در حال آماده‌سازی مجله...

كاوشي در مجازات سلب حيات از منظر اسلام

 

 

 

درحقوق جزای اسلامی قلمرو اعمال مجازات اعدام محدود و از نوع شدیدترین مجازاتهاست اما اجرای آن در راستای تحقق عدالت، حفظ نظم، امنیت و پیشگیری از جرایم می باشد...


ادامه مطلب...

نقض گسترده حقوق بشر در زندانهای آمریکایی

 


 

بزرگترین مدعی نظام لیبرال دمکراسی و حقوق بشر، هر روز در زندان های داخل خاک خود و زندان هایی که به بهانه های متعدد در خارج از کشور خود ساخته است، براحتی کرامت و حیثیت انسانی را زیر انبوهی از توجیهات خود ساخته‌اش دفن می کند...ادامه مطلب...

حقوق بشر به سبك عربستان

 

 

 

برخورد نظام قضایی با بانوان عربستان از جمله دیگر موارد تبعیض جنسیتی علیه این قشر از جامعه است که درواقع آنها را از احقاق حقوق خود و تظلم خواهی درقبال خشونت های صورت پذیرفته به نحو زیادی باز می‌دارد...


ادامه مطلب...

تفاوت حقوق بشر در دوره پهلوي و انقلاب اسلامي

 

 

 

در دوره پهلوی سعی می‌شد به گونه‌ای نمادین از حضور زنان در برخی فعالیت‌های اقتصادی و عمدتاً برخی مشاغل خاص دیوان سالاری استفاده شود تا به صورت یکی از شاخص‌های اصلی حرکت جامعه به سوی نوگرایی و تجدد از آن بهره‌برداری کنند...


ادامه مطلب...

پیشرفت زنان ایرانی در پرتو انقلاب اسلامی ایران

 

 

 

حضور اجتماعی زنان از مهمترین ابزارهای پیشرفت یک کشور می باشد، متاسفانه در بسیاری از کشورهای غربی نگاهی صرفا مادی و با محوریت آزادی جنسی به جایگاه بانوان می‌شود...


ادامه مطلب...