و نقش هایی با توجه به شخصیت انسانی خویش دست یافتند.
پیشرفتهایی در ابعاد انسانی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشانگر چنین ظرفیت عظیم زنان جامعه اسلامی است. در این پژوهش با بررسی پیشرفت زنان در ابعاد مختلف به این سوال پاسخ داده می شود که پیروزی انقلاب اسلامی چه تغییری را در جایگاه زنان ایجاد کرده است.
واژگان کلیدی:   زنان، آزادی، پیشرفت، ظرفیت، تمدن غربی
مقدمه
اجتماع مجموعه ای از افراد انسانی است که با نظامات، سنن، آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده اند. افراد انسانی که جامعه را تشکیل می دهند دو جنس مرد و زن هستند، همانگونه که خداوند آدمی را به دو صورت مذکر و مؤنث خلق نمود و با قرار دادن نیازهای طرفین در آن دو، زمینه تشکیل خانواده و تشکّل اجتماعات را فراهم آورده است، از طرفی، دیگر اندیشمندان اجتماعی، انسان را موجودی مدنی الطبع و به قول ارسطو حیوان سیاسی می دانند.
 استاد مطهری در خصوص نظر اسلام در این باره می فرماید: از آیات کریمه قرآن استفاده می شود که اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او پی ریزی شده است. در سوره مبارکه حجرات می فرماید: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداللّه اتقیکم» در این آیه کریمه، ضمن یک دستور اخلاقی، به فلسفه اجتماعی آفرینش خاص انسان اشاره می کند. به این بیان که انسان به گونه ای آفریده شده که به صورت گروههای مختلف ملی و قبیله ای (اجتماعی) درآمده است
با چنین تصوری از انسان، جامعه شناسان قائلند که او باید در اجتماع خویش نقش یا نقشهایی را ایفا نماید. این نقش آفرینی در جامعه مورد توجه خاص مکتب انسان ساز اسلام بوده است و این مکتب انسان را موجودی دارای مسؤولیت نسبت به دیگران و جامعه معرفی می کند و از وظایف مسلمانان می داند. چنان که در حدیث آمده است: کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته.
آنچه که قابل توجه است، این است که نقش آفرینی و مسؤولیت پذیری انسان در جامعه تنها اختصاص به مردان ندارد بلکه، زنان هم در این راستا سهم قابل توجهی در اجتماع دارند. همانگونه که سیاق حدیثی که در بالا ذکر شد نیز مبین همین مسأله است، زیرا خطاب به همه مسلمانان است. حضرت امام خمینی(ره) در این خصوص می فرمایند: زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه بلکه جامعه ها به استقامت و ارزشهای والای انسانی کشیده شوند.
بنابراین، زنان به عنوان بخش مهمی از پیکر اجتماع، حامل بار سنگین مسؤولیتهای خانوادگی و اجتماعی هستند و دوشادوش مردان می توانند در صحنه های گوناگون حضور یابند. در هر جامعه ای یکی از فراگردهای مهم، مشارکت سیاسی و اجتماعی می باشد که آحاد مردم اعم از مرد و زن به عنوان عضو جامعه و نظام اجتماعی در آن سهیم هستند؛ زیرا یکی از عواملی که می تواند نقش مؤثری در فرایند توسعه و رشد یک کشور ایفا نماید، مشارکت عمومی است. به همین خاطر از نظر نظریه پردازان توسعه، مشارکت یکی از ارکان و عوامل مؤثر در رشد و توسعه در هر جامعه ای به حساب می آید.( یزدانی، 1379 ،ص35)
با توجه به  جایگاه مهم زنان در مشارکت، متاسفانه تا پیش از انقلاب، به زنان با دید مادی و ابزاری نگریسته می شد. و در پشت پرده دروغ پردازی و تعریف جنسی از زن،شاهد حضور غلط و نامتجانس این قشر مهم در اجتماع بودیم.
پيش از انقلاب اسلامي بدليل وابستگي ايران به كشورهاي پيشرفته و بزرگ غربي به عنوان يك كشور پيراموني (طبق نظرية يوهان گالتونگ، ذكر شده در بخش چارچوب نظري ) و تأثيرپذيري از كشورهاي مركز كه در رأس آنها ايالات متحدة آمريكا قرار داشت در عرصه هاي مختلف به غرب وابسته بود، فرهنگ حاكم نيز فرهنگ برگرفته شيوه ي زندگي غربي و غرب بوده است و به اعتقاد ادگارمورن (جامعه شناس فرانسوي ذكر شده در بخش چارچوب نظري) عناصر اصلي اين فرهنگ مبتني بر ثروت، جواني، شهرت طلبي، خوشبختي، زيبايي، جذابيت، مقام، موقعيت و... است. ( نقیب السادات،1387،ص82 )
اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نگرش‌ها و معیارهای زنان تغییر پیدا کرد و آنها دریافتند که فقط به سود مقطعی خود فکر نمی‌کنند و این را مبنای حیات و تعاملات اجتماعی خود با دیگران قرار دادند و زنان توانستند دریابند قرآن و اسلام چه جایگاه و منزلتی برای آنها قائل است و با قدم نهادن در این مسیر کمال، آنها شأن خود و هویت اصلی‌شان را پیدا کردند.
دو دستاورد مهم انقلاب اسلامی برای قشر زنان ایجاد خودباوری و هویت اسلامی است. این دو دستاورد زمینه رشد و تعالی زنان را در جامعه فراهم ساخت و فرصت حضور آنها را در جامعه پررنگ‌تر کرد تا بتوانند به شکل توانمندتری در همه عرصه‌ها قدم بردارند. البته این حرکت‌های متعالی و مثبت باعث نشد که بنیان خانواده تحت تأثیر قرار گیرد و تهدید شود بلکه به عکس با افزایش آگاهی بانوان بنیان خانواده و نقش مادرانه آنها تحکیم شد و بعد از انقلاب اسلامی خانواده‌ به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین نهاد برای رشد و کرامت انسانی و همچنین زن در یک خانواده به عنوان عنصری انسان‌ساز معرفی شد.« دیده بان ،1393»
امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی،نقش والایی را برای زنان قائل بودند. و در تمام ابععاد انسانی،حقوقی،سیاسی و... توجه ویژه ای به آنها داشتند. به عنوانمونه ،ابعاد مختلفی را که ایشان مد نظرشان بوده است،عبارتند از:
در بعد جایگاه انسانی زنان: «زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ، زن مربى جامعه است، از دامن زن انسان-ها پیدا مى‌شوند.»
«...زن مربى جامعه است، از دامن زن انسان‌ها پیدا مى‌شوند، مرحله[ی] اولِ مرد و زن صحیح، از دامن است، مربى انسان‌ها زن است، سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است، زن با تربیت صحیح خودش انسان درست مى‌کند و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد مى‌کند، مبدأ همه سعادت‌ها از دامن زن بلند مى‌شود، زن مبدأ همه سعادت‌ها باید باشد..»
در بعد تاریخ اسلام: «تاریخ اسلام گواه احترامات بى حد رسول خداصلّی‌الله‌علیه‌وآله به این مولود شریف (حضرت زهراسلام‌الله‌علیها) است، تا نشان دهد که زن، بزرگى ویژه‌اى در جامعه دارد، که اگر برتر از مرد نباشد، کمتر نیست»
در بعد خانواده: «دامن مادر بزرگ‌ترین مدرسه‌اى است که بچه در آن‌جا تربیت مى‌شود»
در بعد حقوق مادران: «حقوق بسیار مادرها را نمى‌توان شمرد و نمى‌توان به حق ادا کرد، یک شبِ مادر نسبت به فرزندش، از سال‌ها عمر پدر متعهد ارزنده تر است. تجسم عطوفت و رحمت در دیدگان نورانى مادر، بارقه رحمت و عطوفت رب‌العالمین است ...، اینکه در حدیث آمده است که «بهشت زیر قدم‌هاى مادران است» یک حقیقت است.»
در بعد تحصیل علم: «شماها در تحصیل کوشش کنید که براى فضایل اخلاقى، [بر] فضایل اعمالى مجهز شوید، شما براى آتیه مملکت ما جوانان نیرومند تربیت کنید.»
در بعد اجتماعی: «شما باید در همه صحنه‌ها و میدان‌ها آن قدرى که اسلام اجازه داده وارد باشید... »
در بعد سیاسی: «...همان طورى که مردها باید در امور سیاسى دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن-ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند.»
در بعد فرهنگی: «این فرهنگ را باید زنده کرد و شما خانم‌ها همان طورى که آقایان مشغول هستند، همان طورى که مردها در جبهه علمى و فرهنگى مشغول هستند، شما هم باید مشغول باشید.« دیده بان»
بنابراین ،انقلاب اسلامی تحولاتی را در تمام ابعاد مورد توجه انسانی در ساختار زنان بالاخصوص زنان ایجاد نمود. که می توان حضور فعال زنان در عرصه های سیاسی  همچون قوه مقننه،و همچنین پیشرفتهای شایان توجه در عرصه های علمی را بیان کرد.
بنابر این با توجه به نقش  مهم زنان در اجتماع در ادامه به نمونه ایی از تحولات آنها در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می نماییم:
پیشرفت سیاسی و اجتماعی
مشاركت زنان در توسعه ي سياسي، شاخصي مهم در فرآيند توسعه ي پايدار جامعه محسوب مي شود.
چهارعامل باعث ميشودكه فرد يا گروه تمايل بيشتري براي مشاركت نشان دهد:
1-. علايق ومنافعش درمعرض سياستهاي دولت باشد.
 2- به اطلاعات مربوط به تصميمات سياس يدسترسي داشته باشد.
3. درمعرض فشارها ي اجتماعي نباشد.
4- براي رأي دادن به احزاب مختلف تحت فشارنباشد.
جامعه ي ما،ريشه دريك سلسله باورها،ارزشهاواحساسات دارد، كه اين امورتحت تأثيرتحولات سياسي – اجتماعي دچارتغييرمى گردند.
باتوجه به اين امر،وقوع انقلاب اسلامي موجب تجديدنظردرديدگاهها وسمت گيري هاي مردم نسبت به نظام سياسي وسياست گرديد.
باپيروزي انقلاب اسلامي،مردم ازلحاظ روحي ورواني به اين باوررسيدند كه ميتوانند درامرسياست مؤثرباشند. باتوجه به اين تغييرات، فرآيند مشاركت درايران دريك  دورهي گذارازمشاركت منفعل به مشارکت فعال منتقل شده است.(رضوی الهاشم،1388، ص63)
پیروزی انقلاب اسلامی ،سرآغاز دیگری در مشارکت سیاسی زنان رقم زد. مشارکت سیاسی زنان و حضور در عرصه قدرت آن ها نه تنها به منزله یک حق بنیادی،بلکه به منزله تکلیفی اسلامی در نظر گرفته شد. راهیابی زنان در قوه مقننه و حضور مستقیم و غیر مستقیم زنان در هشت سال جنگ با عراق جلوه های متعدد از پذیرش مشارکت زنان در نظام جمهوری اسلامی است. پایان یافتن جنگ و نیاز به حضور زنان در فرآیند بازسازی کشور،مشارکت سیاسی زنان را رونق بخشید؛ به طوری که میزان حضور زنان در مجلس پنجم در مقایسه با چهار دوره قبل افزایش یافت. میزان مشارکت زنان در قوه مقننه در دولت اصلاحات به نسبت سایر دوره ها بیشتر بود. حضور زنان در ساختار قوه مقننه جمهوری اسلامی در دولت دهم و یازدهم،که متشکل از سه نهاد مجلس شورای اسلامی،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، با اندکی ضعف ادامه پیدا کرد. حضور زنان در سایر پست های کلیدی کشور مانند هیدت وزیران را می توان نمادی از افزایش مشارکت سیاسی زنان دانست.
با نگاهی به مطالب مطرح شده می توان به این نتیجه رسید که:
1- مشارکت شرط اساسی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت همه جانبه است؛
2- مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی با رویکردی موافق دنبال می شود؛« مسعودنیا،نظری و محمدی فر ،1392،ص591 »
پیشرفت علمی و آموزشی
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری آن فقیه فرزانه، حضرت امام خمینی، تحولی عظیم در جامعه زنان پدید آمد. با حاکمیت ارزشهای اسلامی در جامعه، زنان تشویق به علم آموزی شده و محیط مناسب جهت این امر نیز فراهم گردید. تفکر حاکم بر جامعه نیز بر اساس رهنمودهای حضرت امام با پرهیز از غرب باختگی و تحجر فکری شکل گرفت. آن رهبر فرزانه مسؤولین و متفکران جامعه را هشدار داد که: «قرآن کریم انسان ساز است و زن نیز انسان ساز. وظیفه زنها انسان سازی است، اگر زنهای انسان ساز از ملت گرفته شود، ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهد شد.»
محصول این رهنمود آن شد که از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در اولین اصول قانون اساسی، از جمله وظایف دولت این امر قرار داده شد: «ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او »
از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی نیز سعی شد گامهای مؤثری در این زمینه برداشته شود. هرچند حوادث سهمگین و درهم تنیده سالیان اول پیروزی انقلاب و نیز جنگ طولانی تحمیلی، مانع از بروز و ظهور این اراده جدی مسؤولین شد ولی پس از اتمام جنگ تلاش خاصی جهت رشد علمی و معنوی زنان انجام پذیرفت. در اولین برنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (72 ـ 1368) یکی از سیاستهای دولت چنین بیان شده است:
1ـ افزایش مشارکت زنان در امور اجتماعی ـ فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شؤونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسلامی زن.
2ـ اعتلای موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه های مشارکت زنان در امور اقتصادی ـ اجتماعی جامعه و خانواده.
3ـ بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه بخصوص افزایش ضریب درصد تحصیلی دختران لازم التعلیم.
حاصل عملکرد دولت بر اساس این سیاست، کاهش نرخ بی سوادی زنان و رشد کمی و کیفی دانش بانوان بوده است.« آیت اللهی،1380،ص8».
به عنوان نمونه می توان  به آمار ذیل را در خصوص زنان باسواد و همچنین سطح آموزش و متوسطه در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد:
در راستای ارتقای سواد زنان می‌توان به آمار مربوط به سرشماری سال 1385 در جمهوری اسلامی ایران اشاره‌کرد، توزیع نسبی زنان باسواد نسبت به جمعیت زنان بالای شش سال، 80.34 درصد برآورد شده‌ است که این رقم نسبت به سه دهه گذشته 44.86 درصد افزایش‌ داشته ‌است.
توزیع نسبی زنان با سواد نسبت به کل باسوادان کشور در سال 1385، 68‌/‌46 درصد برآورد شده‌است که این رقم طی 3 دهه گذشته 10.34 درصد افزایش‌داشته‌است. (پایگاه رسمی مرکز امور زنان و خانواده سایت ریاست جمهوری، 30‌/‌4‌/‌1387) و به همین دلیل، مرکز فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) طی دهه اخیر، چندین بار ایران را به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی‌سوادی معرفی کرده‌است.
در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آموزش رسمی افراد واجب‌التعلیم، برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در شهرها و بویژه در روستاها، سوادآموزی در دو مرحله صورت می‌گیرد؛ مرحله اول شامل آموزش اساسی خواندن و نوشتن و حساب کردن‌است و مرحله دوم آموزش حرفه‌ای و شغلی که به آن «سوادآموزی تابعی» گفته می‌شود. در سوادآموزی تابعی، سواد از طریق آموزش مهارت‌های مورد نیاز ساکنان مناطق مختلف به مردم آموخته می‌شود.
این امر توسط نهادی به‌نام نهضت سوادآموزی در سطح کل کشور اجرا می‌شود. براساس آمار منتشرشده از سوی نهضت سوادآموزی، تعداد سوادآموزان زن در سال 1385، 1149524 نفر بوده ‌است که این رقم نسبت به سال 1375، 26.53 درصد و نسبت به سال 1365، 58.75 درصد افزایش داشته ‌است.
توزیع نسبی سواد‌آموزان زن نسبت به کل سوادآموزان در سال 1385، 85.65 درصد برآورد شده‌است که این رقم نسبت به دو دهه گذشته 18.81 درصد افزایش‌داشته‌است. (پایگاه رسمی مرکز امور زنان و خانواده سایت ریاست جمهوری، 30‌/‌4‌/‌1387)
همچنین در خصوص آموزش متوسطه و عالی براساس مفاد قانون اساسی ایران، دولت موظف‌است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت (اعم از زن و مرد) تا پایان دوره متوسطه فراهم‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش‌ دهد. همچنین رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌ها ضروری شناخته‌ شده ‌است و برای تحقق این امر تلاش‌های زیادی می‌شود.
طبق آمار، وضعیت آموزش متوسطه و عالی در کشور بسیار ارتقا یافته ‌است. به عنوان مثال تعداد دانشجویان در سال 1355 حدود 35 درصد تخمین زده شده‌ بود که هم‌اکنون حدود 95 درصد است و میزان دختران پذیرفته‌شده در دانشگاه‌ها در همان‌سال حدود 30 درصد کل دانشجویان‌ بود که هم‌اکنون به بیش از دو برابر رسیده ‌است.
این درحالی‌است که در رشته‌های گروه پزشکی و گروه هنر، ‌بیش از 70 درصد دانشجویان دختر هستند.
همچنین به لحاظ روند رشد اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم شاهد روند صعودی در رشد اعضای هیات ‌علمی زن در دانشگاه‌های دولتی بوده‌ایم. به ‌طوری که از تعداد 1887 نفر در سال 1378 به 5608 نفر درسال 1384 رسیده ‌است و سه برابر رشد داشته ‌است. (مروری بر کارنامه 30 ‌ساله نظام جمهوری اسلامی)
در عرصه آموزش پزشکی نیز طبق جدیدترین آمار (سال 1388) خانم‌ها حدود 30 درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته را تشکیل می‌دهند که در مقایسه با آمار سال‌های قبل بسیار چشمگیر است.«ذوالفقاری،1390»
با این توضیحات اجمالی،زنان ایرانی توانسته اند از ویژگی دنیای کنونی که همانا ارتباطات گسترده است، بهره برده و همان گونه که از اطلاعات مربوط به حوزه زنان و کلیه امور علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... آگاهی یابند، اخبار، افکار و اقدامات خود را در جهان منعکس نمایند. برقراری ارتباطات جهانی و آگاهی از شرایط، عقاید و تجربیات هم جنسان خود در اقصی نقاط جهان، پیشرفت در حوزه‌ها‌ی علمی، تحقیقاتی و تفکری متناسب با دنیای کنونی و تلاش برای ارائه چهره ای مناسب با زن فرهیخته، متفکر و امروزی ایرانی مجموعه ای از ویژگی‌ها‌ی زنان ایران در دوران معاصر است. بر همین مبناست که تغییر در سطح و کیفیت مطالبات و توقعات زنان نسبت به گذشته نه چندان دور به چشم می‌خورد. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که امروزه بر اساس تغییر در میزان اطلاعات و دانش در سطوح مختلف، فرهنگ و آگاهی از حقوق و توانایی‌ها‌، کسب بهترین و والاترین جایگاه انسانی و تسلط بر ابعاد گوناگون زندگی و سرنوشت خود جایگزین توقعات روزمره و عادی گذشته شده است. این موضوع را می‌توان به راحتی در زندگی شخصی افراد و تحول ایجاد شده در نهاد خانواده و تغییر روابط حاکم بر آن بر مبنای نزدیکی بیشتر با حقوق برابر انسانی شاهد بود.« شجاعی،1393،ص8»
پس اگر به اختصار بخواهیم از جمله سیاست ها و اقداماتی که پس از دوران انقلاب اسلامی برای  پیشرفت جامعه بانوان کشور اندیشیده شد می توان به این موارد اشاره کرد:
۱- افزایش حقوق فردی و اجتماعی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه و عنایت به مقام رفیع زن و نقش و جایگاه ویژه آن در خانواده و اجتماع، توجه کافی به زن و حقوق او نموده است. این قانون دولت را موظف می‌داند تا ضمن ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن، حقوق وی را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
در قانون اساسی مطرح می شود که «همه مردم اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»
۲- پویایی زنان در عرصه سیاسی
حضور فعال زنان در انقلاب، بالارفتن منزلت آنان در پذیرش نقش سیاسى، مشارکت در همه امور کشور، و شاغل، در سطوح مختلف، اعم از قانون گذارى، اجرایى و سایر سمت هاى حساس کشور.
۳- پویایی زنان در عرصه های اجتماعی
زنان در دوران انقلاب اسلامی و ۸ سال دفاع مقدس نقشی ماندگار از خود به جای گذاشتند و به همگان اثبات کردند که شخصیت زن در تبعیت از الگوهای غربی و مدگرایی نیست بلکه چیزی که بر اعتبار و ارزش آنها می‌افزاید غیرت، فداکاری و آرمان‌های دینی است.
همچنین در حال حاضر زنان می توانند همپای مردان به کار و تلاش پرداخته و در فضای امن و اخلاقی، خود را به مدارج عالی شغلی برسانند. افزایش چشم گیر معلمان و اساتید زن از نمونه های این عرصه هستند. همین طور زنان در عرصه ورزش پیشرفت های چشم گیری کرده اند و مدال های رنگارنگی در سطح بین المللی کسب کرده اند.
۴- پویایی زنان در عرصه فرهنگ و هنر
زنان در عرصه فرهنگ و هنر و به خصوص سینما و تلویزیون از گرداب ابتذال و فساد خارج شده اند و نقش های ماندگار و به یاد ماندنی از خود برجای گذاشته اند و توانسته اند در بسیاری از موارد الگوهای خوبی در جامعه باشند.
۵- پویایی زنان در عرصه های علمی
در جامعه کنونی، آمارها نشان می‌دهد تقریباً ۸۰ درصد از زنان باسواد هستند و در مراکز علمی و دانشگاهی بیشترین آمار قبولی را به خود اختصاص می‌دهند.
ایجاد فرصت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی برای زنان در عرصه‌های پژوهشی نیز از دیگر نمونه های این عرصه است.
۶- افزایش بهداشت و سلامت برای زنان
افزایش پزشکان و متخصصان زن موجب شده است که وضعیت بهداشت و سلامت زنان افزایش چشم گیری داشته باشد و از میزان مرگ و میر مادران باردار و کودکان نوزاد به مقدار زیادی جلوگیری شود.« دیده بان ،1393»
نتیجه‌گيري
پیروزی انقلاب اسلامی ایران،زمینه ساز ایجاد تحولات فکری و فرهنگی عظیمی در حضوص زنان شد.
تاثیر نگاه و اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، به یقین نقش مهمی را در ارتقاء جایگاه زنان داشته است. متاسفانه رژیم پهلوی با برنامه ریزی و الگوگیری از سیاستهای  تمدن غربی ،ایجاد کننده غفلت و عدم خودباوری بانوان شده بود. و این قشر عظیم را درگیر مسائل سطحی و مصرفی  نموده بود.
اما پس از انقلاب ،آمارها و شاخص ها نشانگر پیشرفت  گسترده  زنان در  حوزه های رفاه عمومی، مشارکت سیاسی و فعالیتهای فرهنگی و علمی می باشد. این پیشرفت به منزله تحقق یک آرمان عظیم  برای  احقاق جایگاه زنان بوده است.
اگر چه در بعضی از مسائل،شاهد عدم توجه به حقوق و جایگاه زنان هستیم ،اما این مسئله نمی تواند منکر تحولات شگرف زنان در این سه دهه باشد. به یققین برنامه ریزان و سیاستگذاران  نظام  می توانند برای رفع خلاء های قانونی در زمینه توجه  و تکریم زنان  ،تصمیمات مهم و تاثیر گذاری را تصویب نمایند. تا زنان ایرانی با حفظ حقوق و آزادی های انسانی بهتر بتوانند به نقش مادری،همسری و اجتماعی خود در جامعه اسلامی و مجامع جهانی بپردازند.
منابع
1-مسعودنیا،حسین،نظری،مینا و نجات محمدی فر.  «مطالعه تطبيقي حضور زن در قوه مقننه: تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران»فصلنامه زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)، شماره 43، زمستان 1392
2-آیت اللهی،زهرا.« رشد علمی زنان، در دو دهه انقلاب» ، مجله:پیام زن-بهمن 1380، شماره 119
3-نقیب السادات،سیدرضا.« بررسی انتظارات از نقش زنان در ایران»،کتاب ماه علوم اجتماعی،1387،شماره 11.
4-رضوی الهاشم،بهزاد.«تحلیل جایگاه مشارکت زنان در فرآیند توسعه سیاسی- اجتماعی انقلاب اسلامی ایران»،کتاب ماه علوم اجتماعی،1388،شماره 21.
5-یزدانی،عنایت الله.« مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان؛ ضرورتها و راهبردها» مجله:پیام زن-اسفند 1375، شماره 60
6-شجاعی،زهرا. « تحلیل اجتماعی از وضعیت زنان ایران http://rahman.org.
7-http://didban.ir/fa/print/22677 وضعیت زنان ایران در قبل و بعد انقلاب
تاریخ انتشار : 12 بهمن 1393 کد خبر : 22677
8- ذوالفقاری،ریحانه.پيشرفت زنان ايراني در شاخص‌هاي توسعه جمعه 26 اسفند 1390 شماره خبر: 100806514677
http://www1.jamejamonline.ir