ترویج حقوق بشر در شبکه های اجتماعی


چکیده
عصر ارتباطات که امروزه با آن مواجهه هستیم با سرعت غیرقابل کنترلی در حال پیشروی و درهم نوردیدن مرز بین ملت ها و کشورهای مختلف است.آنچه در این میان نقش بی بدیلی را در سرعت بخشی به این حرکت ایفا می کند، رسانه های جمعی و به دنبال آن ابزارهای نوین اجتماعی مانند شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی هستند.این ابزارها همزمان به عنوان تهدیدات و فرصت ها در اختیار دولت ها قرار می گیرند. هر دولتی بسته به نحوه استفاده از این ابزارها می تواند صرفا مصرف کننده و متاثر از این ابزارها باشد یا از آنها در راستای ترویج اهداف خود استفاده نماید.
امروزه کشورهای غربی از این ابزارها در راستای دستیابی به منافع خود استفاده کرده و با عناوین مختلفی چون ترویج حقوق بشر یا سبک زندگی متمدن بشری تبلیغات قطره چکانی را از طریق این شبکه ها و فضاهای مجازی برروی افکار و عقاید جهانیان انجام داده و در حال ریشه کن کردن هویت و فرهنگ ملت ها و بی هویت نمودن آنها و جایگزینی فرهنگ غربی هستند. در این نوشتار سعی بر این است تا به بررسی این نکته پرداخته شود که چگونه میتوان این ابزارها را در خدمت ترویج حقوق بشر اسلامی گرفت و آن را رواج داد.
کلیدواژه: حقوق بشر اسلامی، رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی،اینترنت،تبلیغات فرهنگی.
مقدمه
با فرا رسيدن عصر فناوري‌هاي نوين ارتباطي و گسترش فراگير آن كه به دنبال خود مفاهيم جديدي چون واقعيت مجازي و فضاي سايبري را به همراه آورد، تغيير و تحولات زيادي در زندگي بشر ايجاد شد و ما را با جهان جديدي مواجه ساخت؛ جهاني كه در آن متفاوت مي‌انديشيم، مي‌نويسيم، مي‌خوانيم، ارتباط برقرار مي‌كنيم و به طور كلي، جهاني كه در آن متفاوت زندگي مي‌كنيم.
ورود به اين نوع جامعه ی جديد، همچون مرحله گذار از جامعه كشاورزي به جامعه صنعتي، تمامي جنبه‌هاي حيات بشري را تحت تأثير قرار داده و تحولاتي عميق را در ساختار جوامع و روابط ميان افراد به وجود آورده است؛ به گونه‌اي كه  عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي،‌ اقتصادي و فرهنگي را با انبوهي از فرصت‌ها و چالش‌هاي اساسي روبه‌رو ساخته است. اینترنت و سرویس های ارائه شده در قالب آن، در عین حال که ابزار مفیدی برای کسب و تبادل اطلاعات است اما می تواند مخرب نیز باشد؛ به بیان دیگر، اینترنت ابزار قدرتمندی است که هم می تواند باعث فساد گردد و هم ابزار آموزش و تعلیم و رشد علمی، فرهنگی و اجتماعیِ نوجوانان و جوانان را فراهم آورد.(.www.hamshahrionline.com)
این روزها با توجه به استقبال گسترده کاربران اینترنتی خصوصاً قشر جوان و نوجوان از شبکه های اجتماعی مجازی، بررسی مسائل مربوط به این شبکه ها جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و برنامه ریزی دقیق توسط مسئولان فرهنگی و اجتماعی و نیز والدین، ضروری است. شبکه های اجتماعی را از جنبه های مختلف می توان مورد کنکاش و ارزیابی قرار داد.یکی از ابعاد مهم این شبکه ها و ابزارهای ارتباط جمعی، جنبه آموزشی آنهاست. به دلیل اینکه مخاطبان آنها اکثراً جوانان هستند، سیاستمداران و برنامه ریزان دولت های غربی سعی دارند تا با تبلیغات و برنامه های مختلف این جوانان را مجذوب خود کرده و آنها را دچار برهنگی فرهنگی کرده و فرهنگی نو در راستای اهداف و منافع خود بر قامت آنان بپوشانند. سوالی که در این نوشته به آن پرداخته می شود این است که: نقش ابزارهای نوین ارتباطی در ترویج حقوق بشر چگونه است؟
فرضیه: با گسترش ابزارهای نوین ارتباطی و جذب روزافزون جوانان به این ابزارها، نقش آنها درترویج حقوق بشر روزانه در حال افزایش است.
تعریف رسانه های جمعی
پيش از تعريف «رسانه» و بيان ويژگي هاي آن، بايد توجه داشت كه ارتباط نه تنها يكي از عناصر مهم و اساسي زندگي گروهي انسان است، بلكه سنگ بناي جامعه و هسته اصلي تشكيل ساختمان اجتماعي است. بدون ارتباط، هرگز فرهنگ پديدار نمي گشت و بدون فرهنگ، جامعه لباس وجود بر تن نمي كرد. از اين رو، در نظام هاي اجتماعي كوچك و بزرگ همانند خانواده، اجتماعات روستايي، شهري، كشوري و بين المللي، ارتباط در انتقال دانش ها و مهارت ها و نگرش و باورها و ارزش ها، نقش برجسته داشته است و مي تواند به شكل گيري و تغيير شناخت ها، عقايد، ارزش ها و رفتار انسان منجر گردد. به همين دليل، ارتباط به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي تغييرات اجتماعي و سياسي مطرح است.
 ارتباط جمعي يكي از انواع ارتباطات انساني مي باشد كه با مختصاتي از ساير انواع متمايز ميگردد.براي نمونه، «ژوزف تي كلاپر» در معرفي اين ارتباط معتقد است : ارتباط جمعي عبارتست از رساندن اطلاعات ،ايده ها و برداشت ها بوسيله وسايل ارتباطي و در مقابل دريافت اين اطلاعات بوسيله تعداد زيادي از انسان ها در يك زمان .(محسنيان راد،1384،ص62) باز در اين زمينه «مك كوايل» درباره ويژگي هاي ارتباط بوسيله رسانه هاي جمعي مي گويد يك فرد واحد نيست بلكه سازماني است رسمي و فرستنده اغلب ارتباط سازي است حرفه اي. پيام منحصر به فرد ،متغير و غير قابل پيش بيني نيست ،بلكه معمولا تحليلي به معيار شده و تكثير شده است . پيام همچنين ثمره كار و كالايي داراي ارزش مبادله است .رابطه ميان فرستنده و گيرنده يك جهتي ،ضرورتاً غير شخصي و اغلب مستقل از اخلاق و قابل پیش بيني است .(مك كوايل ،1382،ص59)
رسانه ها مجموع فنون ،ابزار و وسايلي هستند كه از توانايي انتقال پيام هاي ارتباطي حسي و يا انديشه اي در يك زمان به شمار بسياري ازافراد خصوصاً در فواصل زياد برخوردارند.(بيرو،1380،ص219)
اينترنت: براي تعريف شبكه‌هاي اجتماعي مجازي، ابتدا بايد به تعريف مفاهيم شبكه و اينترنت پرداخت؛ چون از يك سو شبكه، نقش بنيادي در توصيف جامعه در عصر اطلاعات ايفا مي‌كند و از سوي ديگر، شبكه‌هاي اجتماعي مجازي، صورت‌هاي تكامل يافته ی اينترنت است كه از درون آن پديدار شده است. «شبكه،‌ مجموعه‌اي از نقاط اتصال يا گروه‌هاي به هم پيوسته است. نقطه اتصال يا گره، نقطه‌اي است كه در آن يك منحني خود را قطع مي‌كند. اين‌كه نقطه اتصال چه چيزي است، مشخصاً به نوع شبكه‌هاي مورد نظر بستگي دارد.» براي مثال، سيستم‌هاي تلويزيوني، استوديوهاي توليد سرگرمي، مراكز گرافيك رايانه‌اي، گروه‌هاي خبري و دستگاه‌هاي متحرك توليد، ارسال و دريافت علايم شبكه‌ جهاني رسانه‌هاي جديد هستند كه كانون بيان فرهنگي و افكار عمومي در عصر اطلاعات مي‌باشند (كاستلز، 1380: 544).
بی گمان فنّاوریها و نوآوریهای یک قرن گذشته و برنامه های توسعه طلبانه کشورهای بزرگ سهم مهمی در پدید آمدن فضای فراجهانی در همه زمینه ها داشته است. حتی در کشورهای عربی، آن فناّوریها، با وجود فراهم نبودن زیرساختهای مناسب و مخالفت حاکمان، تا حدودی تأثیرگذار بوده و سبب تحولات بزرگ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی شده است )حاتمي، 1388 ، 99.)یکی از فناّوریها و اختراعاتی که در این زمینه بسیار اهمیتّ پیدا کرده رسانه است. عبارت معروف3رسانه ها رکن چهارم دموکراسی دیر زمانی است که نظر بسیاری از کارشناسان، نظریه پردازان و مخاطبان علوم اجتماعی، سیاسی و مطالعات رسانه ای را به خود جلب کرده و در توصیف عملکرد رسانه ها در این علوم کاربرد یافته است. شهروندان کشورهایی که حضور قدرتمند رسانه ای را احساس می کنند نیز با عبارت یادشده مأنوس‌اند )کاویانی، 1384 ،35)
انواع رسانه‎ها:
الف- رسانه‎های چاپی (printed media): مانند روزنامه و مجله؛
ب- رسانه‎های الکترونیک (electronic media): مانند رادیو، تلویزیون و ماهواره؛
ج- رسانه‎های دیجیتال (digital media): مانند سی‎دی، دی‎وی‎دی، هارد دیسک، فلاپی دیسک و فلش دیسک؛
د- رسانه‎های فضای سایبری‎cyber media): ) خبرگزاری‎ها، سایت‎های خبری، شبکه‎های اجتماعی، وبلاگ‎ها، میکرو بلاگ‎ها، انجمن‎های گفت‎وگو؛
ه- رسانه‎های همراه: تبلت‎ها، نوت بوک‎ها، موبایل‎های هوشمند نسل سوم و چهارم، تجهیزات کنترلی
کارکرد رسانه های جمعی در جامعه
وسایل ارتباط جمعی به جامعه و افراد آن کمک می کند تا در مسیر و خط مشی معین خود موفق تر و با آگاهی و اطلاعات بیشتری حرکت کند، در چگونگی تعامل متقابل شهروندان تاثیر می گذارد و کنش ها و واکنش ها را جهت دار و متناسب با دیگر ابعاد جامعه می سازد. نهادهای اجتماعی را برجسته ساخته و گسترش می دهد و میان شهروندان احساسات عاطفی و روانی مشترکی می سازد. همچنین یکی دیگر از کارکردهای ویژه رسانه ها، و خصوصا شبکه های اجتماعی مجازی، اطلاع رسانی و پوشش خبری است. این مجموعه ها با ایجاد پوشش خبری کامل در زمینه¬های مختلف اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...، سعی در جهت دهی به افکار عمومی به سمت اهداف خود را دارند. از این رو، شناخت نحوه اطلاع-رسانی شبکه¬های اجتماعی مجازی در رابطه با حوادث و تحولات جهانی، امری لازم و ضروری پنداشته می شود.
جایگاه رسانه های ارتباط جمعی در فرهنگ سازی و فرهنگ سوزی آن قدر برجسته است که به یکی از دغدغه های اصلی آگاهان و به خصوص سیاستمداران در جهان تبدیل شده است. سرازیر ساختن انبوه از فرهنگ های تولید کشورهای شمال به نقاط دیگر جهان و از بین بردن فرهنگ های بومی و محلی، امری است که در جریان است و راههای مقابله باآن یکی از نگرانی ها و تشویش های جهانی است. سوزان کارتز با اشاره به این مهم می نویسد: « نگرانی و ناخرسندی از فرایند همسان سازی جهانی و پیامدهای فرهنگی و سیاسی ارتباطات بین المللی روز به روز عمیق تر می شود. در کشورهای که ارزشهای غربی مهاجمان ناخوانده و نامطلوب تلقی می شوند، نخبگان حکومتی و متولیان فرهنگ ملی در این اندیشه اند که چگونه می توانند مرزهای سرزمین ( فرهنگی) را تسخیر ناپذیرتر سازند… تنها رژیم های محافظه کار وعلاقمند به حفظ موجودیت خود نیست. که از پیامدهای جهانی شدن می هراسند. شهروندان عادی نیز ممکن است خودشان را قربانی آن چیزی احساس کنند که منتقدان جهانی شدن امپریالیسم فرهنگی یا امریکایی شدن می نامند.»(کاتز، 1385: 9)
رسانه های جمعی و حقوق بشر
رسانه ها نقش اساسی در آموزش و ترویج حقوق بشر دارند. زيرا عمدتا بوسيله رسانه هاست كه مردم مي‌توانند در باره حقوق شان كه با تلاش آن را بدست آورده اند، يا آن حقوقي كه به آن ها داده شده و همينطور حقوقي كه هنوز بدست نيامده و بايد بدست بياورند، آگاهي پيدا نمایند.
در واقع، نفس برقراري ارتباط با ديگران به انسان توانايي مي بخشد و آگاهي انسان را افزايش مي دهد. از طرف ديگر، انزوا و كناره گيري باعث افزايش آسيب پذيري فرد و احساس ناپايداري در وي مي شود. از اينرو، نخستين وظيفه رسانه ها در اين زمينه اين است كه جامعه را با معرفي حقوق بشر و از طريق آشنا ساختن افراد به حقوق شان، كمك نمايند. در اين عرصه وسايل ارتباط جمعي( رسانه هاي گروهي) مي توانند نقش بسيار عمده اي را در تنوير افكار عمومي و كمك به مردم در راستاي در نظر گرفتن حقوق شان بازي كنند. (اسلامی،1393)
 اما صرف آگاهي نسبت به حقوق بشر براي تضمين عدم نقض آن كافي نمي‌باشد.مسوليت دوم و عمده رسانه هاي جمعي بايد اين باشد كه موارد نقض حقوق بشر را آشكار نموده و محكوم نمايد. افرادي كه در رسانه هاي جمعي فعاليت مي كنند بايد اين اشتياق را داشته باشند كه خودشان را در زمره نيروهايی كه براي توسعه، حمايت و حفاظت از حقوق بشر مبارزه مي كنند، محسوب نمايند.(اسلامی،1393)
این دو وظیفه، از وظایف خطیر رسانه های جمعی هستند، اما دور از ذهن نیست كه گاهی اوقات رسانه هاي جمعي در جهت انكار و نقض حقوق بشر هم همكاري و شركت داشته باشند. بطور نمونه، اين عملكرد از رسانه هاي جمعي زماني رخ مي نمايد كه رسانه هاي جمعي حقوق اقليت ها و يا تمامي طبقات و دسته هاي اجتماعي را نظير زنان و جوانان ، تحريف نموده و يا آن را وارانه جلوه دهند. اين تحريف و ناديده انگاري نيز هنگامي اتفاق مي افتد كه رسانه هاي جمعي با مسائل نژادي به شيوه تبعيض آميز برخورد نمايند. بنابراین همیشه رسانه ها به رسالت خود عمل نکرده و گاهی در مسیر انحراف قرار می گیرند. همه این کج روی ها با هدایت دولتمردان منفعت طلب صورت می گیرد که در راستای اهداف خود، حقوق بشر را وارونه جلوه داده و حق را پایمال می کنند.
در ذیل به بررسی موردی تعدادی از ابزارهای ارتباط جمعی که مخاطبان زیادی دارند اشاره می گردد.
تلویزیون و رادیو
تلویزیون در میان رسانه های جمعی از حساسیت بیشتری برخوردار است به این دلیل که هم گوش و هم چشم را درگیر می کند و به همین دلیل قدرت تأثیرگذاری آن بیشتر است. کشورهای غربی برای ترویج حقوق بشر مورد تایید خود، از شبکه های ماهواره ای و تلویزیون استفاده کرده و هر انچه را می خواهد بر افراد جوامع مختلف تحمیل کنند در قالب تصویر به نمایش می گذارند تا تأثیر بیشتری داشته باشد و از طرفی هم ظاهری زیبا و فریبنده داشته باشد.
تهیه فیلم هایی با موضوعات مبتذل که جوانان را به سمت خود بکشاند، ضعیف جلوه دادن نقش خانواده و هر چه کمرنگ تر کردن چارچوب خانواده، رواج لباس پوشیدن به طرز خاص که با عنوان مد به خورد جوانان می دهند، ترویج بی بند و باری به نام آزادی، نادیده گرفتن احترام و حرمت زنان به اسم برابری مرد و زن، تبلیغ ارزش های اخلاقی منفی و برنامه های دیگری از این دست، جز جدایی ناپذیر استفاده غرب از شبکه های ماهواره ای است.
لذا کاری که می توان برای مبارزه با این تبلیغات منفی انجام داد، استفاده هر چه بیشتر از شبکه های تلویزیونی برای ترویج حقوق بشر اسلامی، است. تهیه سریال ها و فیلم هایی که در آن بر بنیاد خانواده و احترام به والدین، تأکید شود،  احترام به حقوق زنان و مردان، ترویج پوشش اسلامی، دفاع  از حقوق مظلومان، تشویق جوانان به پوشش اسلامی و حفظ هویت دینی خود و برنامه هایی از این قبیل، کوشش در این راستاست.
اینترنت
اینترنت یک رسانه ارتباط جمعی فعال است که امروزه تمامی افراد در جوامع مختلف کم و بیش از آن استفاده می کنند و روزانه وقت زیادی را صرف گشت و گذار در سایت ها و خبرگزاری های مختلف می کنند.می توان گفت اینترنت به عنوان یک حق توسعه بشری ، بر حق بر آموزش و به خصوص حق بر آموزش حقوق بشر تأثیر گذاشته و باعث ترویج حقوق بشر می شود زیرا هدف از آموزش حقوق بشر تعلیم مهارت ها، ارائه اطلاعات علمی و شکل دادن به رفتارهایی است که باعث پیشبرد فرهنگ حقوق بشر می شود.با توجه به اینکه جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که اطلاع و پیشگیری از نقض حقوق بشر موثرترین شیوه در کمک به رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد است لذا اینترنت به عنوان یک رسانه ارتباط جمعی فعال در این اطلاع رسانی و آموزش نقش زیادی داشته و در نتیجه بر شیوه های آموزش حقوق بشر، نحوه انتخاب مربیان حقوق بشر، ارزیابی دوره های آموزشی، حقوق شهروندی، دموکراسی دیجیتالی، دولت الکترونیک، ارتباطات بین سازمان های غیردولتی و بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر، حقوق بشر مرتبط با اینترنت و از همه مهمتر جهانی شدن حقوق بشر تأثیر به سزایی داشته و در نتیجه در توسعه آموزش حقوق بشر موثر می باشد.(جعفری،1388)
شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی که یکی از جدیدترین و پرمخاطب ترین سرویس های اینترنتی است، از جنبه های مختلف قابل کنکاش و ارزیابی است.این شبکه های اجتماعی نظیر، فیس بوک، تلگرام، لاین و دیگر شبکه های موجود با ایجاد گروه ها و کانال های مختلف، محاطبان خود را پیدا کرده و به ترویج افکار خود پرداخته و به نوعی تبادل عقیده و اطلاعات در درون آنها صورت می گیرد. یکی از راه های ترویج حقوق بشر اسلامی، ایجاد گروه هایی با رویکرد دینی و اسلامی  و جذب جوانان در آنهاست.
امروزه فریاد ضرورت رعایت کرامت انسان و مخالفت با انواع ظلم وستم ها در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از  سوی همه ملتها شنیده میشود. هر ملتی در این زمینه حرفهایی دارد و تجربیاتی و همه ملتها با هم نیز همصدایی و همنوایی زیادی را نشان داده و میدهند. تجربه مشترک کشورها در دنیای معاصر هفت دهۀ پر فراز و نشیب را طی کرده که محصول آن نظام بین المللی حقوق بشر است با همه دستاوردها و نقصان های آن، اما تجربه هر ملتی میتواند تاریخ طولانی و خاص خود را داشته باشدچنانچه ملت ایران از چنین پیشینه ای برخوردار است. از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی و از انقلاب سال57 تا کنون، مردم ایران کوشش های بسیاری برای تحقق حقوق انسانی وگسترش عدالت و اخلاق و معنویت بکاربسته اند  در این سالها دستاوردهای بسیاری نصیب ایرانیان شده و البته محنت ها وسختی های متنوع نیز از سر آنان گذشته است. با همه این فراز و فرودها تجربه ایرانی تحقق مردم سالاری و ارتقای حقوق انسانی با قوت و پایمردی و صبوری و امیدواری به پیش می رود. ( www.ihrc.ir)
بر اساس آنچه درباره اهمیت و نقش رسانه های همگانی گفته شد، می توان بیان کرد که مسئولیت سنگینی بر دوش گردانندگان این ابزارها وجود دارد و نباید لحظه ای غفلت کنند تا کنترل  آن به دست نامحرمان بیفتد. به عقیده آیت الله آصف محسنی، بر اساس مسئولیت بزرگی که رسانه های همگانی در قبال اجتماع دارد، می باید از تخریب ذهن جامعه و ایفای نقش های منفی زیر پرهیز نماید:
۱ـ علیه دین تبلیغ نکند.
۲ـ زمینه های درگیری مذهبی و نژادی را به وجود نیاورد.
۳ـ به دیگران اهانت نکرده، بدون  مدرک دست به تحقیر شهروندان نزند.
۴ـ اطلاعات رسانی خلاف واقعیت نداشته باشد.
۵ـ برنامه های شهوت انگیز و مبتذل نشر نکند.(محسنی،1372: 139)
زیرا این موارد بر خلاف شان، هدف  و ارزش های جامعه بشری است و موجب سقوط انسان، انحطاط اخلاق اجتماعی و در نهایت مایه ضلالت و شقاوت انسان ها می شود که مغایر جامعه دینی و الهی است. مسئولیت رسانه ها حرکت در مسیر اسلام و گسترش حقوق بشر اسلامی است.
نتیجه گیری
تأثیرگذاری و نقش وسایل ارتباط جمعی در مسایل و قضایای سیاسی از مسلمات جهان امروز است و بخش بزرگی از رهبری سیاسی، اطلاع رسانی در مورد مسائل داخلی و جهانی، معرفی سیاستمداران، ایجاد دگرگونی در ساختارهای مستبدانه دولت ها و... به عهده گردانندگان این ابزارها است و محتویات سیاسی این وسایل، حجم بزرگی از ذهنیت شهروندان در مورد مسائل سیاسی را به وجود آورده و سازمان دهی می‌کند. بر این اساس زمان و مکان در ابزارهای ارتباط جمعی امروز رنگ باخته و این ابزارها با سرعت بی بدیلی رو به جلو می روند. با توجه به اینکه کشورهای غربی رهبری این شبکه ها را در دست گرفته و با نام فریبنده حقوق بشر، منافع خود را دنبال می کنند، باید هر چه بیشتر کنترل این شبکه ها را از دست ابرقدرتها خارج ساخته و در مسیر ترویج حقوق بشر اسلامی به کار گرفت. و این امر ممکن نیست مگر با ساخت برنامه هایی با ماهیت اسلامی و دینی و جذب هر چه بیشتر جوانان به این برنامه ها.
منابع
1-بيرو،آلن.(1380) فرهنگ علوم اجتماعي؛ترجمه باقر ساروخاني؛چ4،تهران:كيهان.
2-جعفری،افشین.(1388)، پایان نامه نقش اینترنت در توسعه آموزش حقوق بشر، دانشگاه پیام نور استان تهران.
3- حاتمی، محمدرضا .(1388) ."جایگاه رسانه در جهان غرب با تأکید بر اینترنت "، فصلنامه علمی  پژوهشی تحقیقات سیاسی و بین المللی، ش 4، زمستان.
4-اسلامی، محمدعلی.(1393) "دمکراسی،حقوق بشر و رسانه"، سایت درد نیوز:
www.dardnews.ir
5-صدیق بنای، هلن، «آشنایی با شبکه های اجتماعی اینترنتی» نشانی:
http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=8284
6- كاستلز مانوئل (1380)، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه احد علي‌قليان و افشين خاكباز، چاپ دوم، تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
7-کاتز، سوزان.( 1385) ماهنامه امین، شماره 6 و7.
8- کاویانی، رضا .1384 ."حاکمان جدید رسان ههای جهان را بهتر بشناسیم "، فصلنامه رادیو و تلویزیون، سال
سوم، ش 1، تابستان.
9- محسنی، محمد آصف(1372) ، نظریات، حرکت اسلامی افغانستان.
10- محسنيان راد ،مهدي.(1384) ارتباط شناسي؛تهران : سروش .
11-مك كوايل ،دنيس. (1382) درآمدي بر نظريه ارتباطات جمعي ؛ترجمه پرويز اجلالي ؛تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها.
12-کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، قابل دسترسی در سایت:
http://www.ihrc.ir/PageView.aspx?ID

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید